Grafika z logiem IBUK libra

IBUK Libra

Wykaz dostępnych pozycji książkowych:

  • Kategoria: Informatyka

– Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.Organizacja systemu i projektowanie działań / P. Mickiewicz
– Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni / J. Kowalewski, M. Kowalewski
– Problem ochrony infrastruktury krytycznej / M. Robert
– Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / P. Gendarz, Sz. Salamon, P. Chwastyk

  • Kategoria: Kryminalistyka

– Anatomia zbrodni. Sekrety kryminalistyki / V. McDermid
– Przypadki kryminalne. Współpraca interdyscyplinarna przy badaniu ciemnej liczby przestępstw / red. J. Stojer-Polańska   
– Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia / V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, M. Zubańska

  • Kategoria: Literatura popularnonaukowa

– Elementy filozofii przyrody / M. Heller, T. Pabjan

  • Kategoria: Medycyna

– Kwalifikowana pierwsza pomoc / A. Kopta
– Medycyna sądowa tom 1 / G. Teresiński   
– Medycyna sądowa tom 2 / G. Teresiński
– Toksykologia. TOM 1. Podstawy toksykologii ogólnej i toksykologia narządowa / red. K. Jurowski, W. Piekoszewski   
– Toksykologia. TOM 2. Toksykologia szczegółowa i stosowana / K. Jurowski, W. Piekoszewski

  • Kategoria: Nauki ekonomiczne

– 13 wykładów z logistyki / K. Ficoń
– Challenges for marketing in 21st century / red. S. Smyczek  
– Content Marketing i Social Media / B. Stawarz
– Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku / M. Jaciow
– Inżynieria i technologie produkcji. Wydanie zmienione i poszerzone / W. Kubiński
– Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych / J. Dobroszek
– Logistyka i transport / red. N. Szozda, M. Pawłowska
– Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu / red. A. Bitkowska, E. Weiss 
– Optymalizacja w logistyce, tom 1 / I. Konarzewska, M. Jewczak, A. Kucharski
– Organizacja systemów produkcyjnych / J. Lewandowski, B. Skołud, D. Plinta
– Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego / W. Skomra
– Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze / A. Stabryła   
– Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw / D. Kisperska-Moroń
– Przyszłość marketingu / D. Kaczorowska-Spychalska, M. Kalińska-Kula, A. Mardosz-Grabowska, A. Matuszewska-Kubicz
– Social Media strategicznie wprowadzenie / I. Lupa-Wójcik
– Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników / J. Żarnik-Żuławska
– Uwiedź klienta. Marketing w social mediach / M. Czaplicka
– Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu / red. A. Bitkowska, E. Weiss   
– Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki / G. Wojtkowska-Łodej, A. T. Szablewski, T. Motowidlak
– Zarządzanie procesami i produktami w organizacji. Wybrane zagadnienia / red. Alina Matuszak-Flejszman  
– Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji / I. Warwas, A.Rogozińska-Pawełczyk

  • Kategoria: Nauki humanistyczne

– 120 wyrażeń skutecznej korespondencji biznesowej w języku angielskim / S. Mączka
– Angielskie przedimki nowatorską i oryginalną metodą / R. Więckowski
– Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą / R. Więckowski
– Business English B1-B2. Angielski biznesowy dla średniozaawansowanych / S. Mączka
– Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team / red. S. Barczewska, M. Zofia Feret  
– Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / B. Cetnarowska
– Dylematy tłumacza / Ł.Zarzycki
– English Advanced Vocabulary and Structure Practice / M. Matasek
– English in Science and Technology / P. Domański
– English lexical and semantic loans in informal spoken Polish / M. Zabawa
– Faktura oryginału i przekładu / J. Kubaszczyk
– Jakość i ocena tłumaczenia/ red. M. Kizeweter, A. Kopczyński   
– Język / E. Sapir
– Język angielski – zestaw ćwiczeń na poziomie CAE / S. Wojciechowska-Bartkiewicz
– Język angielski Czasy i formy czasowe / M. Matasek
– Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą / R. Więckowski
– O przekładzie audiowizualnym. Przekładaniec, nr 20 / red. M. Heydel   
– Opowieści literackiej Ameryki / K. Andrzejczak
– Prezentacje po angielsku – przydatne zwroty i słownictwo / S. Mączka
– Przekład audiowizualny / T. Tomaszkiewicz
– Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej / red. I. Kasperska, A. Żuchelkowska
– Przekład literacki jako metafora / J. Kozak
– Przekład prawny i sądowy/ A. Jopek-Bosiacka
– Przekład ustny konferencyjny / M. Tryuk
– Przekład ustny środowiskowy / M. Tryuk
– Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości / K. Majdzik
– Small Talk w pracy i biznesie B1-B2 / S. Mączka
– Spectres of Shakespeare / J. Mydla
– Tłumaczenie pisemne na język polski / Z. Kozłowska, A. Szczęsny
– Tłumaczenie wspomagane komputerowo / Ł. Bogacki
– Tożsamość kulturowa a migracje / E. Jaremczuk
– Translation in Culture / red. A. Adamowicz-Pośpiech, M. Mamet-Michalkiewicz
– Translation in Culture. (In)fidelity in Translation. Vol. 2 / red. A. Adamowicz-Pośpiech, M. Mamet-Michalkiewicz   
– Ways to Translation / red. Ł. Bogucki, S. Goźdź-Roszkowski, P. Stalmaszczyk
– Wszystko o angielskich zaimkach / R. Więckowski
– Wyjść tłumaczowi naprzeciw / R. Makarska, J. Kita-Huber

