Struktura uczelni

Kolegium  Nauk Technicznych
Kolegium Nauk Społecznych
Kolegium Filologii
Studium E-learningu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Specjalista ds. dostępności

Organizacje studenckie

Samorząd Studencki

KU AZS WSZOP

Koła Naukowe

Stowarzyszenie Absolwentów WSZOP