Studia licencjackie i inżynierskie
- I stopnia

Resocjalizacja penitencjarna

Resocjalizacja penitencjarna

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Translatoryka stosowana

Translatoryka stosowana

Studia licencjackie

Kierunek: Filologia angielska
Język angielski w biznesie

Język angielski w biznesie

Studia licencjackie

Kierunek: Filologia angielska
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Psychologia w biznesie z językiem obcym

Psychologia w biznesie z językiem obcym

Studia licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Marketing w internecie

Marketing w internecie

Studia licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych

Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych

Studia inżynierskie

Kierunek: Energetyka
Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

Studia inżynierskie

Kierunek: Energetyka
Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej

Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka w przemyśle i handlu

Logistyka w przemyśle i handlu

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Psychokrymina­listyka

Psychokrymina­listyka

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne