Kierunek

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Koncepcja programowa została oceniona wyróżniająco przez Polską Komisję Akredytacyjną i sformułowana jest w sposób pozwalający na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia dedykowane wszystkim tym, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, pracy i polityki społecznej, administracji i cyfryzacji, obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne we WSZOP plasują się na drugim miejscu na Śląsku pod względem wysokości zarobków.
źródło: Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Wyspecjalizowana kadra z długoletnim doświadczeniem, w tym w służbach mundurowych, praktycy prawa karnego oraz psycholodzy sądowi stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykładów i ćwiczeń, które w połączeniu z zajęciami laboratoryjnymi i terenowymi tworzą unikatową ofertę kształcenia.

Studenci studiów licencjackich, po drugim semestrze biorą udział w wyjazdowym, kilkudniowym obozie szkoleniowo-kondycyjnym. Intensywny i ciekawy program obozu obejmuje zajęcia z doskonalenia technik strzeleckich, zajęcia z samoobrony, technik interwencji i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Stanowi on doskonałe uzupełnienie zajęć realizowanych w trakcie studiów.

W bogato wyposażonych pracowniach laboratoryjnych studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia zdobywają umiejętności z zakresu m.in. badań kryminalistycznych (badania daktyloskopijne, mechanoskopijne, traseologiczne), psychofizjologicznych badań poligraficznych (wariograficznych), technik przesłuchania świadka, identyfikacji wybranych substancji toksycznych.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia, dzięki którym nasi absolwenci mogą zdobyć wiedzę, cenne umiejętności, niezbędne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w sektorach bezpieczeństwa, w służbach mundurowych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I i II stopnia

Studia licencjackie

6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Program studiów licencjackich ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kryminologicznych. Dobrane ze szczególną wnikliwością kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. zagadnienia dotyczące czynników kryminogennych, elementów penitencjarystyki, eksperymentów kryminalistycznych, analizy śledczej cyfrowych nośników danych, metod i taktyk przesłuchań świadka i są w znacznym wymiarze godzin realizowane w formie zajęć laboratoryjnych.
Pozwala to absolwentowi na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich oraz na podjęcie obowiązków zawodowych.

Studia magisterskie

4 semestry
Profil praktyczny
Dyplom magistra
Studia dzienne
Studia zaoczne

Studia magisterskie predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Oferta ścieżek kształcenia zdefiniowana w specjalnościach określa szczegółowo profil wiedzy i umiejętności zawodowych.

Jeżeli chcesz podjąć naukę na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, WSZOP udostępnia swoją ofertę edukacyjną w mieście Katowice. Sprawdź specjalności na wybranym kierunku studiów.

Specjalności

Decydując się na kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne na naszej uczelni, możesz wybrać spośród wielu specjalności. Kandydaci mogą je wybrać zarówno na studiach licencjackich (I stopnia) jak i magisterskich (II stopnia). Sprawdź propozycje specjalizacji na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podejmij studia i wybierz najlepszą dla siebie drogę do kariery zawodowej.

Studia licencjackie

Krymino­logia
i krymina­listyka

studia licencjackie

Krymino­logia
i krymina­listyka

studia licencjackie

Psycho­kryminalistyka

studia licencjackie

Psycho­kryminalistyka

studia licencjackie

Resocjalizacja penitencjarna

studia licencjackie

Resocjalizacja penitencjarna

studia licencjackie

Bezpie­czeństwo
i porządek publiczny

studia licencjackie

Bezpie­czeństwo
i porządek publiczny

studia licencjackie

Studia magisterskie

Psychologia sądowa i wiktymologia

studia magisterskie

Psychologia sądowa i wiktymologia

studia magisterskie

Detektywistyka
i kryminalistyka

studia magisterskie

Detektywistyka
i kryminalistyka

studia magisterskie

Bezpie­czeństwo
cyber­przestrzeni

studia magisterskie

Bezpie­czeństwo
cyber­przestrzeni

studia magisterskie

Taktyka i techniki interwencji

studia magisterskie

Taktyka i techniki interwencji

studia magisterskie

Bezpieczeństwo
w administracji publicznej

studia magisterskie

Bezpieczeństwo
w administracji publicznej

studia magisterskie

Migracje w aspekcie bezpie­czeństwa

studia magisterskie

Migracje w aspekcie bezpie­czeństwa

studia magisterskie

Studia skierowane są do tych, którzy interesują się zagadnieniami bezpieczeństwa kraju, ochrony osób i mienia, przeciwdziałania przestępczości, prawem i chcieliby pracować w jednostkach niwelujących zagrożenia występujące we współczesnym świecie.

