Kierunek

Bezpie­czeństwo
wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Koncepcja programowa została oceniona wyróżniająco przez Polską Komisję Akredytacyjną i sformułowana jest w sposób pozwalający na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia dedykowane są tym wszystkim, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, pracy i polityki społecznej, administracji i cyfryzacji, obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych.

Wyspecjalizowana kadra z długoletnim doświadczeniem, w tym w służbach mundurowych, praktycy prawa karnego, psycholodzy sądowi stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykładów i ćwiczeń, które w połączeniu z zajęciami laboratoryjnymi i terenowymi tworzą unikatową ofertę kształcenia.

Studenci studiów licencjackich, po drugim semestrze biorą udział w wyjazdowym, kilkudniowym obozie szkoleniowo-kondycyjnym. Intensywny i ciekawy program obozu obejmuje zajęcia z doskonalenia technik strzeleckich, zajęcia z samoobrony, technik interwencji i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Stanowi on doskonałe uzupełnienie zajęć realizowanych w trakcie studiów.

W bogato wyposażonych pracowniach laboratoryjnych studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia zdobywają umiejętności z zakresu m.in. badań kryminalistycznych (badania daktyloskopijne, mechanoskopijne, traseologiczne), psychofizjologicznych badań poligraficznych (wariograficznych), technik przesłuchania świadka, identyfikacji wybranych substancji toksycznych (w Laboratorium Zagrożeń Chemicznych).

Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia, dzięki którym nasi absolwenci mogą zdobyć wiedzę, cenne umiejętności, niezbędne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w sektorach bezpieczeństwa, w służbach mundurowych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I i II stopnia

Studia licencjackie

6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Program studiów licencjackich ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kryminologicznych. Dobrane ze szczególną wnikliwością kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. zagadnienia dotyczące czynników kryminogennych, elementów penitencjarystyki, eksperymentów kryminalistycznych, analizy śledczej cyfrowych nośników danych, metod i taktyk przesłuchań świadka i są w znacznym wymiarze godzin realizowane w formie zajęć laboratoryjnych.
Pozwala to absolwentowi na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich oraz na podjęcie obowiązków zawodowych.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • podstawy prawa karnego,
 • podstawy prawa karnego procesowego,
 • kryminologia,
 • kryminalistyka,
 • współczesne zagrożenia terroryzmem,
 • psychologia kryminalistyczna,
 • psychologia wyjaśnień i zeznań,
 • taktyka przesłuchań,
 • badania kryminalistyczne.

Studia magisterskie

4 semestry
Profil praktyczny
Dyplom magistra
Studia dzienne
Studia zaoczne

Studia magisterskie predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Oferta ścieżek kształcenia zdefiniowana w specjalnościach określa szczegółowo profil wiedzy i umiejętności zawodowych.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • psychologia zaburzeń zachowania i postępowania,
 • służby specjalne,
 • metody strategie zapobiegania przestępczości,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • wybrane problemy współczesnej kryminalistyki.

Jeżeli chcesz podjąć naukę na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – WSZOP udostępnia swoją ofertę edukacyjną w mieście Katowice. Sprawdź specjalności na wybranym kierunku studiów.

Specjalności

Decydując się na kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na naszej uczelni, możesz wybierać spośród wielu specjalności. Absolwenci kierunku mogą je wybrać zarówno na studiach licencjackich (I stopnia) jak i magisterskich (II stopnia). Sprawdź propozycje specjalizacji na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, podejmij studia i wybierz najlepszą dla siebie drogę do kariery zawodowej.

Zdjęcie ilustrujące strażaków

Bezpieczeństwo pożarowe

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące mężczyznę

Resocjalizacja penitencjarna

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Taktyka i techniki interwencji

Taktyka i techniki interwencji

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalność przedstawiająca Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność psychokryminalistyka

Psychokrymina­listyka

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia licencjackie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdjęcie ilustrujące specjalność Detektywistyka i kryminalistyka

Detektywistyka i kryminalistyka

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Grafika symbolizująca specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Studia magisterskie

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia dedykowane są tym, którzy interesują się zagadnieniami bezpieczeństwa kraju, ochrony osób i mienia, przeciwdziałania przestępczości, prawem i chcieliby pracować w jednostkach niwelujących zagrożenia występujące we współczesnym świecie.

Studia magisterskie mogą podjąć absolwenci studiów licencjackich wszystkich kierunków. Program kształcenia skonstruowany jest w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, uszczegółowionych w kompetencje zawodowe charakterystyczne dla specjalności, na których kształcimy.

 • zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych,
 • uzyskasz wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii
  oraz prawa,
 • nabędziesz umiejętności oceniania i eliminowania zagrożeń – będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonej Pracowni Kryminalistycznej,
 • dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • będziesz intensywnie pracował nad swoją sprawnością fizyczną.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • Policji,
 • Straży Miejskiej, Granicznej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych,
 • służbach specjalnych,
 • sztabach kryzysowych,
 • służbie więziennej,
 •  instytucjach administracji publicznej,
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.


Zobacz naszą pełną listę obszarów zatrudnienia ›​

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Główną Policji – Absolwenci WSZOP
aplikujący do pracy w Policji mają możliwość zaliczenia zdobytej na studiach wiedzy jako
połowy obowiązkowego szkolenia policyjnego.

Grafika symbolizująca wiedzę z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze bezpieczeństwa. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających w województwie śląskim.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów – przewaga zajęć w formie warsztatowej, laboratoria z potencjałem porównywalnym do tego, czym dysponuje Policja, wykładowcy – byli policjanci, pracownicy różnych służb, w tym specjalnych, obozy szkoleniowe i kondycyjne, zajęcia na strzelnicy oraz z samoobrony, a także staże w specjalnie wybranych instytucjach.

Profesjonalne laboratoria

Laboratoria i pracownie to dla WSZOP wizytówka. Tworzą one wraz ze specjalistycznymi pracowniami i unikatową w skali kraju aparaturą istotne zaplecze kierunku. 

Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani
i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy, z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego. 

Poznaj szczegóły ›

Profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to nasza historia od początku istnienia Uczelni oraz główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, jako bezpieczeństwo publiczne, pracy, ale także bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrzeni, w warstwie organizacyjnej, społecznej i kulturowej.

Otwartość
i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
Logo KNKiK

Koło Naukowe Kryminalistyki
i Kryminologii WSZOP

Zdjęcie ilustrujące Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Stół daktyloskopijny, wariograf, narkogogle, alkogogle, kamera termowizyjna, noktowizor i wiele innych.

Laboratorium kryminalistyczne WSZOP jedno z najlepiej wyposażonych na Śląsku.

Zdjęcie ilustrujące laboratoria Bezpieczeństwa wewnętrznego

Jednymi z wielu doświadczeń, które pozostają z naszymi absolwentami są obozy treningowe oraz zdobyte umiejętności w laboratoriach i wizytach szkoleniowych.​

Zobacz nasze relacje wideo.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna
400 zł
opłata semestralna
2 200 zł
Zniżki

do końca trwania rekrutacji: 

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł
  UWAGA! Do końca trwania rekrutacji opłata wpisowa 50 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: