Kierunek

Logistyka
studia inżynierskie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Logistyka to studia techniczne o profilu praktycznym. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę inżynierską, a także pogłębione umiejętności praktyczne w dziedzinie logistyki. Będą one nabywane na zajęciach projektowych m.in. z takich przedmiotów jak: logistyka dystrybucji, zarządzanie łańcuchem dostaw, ekologistyka, projektowanie procesów logistycznych.

Kierunek Logistyka przygotowuje absolwentów do skutecznego działania w dynamicznym środowisku branży logistycznej.

Studia inżynierskie
7 semestrów
Dyplom inżyniera
Studia dzienne
Studia zaoczne

Program studiów skupia się na rozwijaniu kompetencji STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) poprzez takie zajęcia jak np.:

 • podstawy zarządzania
 •  podstawy ekonomii
 • podstawy logistyki
 • bazy danych
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • metody i techniki Data Mining
 • statystyka

W nowoczesnym podejściu do kształcenia kompetencje STEM uznaje się jako klucz do aktywnego wejścia na rynek pracy, zmieniany przez założenia Przemysłu 4.0. Kompetencje STEM są również podstawą budowania Edukacji 5.0.

Program kształcenia nastawiony jest na praktyczne przygotowanie do zawodu m.in. poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów i ekspertów w zakresie logistyki. Dopełnieniem są zajęcia projektowe, staże, praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w nowoczesnych centrach logistycznych.

Absolwenci są przygotowani do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz na studiach podyplomowych.

Kompetencje cyfrowe

Absolwent Logistyki będzie posiadał kompetencje cyfrowe w obszarze logistyki, odpowiadające na oczekiwania nowoczesnej gospodarki. W Laboratorium Komputerowym uzyska umiejętność posługiwania się oprogramowaniem niezbędnym do wspomagana procesów pracy w logistyce, m.in. do optymalizacji procesów transportu (FlexSim), do optymalizacji procesów, kontroli i sterowania pracą magazynu (Comarch ERP) czy do kontroli emisji zanieczyszczeń w transporcie (Operat FB). 

Studia na kierunku Logistyka skierowane są do osób, które chcą zgłębić tajniki wiedzy w dziedzinie organizacji szeroko rozumianych procesów logistycznych. Program edukacyjny przygotowany przez WSZOP został opracowany tak, aby zapewnić studentom solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, planowania i organizacji transportu. Uczestnictwo w studiach pozwala zdobyć również umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Absolwenci studiów na kierunku Logistyka poznają zagadnienia związane z planowaniem, organizacją i kontrolą łańcuchów dostaw a także strategie dotyczące zarządzania magazynami, transportem, dystrybucją.

Podejmij studia na kierunku Logistyka i zdobądź solidną techniczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw i optymalizacji procesów logistycznych, w tym efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie.

Specjalności

Logistyka 4.0

studia inżynierskie

Logistyka 4.0

studia inżynierskie

Transport
i spedycja

studia inżynierskie

Transport
i spedycja

studia inżynierskie

Dla wszystkich, którzy mają umysł ścisły, zainteresowania techniczne i wykazują się kreatywnością techniczną oraz interesuje ich bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne technologie i innowacje w produkcji energii.

 • Uregulowań prawnych i wymagań dotyczących dokumentacji technicznej,
 • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • alternatywnych źródeł energii tj. wiatru, słonecznej, geotermalnej, jądrowej, hydroenergii i energii biomasy, 
 • gospodarki energetycznej w skali przedsiębiorstwa, kraju, Unii Europejskiej i globalnej.

Absolwenci kierunku: Energetyka w zależności od wybranej specjalności, mogą ubiegać się
o zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządowych, jako specjaliści w zakresie problemów energetyki,
 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • zakładach związanych z energetyką,
 • małych i średnich firmach działających w obszarze innowacji energetycznych.

Studia inżynierskie
Kierunek: Logistyka

Studia inżynierskie
Kierunek: Logistyka

Program studiów dostosowany jest do potrzeb współczesnego rynku. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę z zakresu wykorzystania cyfrowej technologii dla usprawnienia wymiany danych całego łańcucha dostaw, systemów organizacji i sterowania ruchem, zarządzania procesami logistyki oraz ekonomiki transportu.

Absolwenci logistyki nie mają problemu ze znalezieniem pracy – centra magazynowe, firmy spedycyjne a także administracyjne działające w obszarze logistyki poszukują pracowników z wysokimi kompetencjami informatycznymi na stanowiskach im.in. inżynierów transportu, sprzedaży, dystrybucji, spedycji. Jako absolwent kierunku Logistyka, znajdziesz pracę w:

 • firmach spedycyjnych i transportowych
 • firmach logistycznych
 • centrach magazynowych
 • jednostkach samorządowych (ITD i in. z zakresu eksploatacji transportu)
 • firmach konsultingiwych
 • służbach inżynierii ruchu
 • biurach projektowych

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze logistyki.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów – przewaga zajęć w formie warsztatowej oraz laboratoria.

Profesjonalne laboratoria

Laboratoria i pracownie to dla WSZOP wizytówka. Tworzą one wraz ze specjalistycznymi pracowniami istotne zaplecze kierunku. 

Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy,
z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

Wyspecjali­zowany program

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Logistyka, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego. 

Profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to nasza historia od początku istnienia Uczelni oraz główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, jako bezpieczeństwo publiczne, pracy, ale także bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrzeni, w warstwie organizacyjnej, społecznej i kulturowej.

Otwartość i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania
w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (przez pierwsze 2 semestry)
595 zł
opłata semestralna (3-7 semestr)
2 875 zł
opłata miesięczna
630 zł
opłata semestralna
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
560 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
10% zniżki z wynikiem maturalnym min. 80%

na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wynik dotyczy matury z matematyki na poziomie podstawowym)
darmowy pierwszy i drugi semestr

dla laureatów i finalistów ogólnopolskiej olimpiady chemicznej/fizycznej/ ekologicznej/matematycznej/ informatycznej na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 0 zł przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.

Numer konta:

mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji (Katowice ul. Bankowa 8, pok. nr 16) w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

W okresie rekrutacji Biuro jest czynne w godzinach:  

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 8:00 – 16:00
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Skip to content