laboratorium zagrozen fizycznych

Laboratorium Zagrożeń Fizycznych
i Mechanicznych

Laboratorium znajduje się w budynku przy ul. Ścigały. W jego ramach funkcjonują Pracownia Zagrożeń Fizycznych oraz Pracownia Zagrożeń Mechanicznych. Studenci identyfikują w nich źródła zagrożeń fizycznych oraz mechanicznych, badając poziom hałasu, zapylenia, promieniowania, zakłóceń elektrycznych, wilgoci na zdrowie i życie ludzi.

Pracownie wykorzystywane są również podczas zajęć dotyczących minimalnych i zasadniczych wymagań dla maszyn.

Aparatura

Laboratorium jest wyposażone w strugarkę, wiertarkę, frezarkę, tokarkę, szlifierkę oraz w unikatową w skali kraju aparaturę do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu i obłoku pyłu. Można w nim również znaleźć źródła hałasu, drgań, oświetlenia, promieniowania laserowego, mikrofalowego, elektromagnetycznego i zakłóceń elektrycznych oraz stanowisko do pomiaru rezystancji materiałów, obiektów i układów.

Zakres prowadzonych ćwiczeń

W Laboratorium Zagrożeń Fizycznych i Laserowych realizowane są następujące ćwiczenia:

 • pomiary hałasu w środowisku pracy
 • pomiary drgań w środowisku pracy
 • pomiary oświetlenia w środowisku pracy
 • pomiary promieniowania mikrofalowego w środowisku pracy
 • pomiary promieniowania elektromagnetycznego i zakłóceń elektrycznych w środowisku pracy
 • pomiary promieniowania jonizującego w środowisku pracy
 • pomiary zapylenia w środowisku pracy
 • pomiary mikroklimatu w środowisku pracy
 • identyfikacja zagrożeń mechanicznych w środowisku pracy
 • wyznaczanie minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu
 • wyznaczanie minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu
 • minimalne i zasadnicze wymagania bezpieczeństwa w stosunku do maszyn
Skip to content