Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP

Termin: 20-22 września 2023 r.

Forma szkolenia: stacjonarnie

Miejsce: WSZOP ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

Ostatnie wolne miejsca!

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu okresowym dla pracowników służb BHP.
Zajęcia odbędą się w dniach 20-22 września 2023 r. 
Szkolenie obejmuje 38 godzin (w tym 11 godzin samokształcenia).

Ramowy program

Moduł pierwszy

 • metody identyfikacji, analizy i oceny ryzyka związanego z zagrożeniami,
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy,
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

Moduł drugi

 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Moduł trzeci

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw UE, konwencji MOP),
 • nowoczesne metody pracy służby BHP,
 • nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych),
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.
Koszty
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP
800 zł*

*Niższa cena za kurs jeszcze tylko we wrześniu!

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mBank S.A. O/Katowice:

66 1140 1078 0000 4048 1400 1003

W opisie przelewu proszę podać nazwisko i imię uczestnika oraz skróconą nazwę: szkolenie BHP.

W celu wystawienia faktury VAT prosimy o kontakt: @: kasa@wszop.edu.pl 
T: 32 355 97 80

Uczelnia nie jest płatnikiem VAT.

Rejestracja

Zapisy trwają do 15 września 2023 r.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kontakt

Ilona Małyszek
Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

@:imalyszek@wszop.edu.pl
Tel. tel. (32) 355 97 97 wew. 25

Skip to content