Uczelnie partnerskie w ramach Programu Erasmus+

Grafika z flagą Włoch

Politechnika w Bari to uczelnia publiczna założona w 1990 roku. Oferuje szeroki wybór kierunków w zakresie studiów technicznych. Kształci ok. 11000 studentów. Umowa zawarta w zakresie zarządzania i zarządzania inżynierią produkcji.

Grafika z flagą Austrii

FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication to wiodąca austriacki uniwersytet nauk stosowanych specjalizujący się w zarządzaniu i komunikacji. Pracując w bliskim kontakcie z austriackimi korporacjami, FHWien der WKW oferuje kompleksowe i zorientowane na praktykę programy akademickie dla ponad 2800 studentów. Umowa zawarta w zakresie zarządzania.

Grafika z flagą Czech

Uniwersytet w Pardubicach, w Czechach został założony w 1994 roku. Kształci na 7 wydziałach. Umowa podpisana w zakresie: zarządzania i inżynierii produkcji.

Grafika z flagą Belgii

Uczelnia prywatna założona w 2000 r. z siedzibą w Gandawie – największym ośrodku akademickim Belgii. Umowa zawarta w zakresie zarządzania.

Grafika z flagą Bułgarii

Umowa zawarta w zakresie sprzedaży i zarządzania oraz nauk filologicznych. Położony w drugim, co do wielkości, mieście w Bułgarii Uniwersytet Plovdiv kształci studentów na wielu kierunkach.

Grafika z flagą Chorwacji

Umowa zawarta w zakresie zarządzania kryzysowego. Położony w pobliżu Zagrzebia Uniwersytet Nauk Stosowanych kształci specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego, zaawansowanych technologii, informatyki oraz logistyki.

Grafika z flagą Chorwacji

Politechnika w Šibeniku została założona w 2006 r. i kształci studentów w zakresie zarządzania, prawa administracyjnego i transportu. Umowa dotycząca wymiany studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ zawarta jest w zakresie zarządzania.

Grafika z flagą Chorwacji

Umowa zawarta w zakresie wymiany studentów i pracowników kierunków: Zarządzanie, Filologia angielska i Kulturoznawstwo w ramach Programu Erasmus+. Uniwersytet założony w 1975 r., w jego skład wchodzi jedenaście wydziałów, pięć instytutów i Akademia Sztuki.

Grafika z flagą Chorwacji

Najstarsza uczelnia wyższa w Chorwacji, założona w 1396 roku. Umowa zawarta w zakresie zarządzania.

Grafika z flagą Chorwacji

Umowa dotycząca wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+, podpisana w zakresie studiów nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkoła została utworzona w roku 1997 w Zagrzebiu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Grafika z flagą Estonii

Umowa zawarta w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. Wiodąca uczelnia prywatna w stolicy Estonii kształci studentów w obszarach: stosunków międzynarodowych, tłumaczeń, ochrony środowiska, biznesu i projektowania.

Grafika z flagą Grecji

Democritus University of Thrace to publiczna uczelnia założona w 1974 roku. W jej skład wchodzi 8 wydziałów i 19 szkół. W sumie na Uniwersytecie studiuje ponad 15000 studentów. Umowa zawarta w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.

Grafika z flagą Hiszpanii

Umowa zawarta w zakresie wymiany studentów i pracowników kierunku Filologia Angielska w ramach Programu Erasmus+. Uniwersytet w Almerii to uczelnia państwowa, która utworzona została w roku 1993. Obecnie kształci 12000 tysięcy studentów, w tym 600 doktorantów. W Uniwersytecie kształci się około 1000 studentów z całego świata.

Grafika z flagą Litwy

Umowa zawarta w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. Szkoła, realizując politykę internacjonalizacji, oferuje studentom z wielu krajów nowoczesną dydaktykę w zakresie przedmiotów związanych z zarządzaniem i administracją.

Grafika z flagą Litwy

Umowa zawarta w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii. Ten prestiżowy litewski Uniwersytet kształci studentów na kierunkach technicznych w ramach wydziałów, takich jak: Inżynieria środowiska, Lotnictwo, Architektura, Elektronika, Mechanika, Budownictwo, Transport oraz Zarządzanie.

Grafika z flagą Niemiec

Umowa zawarta w zakresie zarządzania, dotyczy wymiany studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+. Szkoła Wyższa w Coburgu powstała w 2007 roku i kształci obecnie 4400 studentów, oferując kształcenie również na kierunkach z zakresu informatyki, techniki, pracy socjalnej i zdrowia oraz budownictwa.

Grafika z flagą Niemiec

University of Vechat to uczelnia, która skupia się na problematyce zagadnień biznesowych, społecznych i kulturowych. Umowa zawarta w zakresie zarządzania.

Grafika z flagą Portugalii

Umowa zawarta w zakresie szeroko pojętego zarządzania oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Uniwersytet, którego początki sięgają 1973 roku kształci obecnie na 5 wydziałach, oferując m.in studia w zakresie kulturoznawstwa. Covilhã, określana również jako „miasto wełny i śniegu”, położona jest w niewielkiej odległości od najwyższej góry w części lądowej Portugalii – Torre (1993 m n.p.m.). Dzięki temu miasto jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla miłośników turystyki górskiej, wspinaczek i narciarzy.

Grafika z flagą Słowacji

Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka w Trenčíne na Słowacji został założony w roku 1997. Gdy zaczynał swoją działalność, kształcił 720 studentów, obecnie kształci 6200 studentów na pięciu wydziałach: Stosunków społecznych i gospodarczych, Techniki specjalnej, Opieki zdrowotnej, Technologii przemysłowych oraz Nauk politycznych.

Grafika z flagą Turcji

Umowa zawarta w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. Położony w Istambule prywatny Uniwersytet został założony w 2009 roku. Obecnie kształci studentów w ramach 13 programów na 8 wydziałach.

Grafika z flagą Turcji

Uniwersytet założony w 1955 roku jest czwartą najstarszą uczelnią w Turcji, a w jego skład wchodzi 15 wydziałów. Uznawany za jeden z najlepszych tureckich uniwersytetów. Umowa zawarta w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.

Grafika z flagą Włoch

Uniwersytet Turyński to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych włoskich uniwersytetów. Kształci 70.000 studentów, w ponad 120 budynkach rozmieszczonych na terenie całego miasta i jest jednym z największych włoskich uniwersytetów. Umowa zawarta w zakresie zarządzania.

Grafika z flagą Włoch

Uniwersytet La Sapienza w Rzymie założony w 1303 roku jest jedną z największych uczelni wyższych w Europie – kształci ponad 100 tysięcy studentów. Umowa zawarta w zakresie zarządzania i zarządzania i inżynierii produkcji.

Skip to content