Kierunek

Zarządzanie
i inżynieria
produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wypełnij formularz online i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia przygotowują do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych dostosowujących się do wymagań Przemysłu 4.0.

Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem menedżerskim. W trakcie studiów przekazywana jest ogólna wiedza inżynierska i zarządcza, a także specjalistyczna z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz społecznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podejmowania innowacyjnych inicjatyw i podjęcia działalności gospodarczej. Absolwent studiów drugiego stopnia jest ponadto przygotowany do pracy badawczej w instytutach i laboratoriach produkcyjnych oraz do podjęcia studiów doktoranckich.

Studia inżynierskie
7 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne

Odbycie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zapewnia absolwentom uzyskanie  takich samych efektów uczenia się.

Studenci nabywają kompleksową wiedzę w zakresie aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw, co stanowi różnicę w stosunku do innych kierunków inżynierskich.

Zaletą tych studiów jest wszechstronne wykształcenie, które zapewniają szerokie umiejętności z zakresu technologii informatycznych, jak również kompetencje społeczne przygotowujące do pracy w różnorodnych zespołach.

Atutem zapewniającym praktyczne przygotowanie są specjalistyczne laboratoria naukowe oraz dydaktyczne, zajęcia projektowe, a także praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, laboratoriach przemysłowych, biurach projektowych.

Dodatkowo studenci są wyposażeni w certyfikaty zawodowe zależne od wybranej specjalności.

Studia wieńczy opracowanie projektu inżynierskiego oraz egzamin dyplomowy.

Studia magisterskie
3 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne

Odbycie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zapewnia absolwentom uzyskanie  takich samych efektów uczenia się.

Studia magisterskie przygotowują do pracy na stanowiskach technicznych i menedżerskich
w przemyśle, handlu i usługach
. Studia są kierowane do absolwentów wszystkich studiów inżynierskich (pierwszego stopnia) oraz licencjackich takich kierunków jak: zarządzanie, ekonomia, informatyka, nauki przyrodnicze i pokrewne. 

Program kształcenia umożliwia studentom zapoznanie z  zagadnieniami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, zdobycie umiejętności analizy i oceny systemów produkcyjnych oraz projektowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz stosowania narzędzi informatycznych, wspomagających procesy decyzyjne.

Studia kończy przygotowanie pracy dyplomowej, która zasadniczo ma charakter aplikacyjny oraz egzamin dyplomowy.

Specjalności

Zarządzanie środo­wiskiem i gospodarka odpadami

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Grafika symbolizująca specjalność Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Logistyka w przemyśle i handlu

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Europejski Menedżer BHP

Studia magisterskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia inżynierskie

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zdobędziesz wiedzę techniczną oraz umiejętności menedżerskie,
 • uzyskasz zaawansowaną wiedzę dotyczącą inżynierii przemysłowej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju oraz produkcji,
 • zdobędziesz umiejętności podczas zajęć w nowocześnie wyposażonych laboratoriach naukowo-badawczych,
 • nauczysz się obsługi specjalistycznych programów informatycznych,
 • nauczysz się jak budować i utrzymać strategię jakości przedsiębiorstwa,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez jednostki posiadające akredytację polską i zagraniczną.

Absolwenci kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji w zależności od wybranej specjalności, mogą ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, logistycznych, spedycyjnych, handlowych, usługowych,
 • w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, ekologią i ochroną środowiska,
 • na stanowiskach wszystkich szczebli w służbach BHP, każdej branży,
 • jako inżynierowie ds. zapewnienia jakości,
 • jako specjaliści ds. planowania i sterowania,
 • jako doradcy z zakresu inżynierii,
 • jako koordynatorzy robót,
 • jako inżynierowie produkcji,
 • pracownicy techniczni,
 • jako specjaliści technologii łączenia metali i organizacji procesu spawalniczego.
Grafika symbolizująca wiedzę z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze zarządzania oraz zarządzania produkcją. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających w województwie śląskim.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów –przewaga zajęć w formie warsztatowej oraz laboratoria.

Profesjonalne laboratoria
Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy, z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

Wyspecjali­zowany program

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Zarządzanie i inżyniera produkcji, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego. 

Profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to nasza historia od początku istnienia Uczelni oraz główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, jako bezpieczeństwo publiczne, pracy, ale także bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrzeni, w warstwie organizacyjnej, społecznej i kulturowej.

Otwartość i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
 
Wiedzę można przekazywać na wiele sposobów, doświadczenie tylko w jeden – poprzez praktykę. I to właśnie dzieje się na zajęciach laboratoryjnych we WSZOP.

Zobacz nasze relacje wideo.

Chromatograf gazowy, spektrofotometr UV-VIS, autotrans­formatory, oscyloskopy, generatory sygnałowe, mierniki impedancji, unikatowa w skali kraju aparatura do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu i obłoku pyłu.

To część aparatury będącej na wyposażeniu laboratoriów WSZOP. Sprawdź co jeszcze kryją nasze laboratoria inżynieryjne.

Zdjęcie ilustrujące laboratoria inżynieryjne
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna
400 zł
opłata semestralna
2 200 zł
Zniżki

przy złożeniu dokumentów do 30 września br: 

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł
  UWAGA! Przy złożeniu dokumentów do 31.08.2021 r. opłata wpisowa 0 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: