Studia magisterskie - II stopnia

Organizacja produkcji w branży motoryzacyjnej

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zdjęcie ilustrujące strażaków

Bezpieczeństwo pożarowe

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Kadry i płace

Kadry i płace

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Coaching i mentoring w organizacji

Coaching i mentoring w organizacji

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność International Business Management

International Business Management

Studia magisterskie IBM

Kierunek: Zarządzanie
Zdjęcie ilustrujące specjalność Taktyka i techniki interwencji

Taktyka i techniki interwencji

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalność przedstawiająca Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Europejski Menedżer BHP

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zdjęcie ilustrujące specjalność Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Detektywistyka i kryminalistyka

Detektywistyka i kryminalistyka

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Grafika symbolizująca specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

No post found