Działalność naukowa

Działalność naukowa jest realizowana od początku istnienia Uczelni i rozwija się wraz z tworzeniem nowych kierunków studiów i specjalności, dając wzmocnienie procesu dydaktycznego oraz podstawę do awansów naukowych. Znajduje swoje odzwierciedlenie w organizacji konferencji i seminariów naukowych oraz w naukowych badaniach własnych prowadzonych również we współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą.

Kierunki działalności naukowo-badawczej związane są z zainteresowaniami pracowników i dotyczą m.in. dyscyplin:

  • w dziedzinie nauk technicznych: inżynierii produkcji i inżynierii środowiska
  • w dziedzinie nauk humanistycznych: kulturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o zarządzaniu
  • w dziedzinie nauk społecznych: nauk o bezpieczeństwie, psychologii

Do uczestnictwa w działalności naukowej i badawczej zapraszamy także studentów, którzy poprzez członkostwo w kołach naukowych oraz realizację prac dyplomowych mogą rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić warsztat badawczy.

Pokłosiem działalności naukowo-badawczej jest dorobek publikacyjny upubliczniany m.in. poprzez Wydawnictwo WSZOP (monografie, podręczniki akademickie, skrypty, materiały konferencyjne, Zeszyty Naukowe WSZOP, Studia Kulturowe) oraz naukowe czasopisma krajowe i zagraniczne.

Skip to content