Studia magisterskie - II stopnia

Specjalności na kierunkach

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie IBM
Kierunek: Zarządzanie

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie  – kierunki studiów

Studia magisterskie trwają 3-4 semestry (tj. odpowiednio dla studiów społecznych dwa lata, dla studiów technicznych – półtora roku). Atrakcyjną formą na studiach II stopnia są zajęcia hybrydowe (mieszane – online i w kontakcie bezpośrednim), dotyczy to zarówno formy stacjonarnej i niestacjonarnej.

Studia magisterskie mają profil praktyczny – zajęcia projektowe z ekspertami, akcent na rozwijanie kompetencji cyfrowych, praktyki i staże krajowe i zagraniczne zapewniają szybkie wejście na rynek pracy. Dodatkowo studenci WSZOP mogą wybrać semestr studiów za granicą (w krajach UE i Turcji) w ramach wymiany Erasmus+ .

Studia za granicą rozwijają kompetencje językowe i społeczne, podwyższają atrakcyjność absolwentów studiów magisterskich, ułatwiają karierę menedżerską. Atutem jest comiesięczne stypendium na czas studiowania zagranicą wypłacane w wysokości ok. 2.000,00 – 3.000,00 zł miesięcznie (w zależności od kategorii poziomu życia w kraju przyjmującego).

Atrakcyjne specjalności na studiach magisterskich: Systemy informatyczne w inżynierii produkcji, Przemysłowe instalacje OZE, AI w marketingu, Bezpieczeństwo pożarowe, Europejski menedżer BHP, Kadry i płace.

Rekrutacja na studia magisterskie II stopnia

Proces rekrutacji na studia magisterskie odbywa się online (w formie elektronicznej). Rejestracji dokonujesz za pośrednictwem formularza, następnie kompletujesz wymagane dokumenty, po rejestracji odwiedzasz Biuro Rekrutacji WSZOP w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy.

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się absolwenci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich.

Jeśli masz pytania odnośnie oferty edukacyjnej dostępnej we WSZOP zapraszamy do naszego biura rekrutacji. Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach rekrutacji na studia magisterskie II stopnia? Sprawdź informacje w zakładce: REKRUTACJA

Skip to content