Kierunek

Zarządzanie

Zarządzanie

Wypełnij formularz online i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Kierunek Zarządzanie łączy wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, marketingu, prawa oraz psychologii. Nowoczesny program studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji, w tym diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących otoczenia, a także zasobów wewnątrz firmy (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych).

Studia licencjackie
6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz eksperci i praktycy z różnych gałęzi gospodarki, którzy uczą jak wykorzystywać wiedzę oraz umiejętności, by uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Studia mają praktyczny profil kształcenia, co oznacza, że studenci uzyskują praktyczne umiejętności m.in. podczas 6-miesięcznych praktyk zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów kierunków: Zarządzanie, Ekonomia i Finanse. Absolwenci innych kierunków studiów bezpłatnie uzupełniają efekty kształcenia w ramach dodatkowego kursu organizowanego przez Uczelnię.

Studia drugiego stopnia przeznaczone są także dla chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu oraz psychologii

Specjalności

Kadry i płace

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Coaching i mentoring w organizacji

Coaching i mentoring w organizacji

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie

International Business Management

Studia magisterskie IBM

Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Psychologia w biznesie z językiem obcym

Psychologia w biznesie z językiem obcym

Studia licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Marketing w internecie

Marketing w internecie

Studia licencjackie

Kierunek: Zarządzanie

No post found

 • Zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności menedżerskie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • będziesz potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • nabędziesz umiejętności zarządzania procesami,
 • nauczysz się obsługi programów wspomagających proces zarządzania w firmie m.in. SAP® oraz MS Project,
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku: Zarządzanie mogą ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w agencjach ubezpieczeniowych,
 • w agencjach reklamy i PR,
 • w biurach obsługi klienta,
 • w bankach,
 • w firmach szkoleniowych.

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • Hochschule Wissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włochy
Grafika symbolizująca wiedzę z Zarządzania

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze zarządzania. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających w województwie śląskim.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów -przewaga zajęć w formie warsztatowej i laboratoria.

Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy, z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

Wyspecjali­zowany program

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Zarządzanie, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego.

Otwartość i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Zarządzanie to najbardziej popularny kierunek studiów w Polsce. Związany z przedsiębiorczością i biznesem, organizacją, psychologią, marketingiem - tworzy zarówno zaplecze dobrze zorganizowanych pracowników firm, a także kadrę zarządzającą nimi.

Program studiów we WSZOP nastawiony jest przede wszystkim na dwa aspekty: wiedzę praktyczną i interdyscyplinarną.

Zdjęcie ilustrujące studia na kierunku Zarządzanie
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne - z wyłączeniem specjalności International business management
opłata miesięczna
400 zł
opłata semestralna
2 200 zł
specjalność International business management
opłata miesięczna
960 zł
opłata semestralna
5 600 zł
Zniżki

Bonifikata jubileuszowa: 

 • opłata wpisowa 0 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej 400 zł  Bonus z okazji jubileuszu WSZOP! Opłata wpisowa 0 zł

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: