Studia licencjackie i inżynierskie
- I stopnia

Specjalności na kierunkach

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie
Kierunek: Energetyka

Studia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie

Studia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie

Studia licencjackie
Kierunek: Filologia angielska

Studia licencjackie
Kierunek: Filologia angielska

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie

Studia inżynierskie
Kierunek: Energetyka

Studia inżynierskie
Kierunek: Logistyka

Studia inżynierskie
Kierunek: Logistyka

Studia licencjackie i studia inżynierskie – kierunki studiów

Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie (trwają trzy lata, tj. 6 semestrów) oraz studia inżynierskie (trzy i pół roku, tj. 7 semestrów). Uzyskiwany tytuł zawodowy to odpowiednio licencjat i inżynier. Uprawniają do podjęcia studiów magisterskich (drugiego stopnia) oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie kierunki we WSZOP mają profil praktyczny, co oznacza, że zajęcia prowadzą specjaliści i eksperci, a w planie studiów są praktyki, staże, zajęcia terenowe oraz wizyty studyjne; te ostatnie wysoko oceniane przez studentów WSZOP. Programy studiów studiów licencjackich i inżynierskich są konsultowane z praktykami z otoczenia społeczno-gospodarczego i poddawane ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studenci mogą zrealizować jeden semestr za granicą w ramach programu Erasmus+. WSZOP ma zawarte umowy partnerskie z 20 uczelniami z krajów UE i Turcji. Studia za granicą są nie do przecenienia, uczą tolerancji kulturowej, samodzielności i pozwalają nawiązać międzynarodowe kontakty na całe życie. Atutem jest comiesięczne stypendium na czas studiowania za granicą wypłacane w wysokości ok. 2.000,00 –3.000,00 zł miesięcznie (w zależności od kategorii poziomu życia w kraju przyjmującego).

Atrakcyjne specjalności na studiach I stopnia: Logistyka 4.0, Odnawialne źródła energii, Marketing w internecie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Resocjalizacja penitencjarna.

Rekrutacja na studia licencjackie i studia inżynierskie I stopnia

Planujesz rozpocząć naukę na studiach licencjackich lub studiach inżynierskich ale nie wiesz od czego zacząć? Proces rekrutacji jest niezwykle prosty. Rejestrujesz się za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie, kompletujesz wymagane dokumenty i odwiedzasz Biuro Rekrutacji WSZOP w celu dopełnienia formalności.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji na studia licencjackie i studiach inżynierskich? Sprawdź w zakładce: REKRUTACJA

Skip to content