  • Kategoria: Nauki matematyczno-przyrodnicze

– Analiza statystyczna w laboratorium badawczym / W. Hyk, Z. Stojek
– Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych / G. Kost, P. Łebkowski, Ł. Węsierski
– Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych / B. Gosowski, E. Kubica
– Badania laboratoryjne maszyn elektrycznych / A. Biernat, G. Kamiński, W. Przyborowski, J. Szczypior
– CAD. AutoCAD 2D / W. Ferens, J. Wach
– Ciepłownictwo / A. Szkarowski
– DRUK 3D/AM / H. Dodziuk
– Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej / J. Górzyński
– Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków / P. Hempowicz, R. Kiełsznia, A. Piłatowicz, J. Szymczyk, T. Tomborowski, A. Wąsowski, A. Zielińska, W. Żurawski
– Fizyka dla inżynierów t.1 / J. Massalski, M. Massalska
– Fizyka dla inżynierów t.2 / J. Massalski
– Instalacje elektryczne / H. Markiewicz
– Inżynieria materiałowa / M. Blicharski
– Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. S. J. Skrzypek, K. Przybyłowicz   
– INŻYNIERIA PROCESOWA. Mechanika płynów / R. Zarzycki, J. Prywer
– Inżynieria procesowa. Wymiana ciepła / R. Zarzycki
– Materiałoznawstwo. Tom 1. Podstawowe materiały stosowane w technice / W. Kubiński
– Materiałoznawstwo. Tom 2. Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach techniki / W. Kubiński
– Metrologia elektryczna / A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki
– Metrologia wielkości geometrycznych / W. Jakubiec, J. Malinowski
– Paliwa gazowe / A. Szkarowski
– Patologia społeczna. Perspektywa geograficzna / T. Wites
– Podręczny atlas mikrostruktur metali i stopów / A. Krajczyk
– Podstawy budowy silników. Pojazdy samochodowe / S. Luft
– Podstawy chemii nieorganicznej / A. Bielański
– Poradnik inżyniera Tom 1 / red. J. Pilarczyk   
– Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji / red. Z. Bukowski, G. Malina  
– Proekologiczne odnawialne źródła energii / W. Lewandowski
– Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn / P. Romanowicz
– Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń / K. Krygier
– Technologia chemiczna / K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, J. Sentek, E. Bobryk
– Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce / red. R. Aranowski, W. M. Lewandowski   
– Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami / A. Pełech, S. Szczęśniak
– Wybrane zagadnienia biometrii / K. Ślot
– Wymiana ciepła / S. Wiśniewski, T. S. Wiśniewski
– Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem i elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach / M. Świerżewski
– Drgania układów mechanicznych / T. Majewski

