Kształcenie
Specja­listyczne

Kształcenie specjalistyczne

Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny

Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Dedykowane jest absolwentom szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Kształcenie specjalistyczne

Kierunki kształcenia

Kształcenie specjalistyczne z maturą lub bez

Kształcenie specjalistyczne z maturą lub bez

Kształcenie specjalistyczne z maturą lub bez

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo