Erasmus+

Program wymiany akademickiej Erasmus+ umożliwia otwarcie się na kraje Unii Europejskiej poprzez realizację części studiów w uczelniach partnerskich, a także praktyki i staże w zagranicznych firmach, z których korzystają nie tylko studenci Filologii angielskiej, ale i pozostałych kierunków. Dzięki temu studenci poznają odmienne niż w Polsce metody kształcenia, podnoszą swoje kompetencje społeczne i językowe, nabywają doświadczeń we współpracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
Nie do przecenienia jest także poznanie kultury, obyczajów i tradycji innego kraju,
a także nawiązanie nowych przyjaźni.

Skip to content