  • Kategoria: Nauki społeczne

– Administracja publiczna / red. J. Hausner   
– Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej / red. D. Fleszer 
– Człowiek istota społeczna. Wydanie nowe / E. Aronson, J. Aronson
– Etyka / Ł. Zaorski-Sikora
– Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego / M. Fałdowski
– Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej / red. B. Dziemidok-Olszewska, Marta Michalczuk-Wlizło
– Ochrona informacji w polityce bezpieczeństwa państwa. Informacja w instytucjach bezpieczeństwa państwa / K. Grosicka, P. Grosicki, L. Grosicki, M. Marciniak
– Podkultura więzienna wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / S. Przybyliński
– Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / M. Duszczyk
– Polska polityka migracyjna / R. Matyja, A. Siewierska-Chmaj, K. Pędziwiatr
– Prowadzenie badań jakościowych / D. Silverman
– Przesłuchanie małoletnich świadków / M. Zielona-Jenek
– Psychologia biznesu / red. B. Rożnowski, P. Fortuna   
– Psychologia ekonomiczna / T. Zaleśkiewicz
– Psychologia konsumenta / K. Stasiuk, D. Maison
– Psychologia poznawcza / E.Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, S. Wichary
– Psychologia przedsiębiorczości / J. Pyrkosz-Pacyna
– Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach) / red. A. Roszkowska, J. M. Stanik   
– Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1 / P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann
– Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2 / P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann
– Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3 / P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann
– Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4 / P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann
– Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom / P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann
– Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci / Ł. Albański
– Szczęście na manowcach / J. Galarowicz
– Wybrane problemy społeczne współczesnej Polski / A. Szymanowska

  • Kategoria: poradniki

– Prace szczególnie niebezpieczne. Zbiór wymagań, Adam Pisarczuk

  • Kategoria: Prawo
– Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie wybranych państw europejskich / J. Jurczak, Z. Mikołajczyk, J. Struniawski
– Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w. Część I, Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak
– Bezpieczeństwo państwa. Służby specjalne. Działania niekonwencjonalne / red. A. Żebrowski, U. Kosielińska-Grabowska
– Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki / A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński
– Dokumentacja kadrowa.Zasady prowadzenia i przechowywania.Wydanie sierpień 2020 / Praca zbiorowa
– Dokumentacja pracownicza / Z. Góral, M. Wujczyk, M. Mielczarek, I. Florczak
– Dożywotnie więzienie na wokandzie trybunału strasburskiego / E. Dawidziuk, A. Kosyło, M. Niełaczna
– Kodeks Pracy 2020 Praktyczny komentarz z przykładam / Praca zbiorowa
– Kontrterroryzm. Siły specjalne. Działania wydarzenia w 2019 roku / K. Jałoszyński
– Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju / W. Filipkowski, E. Glińska, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, M. Perkowska, E. W. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, S. Redo
– Manipulacje w postępowaniu karnym / R. Makarowski
– Meritum Bezpieczeństwo i higiena pracy / J. Żurek, M. Ambroziewicz, M. Stojek-Siwińska, J. Wroński, J. Gierasimiuk, J. Grabowski, W. Leszek Krupa, A. M. Pietrzak, J. Witczak, K. Żurawski, R. Celeda, E. Kołodziejczyk, A. Kowerski
– Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki / red. T. Widła 
– Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej / M. Sakowska-Baryła
– Prawo do informacji publicznej. Informacje niejawne. Ochrona danych osobowych / M. Nowikowska, J. Taczkowska-Olszewska
– Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju / T. Wyka, M. Mielczarek
– Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne / W. Filipkowski, Z. Rau, E. W. Pływaczewski
– RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy / P. Zawadzka-Filipczyk, E. Jagiełło-Jaroszewska, D. Jarmużek
– RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami / A. Sobczyk, P. Korus, J. Żołyński, J. Czerniak-Swędzioł, S. Płażek, E. Bielak-Jomaa, T.Wrocławska, K.  Serafin, M. Mędrala, U. Torbus, A. Daszczyńska-Ciborowska i inni
– Słownik prawniczy i ekonomiczny polsko-angielski / J. Gordon
– Służby specjalne w Polsce / D. Laskowski
– Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań / red. K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach
– System prawa pracy. TOM II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna / A. Sobczyk, T. Liszcz, A. Wypych-Żywicka, L. Florek, W. Sanetra, Ł.Pisarczyk, D. Makowski, A.  Dral, Z. Hajn, M. Wujczyk, P. Nowik, G. Goździewicz, A. Musiała i inni
– Szkolenia BHP. Komentarz / A. Pisarczuk
– Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego/ M. Jurgilewicz
– Świadek koronny. Ocena wiarygodności / G. Ocieczek
– Współczesne problemy prawa. Polityka migracyjna. Tom III / I. Nowicka, D. Mocarska
– Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski – zewnętrznej granicy Unii Europejskiej / J. R. Truchan
– Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji, K. Pawelec, T. Diupero, M. Pawelec, A. Sekuła, P. Krzemień
Skip to content