Książki online

Udostępniamy Państwu wybrane publikacje Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w formie plików PDF.

Kultura bezpieczeństwa - dobre praktyki BHP

Monografia wydana po II Forum Safety First, które odbyło się w listopadzie 2021