FAQ - najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja i proces przyjęcia na studia

 • Pierwszy etap – rejestracja w systemie internetowym.
 • Drugi etap – skompletowanie wszystkich dokumentów i dokonanie opłat
 • Trzeci etap – złożenie dokumentów i podpisanie umowy w Biurze Rekrutacji WSZOP, Katowice ul. Bankowa 8.

Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajdziesz tutaj

Wymagane dokumenty:

 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu – oryginały do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 

Numer konta:
mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

Podczas podpisywania umowy konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.
Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Rekrutacja na studia:

 • semestr zimowy od maja do końca września
 • semestr letni od grudnia do marca

Sprawdź, czy wykonujesz wszystkie działania poprawnie – szczegółowa instrukcja znajduje się w naszym FILMIE.
Jeśli trudności nadal występują, skontaktuj się z nami:

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tak! W systemie można się zarejestrować w każdym momencie rekrutacji. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego można dokończyć proces rekrutacji przynosząc komplet dokumentów do Działu Rekrutacji. 

Tak. warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów oraz osobiste podpisanie umowy z Uczelnią.
Mamy również obowiązek weryfikacji oryginału świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów z danymi w kwestionariuszu oraz z dowodem osobistym.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSZOP – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Możesz również zadać pytanie przez formularz zgłoszeniowy lub czat na stronie.

Wymogiem dla wszystkich kandydatów na studia pierwszego stopnia jest zdana matura.

Dodatkowy wymóg obowiązuje kandydatów na Filologię Angielską. Kandydaci z nową maturą muszą uzyskać min. 60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego z matury z języka angielskiego.

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Terminy będą wyznaczane w miarę potrzeb.

Na większość kierunków studiów pierwszego stopnia we WSZOP nie ma wymogów co do konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze. 

Jedynie kandydaci na Filologię Angielską muszą mieć zdaną maturę z języka angielskiego z odpowiednim wynikiem (60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego).

Wszyscy kandydaci w chwili złożenia dokumentów i podpisania umowy są przyjęci na studia. 

Tak. Wypełnij formularz, a my poinformujemy Cię o dalszych etapach.

Opłaty i bonusy

Wszystkie informacje na temat wysokości opłat za studia można znaleźć w tabeli odpłatności

Opłaty, które należy uiścić podczas rekrutacji:

 • czesne za jeden miesiąc lub semestr
 •  opłatę rekrutacyjną – 85 zł
 • opłatę za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
 •  opłatę wpisową – 400 zł

Kandydaci mogą skorzystać z wielu zniżek (szczegóły tutaj).

Nie. Podczas wizyty w Biurze Rekrutacji WSZOP podpisana zostaje umowa, której załącznikiem jest tabela odpłatności obowiązująca w roku akademickim, w którym dokonuje się zapisu. Dzięki temu masz pewność, że przez cały okres studiowania wysokość czesnego oraz opłat dodatkowych będzie niezmienna.

Tak, za pierwszy miesiąc studiów lub semestr. 

Kandydaci na studia mogą skorzystać z wielu zniżek, takich jak:

Informacje o wszystkich ofertach specjalnych dostępne są tutaj.  

Czesne za studia można opłacać w ratach miesięcznych lub semestralnych.

Student w każdym semestrze może wybrać, czy chce płacić raz w miesiącu, czy od razu za cały semestr z góry. 

Studia

Studia stacjonarne – zajęcia odbywają się w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Uczelni

Studia niestacjonarne – zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela) w siedzibie Uczelni 

W obu trybach studiowania studenci realizują taki sam program studiów. Wysokość czesnego również jest taka sama w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

We WSZOP stawiamy na praktyczną naukę, dlatego wszystkie zajęcia odbywają się w laboratoriach, pracowniach i salach wykładowych Uczelni. 

Nie. Wykładowcy podczas pierwszych zajęć podają wymagania do zaliczenia, w tym podstawową literaturę.

Skip to content