badania naukowe

Badania naukowe

Polityka naukowa WSZOP służy stymulowaniu rozwoju naukowego kadry oraz lepszemu wykorzystaniu wyników badań w dydaktyce, która jest podstawową działalnością Uczelni.

Najważniejszymi uwarunkowaniami badań są dziedziny, w których mieszczą się prowadzone kierunki studiów, zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej oraz priorytety Regionu śląsko-dąbrowskiego, w szczególności w zakresie polityki kulturalnej i ochrony środowiska.

Skip to content