Szkolenia
Buduj z WSZOP swój
potencjał na rynku pracy

Szkolenia

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy i bhp z cyklu Możliwe problemy związane z tematem:

 • Droga na szczyt. Jak znaleźć się na liście 100 najbogatszych wg Forbesa. Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych – 1 dzień (3 godziny)
 • Warsztaty z autoprezentacji – 1 dzień (4 godziny)
 • Jak wygrać na rozmowie kwalifikacyjnej?
 • Zmiany w treści umowy o pracę
 • Testing and Evaluation of the Learners’ Progress in the Development of Different Language Abilities. Lecture and Workshop
 • Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych – 1 dzień (3 godziny)
 • Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych – 1 dzień (3 godziny)
 • Model biznesowy – zasady tworzenia – 1 dzień (4 godziny)
 • Jak zwiększyć efektywność osobistą, czyli zarządzanie czasem – 1 dzień (4 godziny)
 • Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
 • Macro and Microdidactics: Organization and Planning Foreign Language Courses and Particular Lesson Units
 • Podejmij wyzwanie – jak rozpoznać i wyeliminować bariery w prowadzeniu – firmy 1 dzień (3 godziny)
 • Foreign Language Teachers’ Self-Awareness and Self-Assessment
 • Developing Foreign Language Pronunciation
 • Nowoczesny marketing w praktyce – jak wykreować i wypromować pomysł na biznes – 1 dzień (4 godziny)
 • Aspekty formalno-prawne prowadzenia własnej firmy – 1 dzień (3 godziny)
 • Etyka w biznesie – 1 dzień (3 godziny)
 • Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu – 1 dzień (5 godzin)
 • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych – 1 dzień (4 godziny)
 • Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – dylemat pracodawcy – 1 dzień (5 godzin)
 • Jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne? – 1 dzień (4 godziny)
 • Rozmowa kwalifikacyjna – jak odnieść sukces podczas rozmowy? – 1 dzień (4 godziny)
 • Autoprezentacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontaktach interpersonalnych – 1 dzień (3 godziny)
 • Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych – aspekty praktyczne – 1 dzień (5 godzin)
 • Zwolnienia grupowe
 • Urlopy pracownicze – zasady udzielania – 2 dni (10 godzin)
 • Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika – 1 dzień (5 godzin)
 • Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP – 1 dzień (5 godzin)
 • Wynagrodzenie za pracę w praktyce – zasady obliczania – 2 dni (10 godzin)
 • Zakaz konkurencji w zatrudnieniu – 1 dzień (5 godzin)
 • Badania profilaktyczne pracowników – 1 dzień (5 godzin)
 • Nowelizacja przepisów prawa pracy – 1 dzień (5 godzin)
 • Stres – jak sobie z nim radzić? – 1 dzień (4 godziny)
 • Kontrola PIP. Kazusy z kontroli inspektora pracy – 1 dzień (5 godzin)
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – 1 dzień (5 godzin)
 • Dokumentacja kadrowa
 • Czas pracy kierowców – 1 dzień (5 godzin)
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp – 1 dzień (5 godzin)
 • Metody skutecznej rekrutacji pracowników – 1 dzień (5 godzin)
 • Czas pracy w praktyce – 2 dni (10 godzin)