II FORUM
Safety First

II FORUM Safety First

Konfrontacja świata nauki i biznesu, wymiana opinii i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa i ocena wpływu pandemii na BHP – tak można podsumować II FORUM Safety First.

W czwartek 4 listopada 2021 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyła się druga konferencja cyklu FORUM Safety First. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa pracy”.

Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między światem nauki i biznesu. Swoje referaty wygłosili naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, badacze Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, przedstawiciele firm z branży BHP oraz studenci z Narodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ukrainy w Charkowie.

Edukacja dla bezpieczeństwa, nowoczesne środki ochrony osobistej, ekologiczne aspekty bezpieczeństwa czy rola czynnika ludzkiego w BHP – to główne problemy do których odnosiła się tematyka referatów. W wystąpieniach często powtarzał się motyw wpływu obecnej sytuacji pandemicznej na bezpieczeństwo pracy. Problematyka konferencji była przedstawiana nie tylko od strony badań naukowych, ale również praktycznych zastosowań w przemyśle, edukacji i służbie zdrowia.

Uczestnicy w swoich opiniach o konferencji podkreślali, jak istotna jest organizacja takiego wydarzenia, które łączy teoretyków i praktyków. Możliwość dyskusji, skonfrontowania opinii i wysunięcia wspólnych wniosków jest niezastąpionym motorem napędzającym rozwój dziedziny BHP.

Ze względu na sytuację pandemiczną konferencja odbyła się w formie hybrydowej. Referenci oraz słuchacze mogli uczestniczyć w wydarzeniu na miejscu w siedzibie WSZOP lub łącząc się online.

Konferencja była zrealizowana w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka i uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadanie finansowane w ramach umowy SONP/SN/467137/2020 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program konferencji

Skip to content