biblioteka

Biblioteka

Znajdź nas na Facebooku!

Wyszukaj i zamów interesujące Cię pozycje

Sprawdź, jakie czasopisma dostępne są w czytelni online

Biblioteka WSZOP jest ogólnouczelnianą jednostką Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy powołaną do zaspokajania potrzeb naukowo-dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych studentów oraz pracowników uczelni. Swoje zadanie realizuje poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek i czasopism naukowych, a także zapewnianie dostępu do elektronicznych źródeł informacji oraz baz danych.

Aktualnie zbiory Biblioteki liczą ponad 20 tys. woluminów, w tym książki, normy, dokumenty dźwiękowe i audiowizualne oraz czasopisma zgodne z profilem nauczania na poszczególnych kierunkach studiów.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego dostępu online do podręczników akademickich i książek naukowych poprzez wirtualną czytelnię IBUK Libra. W bieżącej ofercie studenci mogą korzystać z ponad 2000 pozycji, z czego ponad 160 to książki zalecane jako literatura podstawowa w ramach przedmiotów prowadzonych we WSZOP w roku akademickim 2021/2022. Z platformy można korzystać na komputerach w bibliotece lub indywidualnie poprzez internet i kody PIN udostępnione przez bibliotekę dla zarejestrowanych czytelników.

Aktualności i wydarzenia

Do 27 lipca 2024 r. w Bibliotece WSZOP będziecie mogli zobaczyć wystawę fotografii Oksany Chornej.

W sobotę 27 kwietnia 2024 r. Biblioteka WSZOP zorganizowała Dzień Mistrza Gry dla naszych studentów

22 marca 2024 r. Bibliotekarka WSZOP poprowadziła spotkanie autorskie w ramach "Y&NA Festival" i "Targów Książki Nie Tylko Młodzieżowej"

Bazy online

Studenci WSZOP oprócz zasobów uczelnianej Biblioteki mogą korzystać z wielu naukowych baz dostępnych online. 

To pierwsza i największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych. Biblioteka WSZOP wykupiła dostęp do wybranych publikacji. Aby skorzystać z dostępnych książek wystarczy wejść na stronę www.libra.ibuk.pl na jednym z komputerów w sieci uczelnianej WSZOP lub poprzez kod PIN dostępny w Bibliotece. 

Wykaz dostępnych pozycji książkowych dostępny jest tutaj.

Logo Wirtualnej Biblioteki Nauki

WBN to narzędzie badawcze, które umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Niestety niektóre z poniższych serwerów nie pozwalają na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej. W związku z tym, zachęcamy do korzystania z zasobów poprzez komputery dostępne w Bibliotece.

 • interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych;
 • obejmuje ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych oraz ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych;
 • w bazie indeksowane są także naukowe strony www;
 • dostępne jest narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Przejdź do bazy

 • indeksy cytowań na platformie Web of Science (WoS)
 • pakiet Journal and Highly Cited Data obejmujący bazy Journal Citation ReportsEssential Science Indicators
 • narzędzia API oraz InCites Benchmarking & Analytics
 • indeksy cytowań podzielone są na dwa pakiety:
  • Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 1990, Book Citation Index (BKCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005, Current Chemical Reactions (CCR) od 2010, Index Chemicus (IC) od 2010;
  • Web of Science Citation Connection: Biosis Citation Index od 2010, Data Citation Index (DCI) do 2010, Dervent Innovation Index (DII) od 2010, Current Contents Connect od 2010, Zoological Records od 1864;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • dostępne są także:
  • indexy cytowań Preprint, ProQuest Dissertation & Theses i SciELO,
  • regionalne indeksy cytowań Arabic, Chinese i Korean,
  • baza Medline (od 1950)
 • baza obejmuje 34.522 czasopisma, a także 143.780 książek, 304.642 konferencje, 115.732.693 patenty oraz 15.944.667 rekordy
 • wszystkie indeksy cytowań oraz inne bazy danych obejmują ok. 204 mln rekordów, z czego ok. 181 mln rekordów jest dostępne w ramach licencji
 • dostępne jest narzędzie InCites Benchmarking & Analytics, które służy do analizy danych z 77 mln publikacji od 1980 roku zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji oraz analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach.
 • użytkownik może założyć indywidualne konto na platformie Web of Science przez wybór opcji “Register” pod opcją “Sign in”, co jest możliwe tylko w czasie połączenia z sieci akademickiej i zapewnia automatyczną aktywację zdalnego dostępu na 180 dni. Konto osobiste na platformie Web of Science jest niezbędne do korzystania z narzędzia InCites.
 • dostęp do 2282 czasopism bieżących. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji są dostępne archiwa sprzed 1997 roku, a dla pozostałych archiwa od 1997 r.;
 • licencja obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych;
 • dostęp do wszystkich książek anglojęzycznych Springera (137 tysięcy tomów), począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019;                   
 • dostęp do zbioru archiwalnych książek niemieckojęzycznych z lat 1815-2004.
 • użytkownik może założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”, pod warunkiem, że konto jest zakładane w trakcie połączenia z sieci akademickiej.

Przejdź do bazy

System Legalis umożliwia:

 • dotarcie do poszukiwanej podstawy prawnej,
 • odnajdywanie komentarzy omawiających konkretny przepis,
 • szybkie zapoznanie się z treścią orzeczeń przywoływanych w komentarzu,
 • tworzenie pism procesowych, korzystając ze wzorów.

Instrukcja korzystania

 • 1596 czasopism, w tym 1232 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 364 czasopisma archiwalne. Tematy: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics, Physics and Astronomy;
 • książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015.

Przejdź do bazy

 • czasopisma naukowe i książki, gazety i inne publikacje;
 • Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source;
 • bazy bibliograficzne (abstraktowe): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

Przejdź do bazy

 • 491 czasopism od 1997;
 • 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015;
 • użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Jeśli operacja ta jest wykonywana z sieci akademickiej, to dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany. W przeciwnym razie należy przynajmniej raz zalogować się na konto z sieci swojej instytucji, co wystarcza dla aktywacji zdalnego dostępu na 60 dni.

Przejdź do bazy

Skip to content