wszop

O Uczelni

Studiowanie to bez wątpienia jeden z najprzyjemniejszych i najważniejszych okresów życia — czas, w którym wybiera się swoją pierwszą zawodową drogę, poszerza własne horyzonty lub dokonuje istotnej życiowej zmiany. Jesteśmy po to, by podzielić się z Państwem nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i wspomóc wejście na rynek pracy.

Programy studiów są wynikiem stałego monitorowania rynku pracy, karier absolwentów i zainteresowań studentów. Od drugiego roku studiów studenci realizują jedną z wybranych specjalności. Formy zajęć, ich organizacja, w tym liczebność grup na poszczególnych zajęciach, zapewniają osiągnięcie efektów uczenia się określonych dla profilu praktycznego.

Uczymy przez doświad­czenie

Jako pierwsza w aglomeracji śląskiej niepubliczna szkoła wyższa o profilu technicznym postawiliśmy od początku na jakość kształcenia (nowoczesne programy studiów, e-learning, zatrudnianie najlepszych wykładowców i ekspertów – praktyków, lektoraty z native speakerami, obozy treningowe), rozwiniętą technologicznie bazę dydaktyczną (nowoczesne aule i laboratoria z dostępem do zajęć online, pracownie multimedialne, wirtualny dostęp do Dziekanatów i Biblioteki oraz zaplecze sportowe), stypendia na studia zagraniczne w ramach programów międzynarodowych.

Zdjęcie ilustrujące atut WSZOP: Uczymy przez doświadczenie

Uczymy interdyscy­plinarnie

Łączymy, jak wiele uczelni w świecie, technikę z humanistyką, realizując studia w trzech kolegiach: Nauk Technicznych, Nauk Społecznych oraz Filologii, w ramach których prowadzone są studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe, a także kształcenie specjalistyczne. Kierunki studiów dostosowujemy do współczesnego rynku, dlatego nasza oferta, poza kanonem akademickim zawiera praktyczne przygotowanie do pracy w wybranym zawodzie.

Uczymy we współpracy

To, co wyróżnia nas spośród innych prywatnych uczelni w regionie, to szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa. Dzięki programowi Erasmus+ i systemowi stypendiów nasi studenci biorą udział w zajęciach na partnerskich uczelniach. Możliwa jest zamiana semestru nauki w Katowicach na semestr nauki w Estonii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Chorwacji, Niemczech czy Litwie lub zrealizowanie co najmniej 2 miesięcy praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Zdjęcie ilustrujące atut WSZOP: uczymy w sercu miasta

Uczymy w sercu miasta

Główna siedziba Uczelni mieści się na ulicy Bankowej, w ścisłym centrum Katowic tuż obok Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej CINiBA. Kwadrans drogi dzieli nas od dworca, Strefy Kultury z siedzibą Muzeum Śląskiego i NOSPRu, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gwarnej ulicy Mariackiej czy katowickiego rynku.

Uczymy po ludzku

Zatrudniamy najlepszych i, co istotne, praktyków w swoich dziedzinach. Nasi nauczyciele akademiccy to eksperci, wielokrotnie wyróżniani za swoje osiągnięcia naukowe. Przyjęty i stosowany co semestr system oceny prowadzących zajęcia sprawia, że wiemy dokładnie, za co studenci cenią naszych wykładowców. Nasz zespół to przede wszystkim grono ludzi z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy, ale także grupa młodych doktorantów, którzy z pasją rozwijają swoje naukowe zainteresowania.

Zdjęcie ilustrujące atut WSZOP: uczymy po ludzku

Uczymy odpowiedzialnie

W 2019 roku podpisaliśmy Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, będącej wyrazem wartości, którymi się kierujemy. Uczelnie, które są sygnatariuszami Deklaracji, zobowiązują się do wdrażania działań prośrodowiskowych i prospołecznych w różnych obszarach swojej działalności.

Baza naukowo-dydaktyczna WSZOP
Zdjęcie pokazujące główną siedzibę WSZOP: ul. Bankowa 8 w Katowicach

Katowice, ul. Bankowa 8 (BA.8)

Budynek posiada cztery kondygnacje. Mieści Biuro Rektora, Dziekanaty, Bibliotekę, Laboratoria, aulę, zaplecze socjalne.

Zdjęcie z wnętrza budynku WSZOP przy Al. B. Krzywoustego 9 w Katowicach

Katowice, Al. B. Krzywoustego 9 (TŚ.9)

Budynek posiada dwie kondygnacje. Mieści dwie aule, sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, Laboratorium Kryminalistyki, kawiarenkę internetową, zaplecze socjalne.

Zdjęcie z zajęć w budynku WSZOP przy ul. Ścigały 9 w Katowicach

Katowice, ul. Ścigały 9 (ŚC.9)

Budynek posiada trzy kondygnacje, na terenie przyległym znajduje się boisko sportowe. Mieści Laboratoria, Pracownię Tłumaczeń Symultanicznych, Studio Audiowizualne, salę gimnastyczną i zaplecze sportowe oraz socjalne.

Skip to content