Studia licencjackie i inżynierskie
- I stopnia

Zdjęcie ilustrujące mężczyznę

Resocjalizacja penitencjarna

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Grafika ilustrująca specjalność język angielski w biznesie

Translatoryka stosowana

Studia licencjackie
Kierunek: Filologia angielska
Grafika ilustrująca specjalność Translatoryka stosowana

Język angielski w biznesie

Studia licencjackie
Kierunek: Filologia angielska
Zdjęcie ilustrujące specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Psychologia w biznesie z językiem obcym

Psychologia w biznesie z językiem obcym

Studia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Marketing w internecie

Marketing w internecie

Studia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Grafika symbolizująca specjalność Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych

Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych

Studia inżynierskie
Kierunek: Energetyka
Grafika ilustrująca specjalność Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

Studia inżynierskie
Kierunek: Energetyka
Grafika symbolizująca specjalność Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zdjęcie ilustrujące specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zdjęcie ilustrujące specjalność psychokryminalistyka

Psychokrymina­listyka

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

No post found