Studia magisterskie mogą podjąć absolwenci studiów licencjackich wszystkich kierunków. Program kształcenia skonstruowany jest w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, uszczegółowionych w kompetencje zawodowe charakterystyczne dla specjalności, na których kształcimy.

 • zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych,
 • uzyskasz wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii
  oraz prawa,
 • nabędziesz umiejętności oceniania i eliminowania zagrożeń – będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonej Pracowni Kryminalistycznej,
 • dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • będziesz intensywnie pracował nad swoją sprawnością fizyczną.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • Policji,
 • Straży Miejskiej, Granicznej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych,
 • służbach specjalnych,
 • sztabach kryzysowych,
 • służbie więziennej,
 •  instytucjach administracji publicznej,
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

 • University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia dedykowane są tym, którzy interesują się zagadnieniami bezpieczeństwa kraju, ochrony osób i mienia, przeciwdziałania przestępczości, prawem i chcieliby pracować w jednostkach niwelujących zagrożenia występujące we współczesnym świecie.

Studia magisterskie mogą podjąć absolwenci studiów licencjackich wszystkich kierunków. Program kształcenia skonstruowany jest w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, uszczegółowionych w kompetencje zawodowe charakterystyczne dla specjalności, na których kształcimy.

 • zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych,
 • uzyskasz wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii
  oraz prawa,
 • nabędziesz umiejętności oceniania i eliminowania zagrożeń – będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonej Pracowni Kryminalistycznej,
 • dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • będziesz intensywnie pracował nad swoją sprawnością fizyczną.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • Policji,
 • Straży Miejskiej, Granicznej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych,
 • służbach specjalnych,
 • sztabach kryzysowych,
 • służbie więziennej,
 •  instytucjach administracji publicznej,
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

 • University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja
Grafika symbolizująca wiedzę z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze bezpieczeństwa. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających w województwie śląskim.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów – przewaga zajęć w formie warsztatowej, laboratoria z potencjałem porównywalnym do tego, czym dysponuje Policja, wykładowcy – byli policjanci, pracownicy różnych służb, w tym specjalnych, obozy szkoleniowe i kondycyjne, zajęcia na strzelnicy oraz z samoobrony, a także staże w specjalnie wybranych instytucjach.

Profesjonalne laboratoria

Laboratoria i pracownie to dla WSZOP wizytówka. Tworzą one wraz ze specjalistycznymi pracowniami i unikatową w skali kraju aparaturą istotne zaplecze kierunku. 

Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani
i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy, z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego. 

Poznaj szczegóły ›

Profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to nasza historia od początku istnienia Uczelni oraz główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, jako bezpieczeństwo publiczne, pracy, ale także bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrzeni, w warstwie organizacyjnej, społecznej i kulturowej.

Otwartość
i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
Logo KNKiK

Koło Naukowe Kryminalistyki
i Kryminologii WSZOP

Zdjęcie ilustrujące Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii

Opłaty

studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna
630 zł
opłata semestralna
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna: studia licencjackie po zakończeniu II i IV semestru, studia magisterskie: po zakończeniu II semestru)
560 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

*na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

*na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 15 lipca 2024 r.
20% zniżki dla pracowników służb mundurowych

przysługuje na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • kopia suplementu dyplomu – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 0zł przy złożeniu dokumentów do 15 lipca 2024 r.

Numer konta:

mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji (Katowice ul. Bankowa 8, pok. nr 16) w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji Biuro jest czynne w godzinach:  

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 8:00 – 16:00
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Skip to content