Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (ABK WSZOP) od 2004 roku prowadzi kompleksowe działania mające na celu pomoc absolwentom w wejściu na rynek pracy.

Działania prowadzone są w sposób systematyczny i ciągły m.in. poprzez:

 1. organizację szkoleń oraz warsztatów z zakresu:
 • przedsiębiorczości
 • aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
 • efektywnej autoprezentacji
 • asertywności
 • komunikacji i podstaw negocjacji
 1. indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kariery zawodowej,
 2. porady z zakresu prawa pracy,
 3. badanie kompetencji zawodowych (za pomocą testów psychologicznych),
 4. pomoc w realizacji praktyk zawodowych,
 5. hospitacje zakładów pracy, w których studenci odbywają praktyki zawodowe.

Chcesz dodać ofertę stażu, praktyk lub pracy w swojej firmie?