FAQ - najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja i proces przyjęcia na studia

 • Pierwszy etap – rejestracja w systemie internetowym.
 • Drugi etap – skompletowanie wszystkich dokumentów i dokonanie opłat
 • Trzeci etap – złożenie dokumentów i podpisanie umowy w Biurze Rekrutacji WSZOP, Katowice ul. Bankowa 8.

Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajdziesz tutaj

Wymagane dokumenty:

 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu – oryginały do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł  0 zł przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2023 r.

Numer konta:
mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

Podczas podpisywania umowy konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.
Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Rekrutacja na studia:

 • semestr zimowy od maja do końca września
 • semestr letni od grudnia do marca

Sprawdź, czy wykonujesz wszystkie działania poprawnie – szczegółowa instrukcja znajduje się w naszym FILMIE.
Jeśli trudności nadal występują, skontaktuj się z nami:

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tak! W systemie można się zarejestrować w każdym momencie rekrutacji. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego można dokończyć proces rekrutacji przynosząc komplet dokumentów do Działu Rekrutacji. 

Tak. warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów oraz osobiste podpisanie umowy z Uczelnią.
Mamy również obowiązek weryfikacji oryginału świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów z danymi w kwestionariuszu oraz z dowodem osobistym.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSZOP – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Możesz również zadać pytanie przez formularz zgłoszeniowy lub czat na stronie.

Wymogiem dla wszystkich kandydatów na studia pierwszego stopnia jest zdana matura.

Dodatkowy wymóg obowiązuje kandydatów na Filologię Angielską. Kandydaci z nową maturą muszą uzyskać min. 60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego z matury z języka angielskiego.

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Terminy będą wyznaczane w miarę potrzeb.

Na większość kierunków studiów pierwszego stopnia we WSZOP nie ma wymogów co do konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze. 

Jedynie kandydaci na Filologię Angielską muszą mieć zdaną maturę z języka angielskiego z odpowiednim wynikiem (60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego).

Wszyscy kandydaci w chwili złożenia dokumentów i podpisania umowy są przyjęci na studia. 

Opłaty i bonusy

Wszystkie informacje na temat wysokości opłat za studia można znaleźć w tabeli odpłatności

Opłaty, które należy uiścić podczas rekrutacji:

 • czesne za jeden miesiąc lub semestr
 •  opłatę rekrutacyjną – 85 zł
 • opłatę za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
 •  opłatę wpisową – 400 zł  50 zł.

Kandydaci mogą skorzystać z wielu zniżek (szczegóły tutaj).

Nie. Podczas wizyty w Biurze Rekrutacji WSZOP podpisana zostaje umowa, której załącznikiem jest tabela odpłatności obowiązująca w roku akademickim, w którym dokonuje się zapisu. Dzięki temu masz pewność, że przez cały okres studiowania wysokość czesnego oraz opłat dodatkowych będzie niezmienna.

Kandydaci na studia mogą skorzystać z wielu zniżek, takich jak:

 • 20% zniżki na drugi semestr studiów na studiach stacjonarnych przy złożeniu dokumentów do 16 września
 • 20% zniżki na drugi semestr na studiach niestacjonarnych przy złożeniu dokumentów do 16 września
 • 0 zł opłaty wpisowej przy złożeniu dokumentów do 16 września

Informacje o wszystkich ofertach specjalnych dostępne są tutaj.  

Czesne za studia można opłacać w ratach miesięcznych lub semestralnych.

Student w każdym semestrze może wybrać, czy chce płacić raz w miesiącu, czy od razu za cały semestr z góry. 

Studia

Studia stacjonarne – zajęcia odbywają się w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Uczelni

Studia niestacjonarne – zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela) w siedzibie Uczelni 

W obu trybach studiowania studenci realizują taki sam program studiów. Wysokość czesnego również jest taka sama w przyadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

We WSZOP stawiamy na praktyczną naukę, dlatego wszystkie zajęcia odbywają się w laboratoriach, pracowniach i salach wykładowych Uczelni. 

Nie. Wykładowcy podczas pierwszych zajęć podają wymagania do zaliczenia, w tym podstawową literaturę.

Skip to content