Kierunek

Zarządzanie
studia I i II stopnia

Kierunek Zarządzanie łączy wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, marketingu, prawa oraz psychologii. Nowoczesny program studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji, w tym diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących otoczenia, a także zasobów wewnątrz firmy (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych).

Studia licencjackie
6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz eksperci i praktycy z różnych gałęzi gospodarki, którzy uczą jak wykorzystywać wiedzę oraz umiejętności, by uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Studia mają praktyczny profil kształcenia, co oznacza, że studenci uzyskują praktyczne umiejętności m.in. podczas 6-miesięcznych praktyk zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów kierunków: Zarządzanie, Ekonomia i Finanse. Absolwenci innych kierunków studiów bezpłatnie uzupełniają efekty kształcenia w ramach dodatkowego kursu organizowanego przez Uczelnię.

Studia drugiego stopnia przeznaczone są także dla chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Program kształcenia umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu oraz psychologii

Jako absolwent tego kierunku będziesz posiadać szeroki zakres wiedzy i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania zespołem i przedsiębiorstwem. zdobyte kompetencje otworzą przed Tobą wiele możliwości zawodowych – od małych firm po wielkie korporacje i agencje reklamowe.  Studia Zarządzanie we WSZOP zapewnią Ci odpowiednie kwalifikacje do pracy w roli specjalisty ds. zarządzania, managera, doradcy biznesowego, specjalisty ds. marketingu czy pracownika działu HR. Program studiów jest też doskonałym przygotowaniem do założenia własnej firmy.

Specjalności na kierunku Zarządzanie

Studenci kierunku mogą je wybrać na studiach licencjackich (studia I stopnia) jak również i magisterskich (studia II stopnia). Wybierz specjalność, która pozwoli Ci spełnić i zrealizować Twoje cele zawodowe. Nasi kandydaci mogą podjąć naukę na kierunku Zarządzanie na kilku specjalnościach.

Studia licencjackie

Business, ethics and sustainability

studia licencjackie w jęz. angielskim

Business, ethics and sustainability

studia licencjackie w jęz. angielskim

Marketing w internecie

studia licencjackie

Marketing w internecie

studia licencjackie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia licencjackie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia licencjackie

Psychologia w biznesie z językiem obcym

studia licencjackie

Psychologia w biznesie z językiem obcym

studia licencjackie

Studia magisterskie

International Business Management

studia magisterskie w jęz. angielskim

International Business Management

studia magisterskie w jęz. angielskim

Kadry i płace

studia magisterskie

Kadry i płace

studia magisterskie

Coaching i mentoring w organizacji

studia magisterskie

Coaching i mentoring w organizacji

studia magisterskie
 • Zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności menedżerskie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • będziesz potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • nabędziesz umiejętności zarządzania procesami,
 • nauczysz się obsługi programów wspomagających proces zarządzania w firmie m.in. SAP® oraz MS Project,
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku: Zarządzanie mogą ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w agencjach ubezpieczeniowych,
 • w agencjach reklamy i PR,
 • w biurach obsługi klienta,
 • w bankach,
 • w firmach szkoleniowych.

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • Hochschule Wissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włochy
 • Zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności menedżerskie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • będziesz potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • nabędziesz umiejętności zarządzania procesami,
 • nauczysz się obsługi programów wspomagających proces zarządzania w firmie m.in. SAP® oraz MS Project,
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku: Zarządzanie mogą ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w agencjach ubezpieczeniowych,
 • w agencjach reklamy i PR,
 • w biurach obsługi klienta,
 • w bankach,
 • w firmach szkoleniowych.

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • Hochschule Wissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włochy
Grafika symbolizująca wiedzę z Zarządzania

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze zarządzania. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających w województwie śląskim.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów -przewaga zajęć w formie warsztatowej i laboratoria.

Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy, z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

Wyspecjali­zowany program

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Zarządzanie, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego.

Otwartość i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Zarządzanie to najbardziej popularny kierunek studiów w Polsce. Związany z przedsiębiorczością i biznesem, organizacją, psychologią, marketingiem - tworzy zarówno zaplecze dobrze zorganizowanych pracowników firm, a także kadrę zarządzającą nimi.

Program studiów we WSZOP nastawiony jest przede wszystkim na dwa aspekty: wiedzę praktyczną i interdyscyplinarną.

Zdjęcie ilustrujące studia na kierunku Zarządzanie
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna
595 zł
opłata semestralna
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna: studia licencjackie po zakończeniu II i IV semestru, studia magisterskie: po zakończeniu II semestru)
550 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów
na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 4 marca 2024 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 16 września 2023 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 4 marca 2024 r.

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • kopia suplementu – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 0 zł przy złożeniu dokumentów do 4 marca 2024 r.

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji (Katowice ul. Bankowa 8, pok. nr 16) w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

W okresie rekrutacji Biuro jest czynne w godzinach:  

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 8:00 – 16:00
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00
 • sobota: 8:00 – 16:00
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Skip to content