Kształcenie

specjalistyczne

z maturą czy bez

Marketing
w nowych
mediach

Marketing w nowych mediach

Tytuł  zawodowy: dyplomowany specjalista w zakresie marketingu w nowych mediach

Wypełnij krótki formularz online
i zapisz się na studia już dziś!
Kształcenie specjalistyczne
1,5 roku
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny

Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  – czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.

Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczenia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznego z dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Marketing w nowych mediach.

Atuty

Zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim jest branża Marketing w nowych mediach.

Uwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu (grupowej pracy projektowej) związanego  z profilem kształcenia.

Uczelnia zapewnia nowoczesne wyposażenie  laboratoriów, nowatorskie techniki kształcenia, specjalistyczną kadrę – praktyków i ekspertów w dziedzinie marketingu. 

 6 tygodni praktyk zawodowych. 

Ukończenie kształcenia – uzyskanie 90 punktów ECTS oraz 5 punktów PRK – co jest równoznaczne z podniesieniem poziomu swojego wykształcenia i lepszą pozycją na rynku pracy.

dowiedz się więcej o PRK ›

Film o kształceniu specjalistycznym

Odtwórz wideo
Skip to content