Centrum Wsparcia Osób
z Niepełnosprawnością

Masz Pytania?

Chcesz otrzymać wsparcie? 

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością

Masz pytania? Chcesz otrzymać wsparcie?

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością WSZOP (w skrócie CON) ma na celu poszerzenie dotychczasowego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami oraz wspieranie kandydatów na studia i innych interesariuszy Uczelni.

CON prowadzi działania wiodące do zapewnienia dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie komunikacji, rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych, serwisów internetowych, wszelkich narzędzi informatycznych. Ważnym aspektem działalności są czynności prowadzące do modyfikacji i dostosowywania  procedur kształcenia dla potrzeb ON oraz organizacja szkoleń podnoszące wiedzę i kompetencje na temat niepełnosprawności dla pracowników WSZOP.


WSZOP zrealizował projekt „Sprawna uczelnia – sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, który umożliwił studentom z niepełnosprawnością korzystanie z dodatkowych form wsparcia takich jak: udział w dodatkowych zajęciach, lektorat języka angielskiego, obóz szkoleniowo-sportowy, wsparcie terapeutyczno-psychologiczne, doradztwo zawodowe.

Aktualności CON WSZOP

Zachęcamy naszych Studentów do wzięcia udziału w konkursie "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

1 marca obchodzone jest święto Zero dla dyskryminacji, ustanowione w 2014 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Celem święta jest pogłębianie świadomości o potrzebach i problemach ON.  Dokładamy wszelkich …

Dodatkowe formy wsparcia dla studentów

Wsparcie materialne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Terminy składania dokumentów: 
semestr zimowy: do 15 października, studenci pierwszego semestru do 31 października
semestr letni: do 15 marca, studenci pierwszego semestru do 31 marca

Zobacz więcej

Adaptacja materiałów dydaktycznych

Pomoc w elektronicznym opracowaniu materiału lub powiększenia czcionki

Organizacja egzaminów w formie zaadaptowanej

Dostosowanie formy egzaminów/zaliczeń ze względu na rodzaj niepełnosprawności

Skip to content