Studia magisterskie

w języku angielskim

Specjalność na kierunku
Zarządzanie

International
Business
Manage­ment

specjalność:

International Business Management

kierunek:

Zarządzanie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Z okazji 20-lecia uczelni 50% zniżki na całe studia stacjonarne na specjalności International Business Management dla absolwentów WSZOP
Studia magisterskie
w języku angielskim
2 lata
Studia dzienne
Atuty specjalności

Łączenie wiedzy merytorycznej z rozwojem kompetencji językowych.

Nowoczesna forma kształcenia, interaktywne zajęcia, wiedza przekładająca się na praktyczne rozwiązania.

Międzynarodowe środowisko studentów, ciekawe
i inspirujące kontakty.

W ramach  kierunku Zarządzanie można po pierwszym roku jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne: 

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv PaisiiHilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • HochschuleWissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włoch

Studia trwają cztery semestry, są realizowane w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim (wymagana umiejętność w stopniu minimum B2).

Specjalność jest skierowana do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z biznesem międzynarodowym.

Program zorientowany jest w dużym stopniu na rozwijanie umiejętności praktycznych, zatem zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej i projektowej.

Studenci poszerzają umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego biznesowego. Poznają tajniki prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem różnic kulturowych, co umożliwia rozwój umiejętności m.in. z obszaru  międzykulturowego zarządzania i marketingu.

W programie studiów m.in.:

 • tworzenie planów marketingowych i strategii akcji promocyjnych na rynkach zagranicznych,
 • zagadnienia z dziedziny rachunkowości, finansów, marketingu, psychologii i prawa,
 • poznawanie specyfiki korporacji wielonarodowych i międzykulturowych aspektów zarządzania,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia korespondencji biznesowej w języku angielskim.
Opłaty i zniżki
Informacja odnośnie wysokości czesnego i przysługujących zniżek w roku akademickim 2022/23 zostanie podana wkrótce.

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: