Struktura uczelni

KOLEGIUM  NAUK TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA
KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

Katedra Nauk Społecznych

KOLEGIUM FILOLOGII
STUDIUM E-LEARNINGU
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
  • Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością
  • Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
  • Specjalista ds. dostępności
INNE JEDNOSTKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ UCZELNI