laboratorium laserowe

Laboratorium Laserowe

Laboratorium służy do przeprowadzania pomiarów związanych z promieniowaniem laserowym. Studenci wykonują eksperymenty związane ze światłem oraz uczą się bezpiecznie i prawidłowo przeprowadzić pomiary wiązek laserowych.

Aparatura

Laboratorium wyposażone jest w stanowisko do pomiarów promieniowania laserowego składające się z ław optycznych, laserów, miernika mocy, soczewek, pryzmatów, filtrów, światłowodów.

Zakres prowadzonych ćwiczeń

W Laboratorium Laserowym realizowane są następujące ćwiczenia:

  • określenie bezpiecznego poziomu mocy laserów
  • wyznaczanie mocy w wiązce lasera He-Ne i naturalnej wiązki tego lasera

 

Skip to content