Zdjęcie ilustrujące prelegentów konferencji

Konferencje

Organizowane przez WSZOP Konferencje Naukowe to zawsze wyjątkowe spotkania grupy naukowców, praktyków i wszystkich osób zainteresowanych tematem.

To okazja do zaprezentowania wyników badań naukowych, wykładów monograficznych i dyskusji. Efektem naszych Konferencji są publikowane przez Wydawnictwo WSZOP monografie.

Przykłady konferencji

10 maja br. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się inauguracja seminarium Kryminalistyka i kryminologia. Węzłowe problemy procesu

Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w dniach 11 – 12 grudnia 2019 r. zorganizowało sympozjum,

Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym – diagnoza i sposoby zapobiegania – to temat XV już Konferencji naukowej poświęconej tej problematyce,