Kierunek

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia przygotowują do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych dostosowujących się do wymagań Przemysłu 4.0.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem menedżerskim. W trakcie studiów przekazywana jest ogólna wiedza inżynierska i zarządcza, a także specjalistyczna z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz społecznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podejmowania innowacyjnych inicjatyw i podjęcia działalności gospodarczej. Absolwent studiów drugiego stopnia jest ponadto przygotowany do pracy badawczej w instytutach i laboratoriach produkcyjnych oraz do podjęcia studiów doktoranckich.

Absolwenci studiów inżynierskich Zarządzanie i Inżynieria Produkcji we WSZOP plasują się na drugim miejscu na Śląsku pod względem wysokości zarobków.

źródło: Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Studia magisterskie oraz inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pomagają w uzyskaniu wiedzy z zakresu aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiedza, którą zdobywają studenci jest wzbogacona umiejętnościami praktycznymi. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych, będących dopełnieniem zajęć laboratoryjnych.

Podejmując studia we WSZOP na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dowiesz się jak wyglądają prawne aspekty procesów kontroli i nadzoru, zgłębisz tajniki jak zarządzać projektami, poznasz koncepcję zarządzania kapitałem intelektualnym. Studia realizowane są najczęściej w formie, ćwiczeń i laboratoriów. Absolwenci naszych studiów nabywają umiejętności w dziedzinie planowania, w zakresie przydzielania zadań, podnoszenia efektywności pracy, by ta mogła przełożyć się na wzrost produktywności.

Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji możesz podjąć w trybie zaocznym i dziennym.

Studia inżynierskie
7 semestrów
Dyplom inżyniera
Studia dzienne
Studia zaoczne

Odbycie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zapewnia absolwentom uzyskanie  takich samych efektów uczenia się.

Studenci nabywają kompleksową wiedzę w zakresie aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw, co stanowi różnicę w stosunku do innych kierunków inżynierskich.

Zaletą studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest wszechstronne wykształcenie, które zapewnia szerokie umiejętności z zakresu technologii informatycznych, jak również kompetencje społeczne przygotowujące do pracy w różnorodnych zespołach.

Atutem zapewniającym praktyczne przygotowanie są specjalistyczne laboratoria naukowe oraz dydaktyczne, zajęcia projektowe, a także praktyki zawodowe realizowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, laboratoriach przemysłowych, biurach projektowych.

Dodatkowo studenci są wyposażeni w certyfikaty zawodowe zależne od wybranej specjalności.

Studia wieńczy opracowanie projektu inżynierskiego oraz egzamin dyplomowy.

Studia magisterskie
3 semestry
Dyplom magistra
Studia dzienne
Studia zaoczne

Odbycie studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zapewnia absolwentom uzyskanie  takich samych efektów uczenia się.

Studia magisterskie przygotowują do pracy na stanowiskach technicznych i menedżerskich
w przemyśle, handlu i usługach
. Studia są kierowane do absolwentów wszystkich studiów inżynierskich (pierwszego stopnia) oraz licencjackich takich kierunków jak: zarządzanie, ekonomia, informatyka, nauki przyrodnicze i pokrewne. 

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji umożliwia studentom zapoznanie z  zagadnieniami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, zdobycie umiejętności analizy i oceny systemów produkcyjnych oraz projektowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz stosowania narzędzi informatycznych, wspomagających procesy decyzyjne.

Studia kończy przygotowanie pracy dyplomowej, która zasadniczo ma charakter aplikacyjny, oraz egzamin dyplomowy.

Specjalności

Studia inżynierskie

Zarządzanie jakością

studia inżynierskie

Zarządzanie jakością

studia inżynierskie

Bezpie­czeństwo
i higiena pracy

studia inżynierskie

Bezpie­czeństwo
i higiena pracy

studia inżynierskie

Procesy automatyzacji
i robotyzacji przemysłowej

studia inżynierskie

Procesy automatyzacji
i robotyzacji przemysłowej

studia inżynierskie

Studia magisterskie

Przemysłowe instalacje odnawialnych źródeł energii

studia magisterskie

Przemysłowe instalacje odnawialnych źródeł energii

studia magisterskie

Europejski menedżer BHP

studia magisterskie

Europejski menedżer BHP

studia magisterskie

Organizacja produkcji w branży motoryzacyjnej

studia magisterskie

Organizacja produkcji w branży motoryzacyjnej

studia magisterskie

Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

studia magisterskie

Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

studia magisterskie
 • Zdobędziesz wiedzę techniczną oraz umiejętności menedżerskie,
 • uzyskasz zaawansowaną wiedzę dotyczącą inżynierii przemysłowej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju oraz produkcji,
 • zdobędziesz umiejętności podczas zajęć w nowocześnie wyposażonych laboratoriach naukowo-badawczych,
 • nauczysz się obsługi specjalistycznych programów informatycznych,
 • nauczysz się jak budować i utrzymać strategię jakości przedsiębiorstwa,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez jednostki posiadające akredytację polską i zagraniczną.
 •  

Absolwenci kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji w zależności od wybranej specjalności, mogą ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, logistycznych, spedycyjnych, handlowych, usługowych,
 • w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, ekologią i ochroną środowiska,
 • na stanowiskach wszystkich szczebli w służbach BHP, każdej branży,
 • jako inżynierowie ds. zapewnienia jakości,
 • jako specjaliści ds. planowania i sterowania,
 • jako doradcy z zakresu inżynierii,
 • jako koordynatorzy robót,
 • jako inżynierowie produkcji,
 • pracownicy techniczni,
 • jako specjaliści technologii łączenia metali i organizacji procesu spawalniczego.

