Uczelnie partnerskie

Współpraca z zagranicznymi i polskimi uczelniami partnerskimi to rezultat zaplanowanej strategii rozwoju Uczelni.
Obejmuje ona m.in.: wymianę kadry naukowej, organizację konferencji, realizację projektów badawczych. Stwarza dodatkowe możliwości dla studentów, np. uczestniczenia w wykładach wybitnych profesorów z uczelni europejskich, odbywania staży i praktyk oraz realizację tematów badawczych i prac dyplomowych.

Uczelnie polskie

Uczelnie polskie

Uczelnie zagraniczne

Uczelnie zagraniczne

Skip to content