Studia magisterskie - II stopnia

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie IBM
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Więcej informacji

Studia magisterskie  – kierunki studiów

Studia magisterskie trwają we WSZOP 2 lata (4 semestry) lub 1,5 roku (3 semestry) dla kierunków technicznych. Nasi studenci w zależności od potrzeb mogą wybierać dwie formy kształcenia – w systemie dziennym i zaocznym. Wiedzę zdobytą w trakcie studiów I stopnia studenci mogą rozwijać i uzupełniać w ramach edukacji II stopnia (studiów magisterskich). Nasza uczelnia przygotowała bogatą ofertę specjalności z zakresu nauk humanistyczny oraz technicznych. Absolwenci studiów na specjalności Kadry i płace czy europejski menedżer bhp mogą podjąć pracę w organach administracji publicznej oraz jako samodzielni specjaliści. Coaching i mentoring w organizacji, International Business Management to specjalności po których można znaleźć pracę w zakresie mentoringu lub doradztwa zawodowego. 

Chcesz podjąć studia ale zastanawiasz się jakie kierunki/specjalności wybrać? Zobacz ofertę WSZOP i wybierz najciekawsze kierunki studiów w Katowicach. 

Rekrutacja na studia magisterskie II stopnia

Proces rekrutacja odbywa się online (w formie elektronicznej). Rejestracji dokonujesz za pośrednictwem formularza, następnie kompletujesz wymagane dokumenty, a po rejestracji odwiedzasz biuro rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy.

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się absolwenci którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia. 

Jeśli masz pytania odnośnie oferty edukacyjnej dostępnej we WSZOP zapraszamy do naszego biura rekrutacji. Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach rekrutacji na studia magisterskie II stopnia? Sprawdź informacje w zakładce: REKRUTACJA

Skip to content