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

 • University of Pardubice, Parubice, Czechy
 • Visoka škola za sigurnost, Zagrzeb, Chorwacja
 • Democritus University of Thrace, Komotini, Grecja
 • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Wilno, Litwa
 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, Słowacja
 • Ege University, Izmir, Turcja
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Zdobędziesz wiedzę techniczną oraz umiejętności menedżerskie,
 • uzyskasz zaawansowaną wiedzę dotyczącą inżynierii przemysłowej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju oraz produkcji,
 • zdobędziesz umiejętności podczas zajęć w nowocześnie wyposażonych laboratoriach naukowo-badawczych,
 • nauczysz się obsługi specjalistycznych programów informatycznych,
 • nauczysz się jak budować i utrzymać strategię jakości przedsiębiorstwa,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez jednostki posiadające akredytację polską i zagraniczną.

Absolwenci kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji w zależności od wybranej specjalności, mogą ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, logistycznych, spedycyjnych, handlowych, usługowych,
 • w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów, ekologią i ochroną środowiska,
 • na stanowiskach wszystkich szczebli w służbach BHP, każdej branży,
 • jako inżynierowie ds. zapewnienia jakości,
 • jako specjaliści ds. planowania i sterowania,
 • jako doradcy z zakresu inżynierii,
 • jako koordynatorzy robót,
 • jako inżynierowie produkcji,
 • pracownicy techniczni,
 • jako specjaliści technologii łączenia metali i organizacji procesu spawalniczego.

Uczelnie partnerskie w ramach Erasmus+:

 • University of Pardubice, Parubice, Czechy
 • Visoka škola za sigurnost, Zagrzeb, Chorwacja
 • Democritus University of Thrace, Komotini, Grecja
 • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Wilno, Litwa
 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, Słowacja
 • Ege University, Izmir, Turcja
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
Grafika symbolizująca wiedzę z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Rekomendacja kierunku

Pełnomocnik ds. dyplomowania
dr inż. Maciej Puchała

Warto zdecydować się na studiowanie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, który prowadzimy w naszej Uczelni od 22 lat. Wybór konkretnego ukierunkowania zajęć pozwolił wielu naszym absolwentom uzyskać ciekawą pracę. Zaletą studiów na tym kierunku  jest wszechstronne wykształcenie zapewniające szeroką wiedzę inżynierską i wysokie kompetencje informatyczne bardzo pożądane na rynku pracy. Umiejętności praktyczne uzyskasz w specjalistycznych laboratoriach naukowych i dydaktycznych, podczas zajęć projektowych oraz na zajęciach terenowych, praktykach zawodowych i stażach.

Studia magisterskie na tym kierunku przygotowują do pracy na stanowiskach technicznych i menedżerskich. Są kierowane do absolwentów wszystkich studiów inżynierskich (pierwszego stopnia) oraz licencjackich takich kierunków jak: zarządzanie, ekonomia, informatyka, nauki przyrodnicze i pokrewne.

Czekamy na Was. Do zobaczenia już wkrótce.

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze zarządzania oraz zarządzania produkcją. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających w województwie śląskim.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów –przewaga zajęć w formie warsztatowej oraz laboratoria.

Profesjonalne laboratoria
Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy, z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

Wyspecjali­zowany program

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Zarządzanie i inżyniera produkcji, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego. 

Profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to nasza historia od początku istnienia Uczelni oraz główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, jako bezpieczeństwo publiczne, pracy, ale także bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrzeni, w warstwie organizacyjnej, społecznej i kulturowej.

Otwartość i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
 
Wiedzę można przekazywać na wiele sposobów, doświadczenie tylko w jeden – poprzez praktykę. I to właśnie dzieje się na zajęciach laboratoryjnych we WSZOP.

Zobacz nasze relacje wideo.

Chromatograf gazowy, spektrofotometr UV-VIS, autotrans­formatory, oscyloskopy, generatory sygnałowe, mierniki impedancji, unikatowa w skali kraju aparatura do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu i obłoku pyłu.

To część aparatury będącej na wyposażeniu laboratoriów WSZOP. Sprawdź co jeszcze kryją nasze laboratoria inżynieryjne.

Zdjęcie ilustrujące laboratoria inżynieryjne

Opłaty

studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna
630 zł
opłata semestralna
3 000 zł
opłata miesięczna (spec. Systemy informatyczne w inżynierii produkcji)
750 zł
opłata semestralna (spec. Systemy informatyczne w inżynierii produkcji)
3 650 zł
opłata administracyjna (płatna: studia inżynierskie po zakończeniu II i IV semestru, studia magisterskie po zakończeniu II semestru
560 zł

Nie dotyczy specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji.

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
10% zniżki z wynikiem maturalnym min. 80%

na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wynik dotyczy matury z matematyki na poziomie podstawowym)
darmowy pierwszy i drugi semestr

dla laureatów i finalistów ogólnopolskiej olimpiady chemicznej/fizycznej/ ekologicznej/matematycznej/ informatycznej na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia 
 • kopia suplementu dyplomu – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 0 zł przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.

Numer konta:

mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji (Katowice ul. Bankowa 8, pok. nr 16) w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji Biuro jest czynne w godzinach:  

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 8:00 – 16:00
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00
 • sobota: 8:00 – 16:00
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Skip to content