Biznes

Atutem Uczelni są szerokie kontakty ze środowiskiem zawodowym, które zaowocowały m.in. utworzeniem studiów dualnych na kierunku Energetyka oraz Psychokryminalistyka. Wspólnie z naszymi partnerami na każdym kierunku wprowadziliśmy element praktycznego przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

Nie do przeceniania są cykliczne konferencje w ramach popularyzacji nauki i praktyki, np. Forum Safety First, a także współpraca z pracodawcami w obszarze opiniowania programów studiów i realizacji praktyk zawodowych w branżowych firmach i instytucjach.

Skip to content