Projekty unijne w trakcie realizacji

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach działalności, realizuje projekty unijne. Dzięki pozyskanym środkom Uczelnia może stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój studentów.