Centrum Wsparcia Osób z Niepełno­sprawnością

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością WSZOP (w skrócie CON) ma na celu poszerzenie dotychczasowego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami oraz wspieranie kandydatów na studia i innych interesariuszy Uczelni.

CON prowadzi działania wiodące do zapewnienia dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie komunikacji, rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych, serwisów internetowych, wszelkich narzędzi informatycznych. Ważnym aspektem działalności są czynności prowadzące do modyfikacji i dostosowywania  procedur kształcenia dla potrzeb ON oraz organizacja szkoleń podnoszące wiedzę i kompetencje na temat niepełnosprawności dla pracowników WSZOP.

Grafika z logiem Funduszy Europejskich

WSZOP realizuje projekt „Sprawna uczelnia – sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, który umożliwi studentom z niepełnosprawności korzystanie z dodatkowych form wsparcia takich jak: udział w dodatkowych zajęciach, lektorat języka angielskiego, obóz szkoleniowo-sportowy, wsparcie terapeutyczno-psychologiczne, doradztwo zawodowe.

Obecnie realizowany jest projekt „Sprawna uczelnia – sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.”

W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 główne zadania, dzięki którym wzmocniona zostanie dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnością:

 • Zniwelowanie barier dostępności w strukturze organizacyjnej WSZOP, wypracowanie odpowiednich procedur
  Początkiem roku akademickiego 2020/2021 zostało powołane Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością WSZOP, którego celem jest poszerzenie dotychczasowego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami oraz wspieranie kandydatów na studia i innych interesariuszy Uczelni. Swoją działalność rozpoczął Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością oraz Specjalista ds. dostępności.
 • Likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym WSZOP oraz wdrożenie technologii wspierających proces edukacyjny
  Projekt zakłada dostosowanie miejsc codziennego funkcjonowania na Uczelni dla studentów z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.
 • Kompleksowe wsparcie edukacyjne dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami
  Studenci będą mogli skorzystać z dodatkowych form wsparcia takich jak: indywidualne zajęcia dodatkowe, lektorat języka obcego, obóz rekreacyjno-sportowy, wsparcie terapeutyczno-psychologiczne, doradztwo zawodowe.
 • Szkolenia dla kadry podnoszące kompetencje i świadomość niepełnosprawności
  Wszyscy pracownicy WSZOP (nauczyciele akademiccy i kadra administracyjna) wezmą udział w szkoleniu, które pogłębi wiedzę o potrzebach osób z niepełnosprawnością. Pierwszy cykl warsztatów zakończył się w czerwcu 2021 r., drugi odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością

Laboratoria wyposażone są w:

 • monitory o dużej rozdzielczości (47 cali i większe)
 • ekrany elektryczne oraz rzutniki
 • stanowisko dla osób niedowidzących w laboratorium komputerowym (24 calowy monitor)
 • telewizory (55 calowe w dwóch aulach)

Aule

W aulach znajduje się aparatura nagłaśniająca z wykorzystaniem pętli indukcyjnej (dla osób niedosłyszących), zintegrowana z systemem kamer służących do realizacji zajęć zdalnie.

Biblioteka

W Bibliotece znajdują się monitory o dużej rozdzielczości oraz programy komputerowe ułatwiające korzystanie z zasobów osobom niedowidzącym (SUPERNOVA – czytnik ekranu, IVONA – syntezator mowy). W Czytelni znajdują się stanowiska dla osób z niepełnosprawnością.

Likwidacja barier architektonicznych

Budynki Uczelni (przy ul. Ścigały 9 i al. Krzywoustego 9) będą wyposażone w windy
i podjazdy dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek przy ul. Bankowej 8 w chwili obecnej nie może być w pełni zaadaptowany dla osób z niepełnosprawnością (jest wpisany do strefy zabytkowej miasta), nie mniej przystosowano przyziemie budynku, do którego zapewniono podjazd z ulicy. Znajdują się tam laboratoria komputerowe, sala wykładowa, bar, szatnia i pokój konsultacyjny, a także przystosowana odpowiednio toaleta. Dodatkowo dostępne są stanowiska komputerowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym jedno dla osoby na wózku inwalidzkim.

W miarę możliwości w przyziemiu planowane są zajęcia dla grup, w których są osoby niepełnosprawne ruchowo.

Sale we wszystkich obiektach spełniają wysokie standardy dla zajęć dydaktycznych, są wyposażone w stałe projektory multimedialne, licencjonowane oprogramowanie, aparaturę nagłaśniającą, infrastrukturę zapewniającą równy dostęp do zajęć dla studentów z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością. 

Zawody odbywają się w 17 dyscyplinach – m.in.: boccia, strzelectwo sportowe, pływanie, szermierka, lekka atletyka, e-sport, badminton, żeglarstwo, szachy, siatkówka na siedząco, tenis stołowy, paranarciarstwo alpejskie, parasnowboard, bilard, bowling. Zobacz więcej

Formy wsparcia dla studentów

Pomoc psychologiczna

Oferujemy konsultacje z psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą PTP.

Zobacz więcej

Poradnictwo zawodowe

Jeśli zastanawiasz się jaką obrać dalszą ścieżkę kariery, zapraszamy na spotkanie z psychologiem w sprawie poradnictwa zawodowego.

Lektorat języka angielskiego

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez lektorów z renomowanej szkoły językowej.
Do wyboru studentów są dwa poziomy zaawansowania, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach.

Wsparcie materialne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Terminy składania dokumentów: 
semestr zimowy: do 15 października, studenci pierwszego semestru do 31 października
semestr letni: do 15 marca, studenci pierwszego semestru do 31 marca

Zobacz więcej

Obóz rekreacyjno-sportowy

Kilkudniowy wyjazd w miejsce, gdzie uczestnicy mogą cieszyć się pięknem polskiej przyrody jak i sprawdzić w trudnych warunkach

Istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach z samoobrony, technik interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Zajęcia dodatkowe

Masz trudności w nauce lub w zrozumieniu konkretnego zagadnienia? Zorganizujemy dla Ciebie indywidualne, bezpłatne zajęcia dodatkowe.

Aktualności CON WSZOP