Akademickie
Biuro Karier

Sprawdź aktualne oferty pracy 

Akademickie
Biuro Karier

Sprawdź aktualne oferty pracy

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (ABK WSZOP) od 2004 roku prowadzi kompleksowe działania mające na celu pomoc absolwentom w wejściu na rynek pracy.

Działania prowadzone są w sposób systematyczny i ciągły m.in. poprzez:

 1. organizację szkoleń oraz warsztatów z zakresu:
 • przedsiębiorczości
 • aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych
 • efektywnej autoprezentacji
 • asertywności
 • komunikacji i podstaw negocjacji
 1. indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie wyboru kariery zawodowej
 2. porady z zakresu prawa pracy
 3. badanie kompetencji zawodowych (za pomocą testów psychologicznych)
 4. pomoc w realizacji praktyk zawodowych
 5. hospitacje zakładów pracy, w których studenci odbywają praktyki zawodowe
 • Współpraca z organizacjami studenckimi z terenu województwa śląskiego dotycząca aktywizacji studentów, wspólnych działań
 • Organizacja wspólnych praktyk dla studentów WSZOP oraz studentów z Uczelni Partnerskich, pod nadzorem merytorycznym pracownika WSZOP
 • Badanie losów zawodowych absolwentów WSZOP
 • Badanie dotyczące dostosowania programów studiów do wymagań rynku pracy
 • Współpraca z pracodawcami: nawiązywanie nowych oraz podtrzymywanie już istniejących kontaktów z firmami i instytucjami (polskimi i międzynarodowymi) w celu pozyskania ofert praktyk, pracy oraz innych możliwości rozwoju dla studentów
 • Spotkania z opiekunami praktyk studenckich w celu ustalenia strategii działań i form pomocy studentom

Chcesz dodać ofertę stażu, praktyk lub pracy w swojej firmie?

Skip to content