Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są skierowane przede wszystkim do tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w służbach lub organach administracji publicznej. Są to studia interdyscyplinarne o profilu praktycznym, dzięki czemu absolwenci kierunku nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również szeroki wachlarz umiejętności praktycznych. Zależnie od wybranej ścieżki kształcenia (specjalności) będziesz miał różne możliwości rozwoju zawodowego. To niezwykle ciekawa propozycja dla tych z Was, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu bezpiecznej i solidnej przyszłości kraju.

Służby mundurowe

Umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiów, pozwolą Ci na rozwinięcie kariery w:

  • Policji,
  • Straży Miejskiej,
  • więziennictwie,
  • Straży Granicznej,
  • służbach celnych,
  • wojsku.

Będziesz mógł pracować zarówno jako funkcjonariusz, jak i pracownik administracyjny. W tych miejscach pracy przydadzą się kompetencje związane z planowaniem i koordynowaniem operacji, wiedza z zakresu prawa karnego oraz podstaw psychologii.

Dodatkowym atutem, jakim mogą wyróżnić się absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne we WSZOP, jest zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Projekt bez nazwy(13)
Projekt bez nazwy(18)

Administracja publiczna

Inną ścieżką kariery, jaką mogą wybrać absolwenci tego kierunku, jest praca w administracji publicznej. Możliwości rozwoju zawodowego jest wiele – od stanowisk administracyjnych, po specjalistów od cyberbezpieczeństwa czy doradców ds. bezpieczeństwa publicznego.

Możesz podjąć pracę także w sztabach kryzysowych. Specjalista tego typu pracuje najczęściej w sztabie zarządzania kryzysowego lub dziale bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych. Specjalista ds. zarządzania kryzysowego opracowuje procedury dla służb i instytucji na wypadek zaistnienia trudnych sytuacji, np. klęsk żywiołowych, ale także podejmuje działania, gdy do zdarzenia kryzysowego dojdzie. 

Służby specjalne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia zapewniające wiele ekscytujących możliwości rozwoju kariery zawodowej. Ukończone studia na tym kierunku mogą okazać się dużym atutem podczas rekrutacji do służb specjalnych, takich jak m. in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Projekt bez nazwy(14)
Projekt bez nazwy(19)

Sektor prywatny

Zdobyta podczas studiów wiedza będzie również atutem dla pracodawców działających w sektorze prywatnym. Zatrudnienie możesz znaleźć w agencjach detektywistycznych, firmach zajmujących się organizacją imprez masowych czy agencjach ochrony osób i mienia. 

Praca detektywa może nieco przypominać pracę śledczego, jednak posiada on nieco inne uprawnienia i zadania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda praca w agencji detektywistycznej, zapraszamy do posłuchania podcastu z naszym absolwentem, Tomaszem Wilkiem

Skip to content