Granty zrealizowane

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach działalności realizuje granty. Dzięki pozyskanym środkom Uczelnia może stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój studentów.

2009 rok

Konferencja: Nowoczesne gospodarowanie odpadami

Celem głównym zadania było zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego na temat kosztów (środowiskowych i społecznych) stosowania przestarzałych metod utylizacji i tym samym korzyści płynących z zastosowania metod nowoczesnych, poprzez organizację konferencji naukowej na temat nowoczesnego gospodarowania odpadami.

Wartość projektu to 21 314,00 zł, w tym kwota przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 14 700,00 zł.

2007 rok

Wyposażenie Laboratorium Ochrony Środowiska

Wartość projektu to 209 093,01 zł, w tym kwota przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosząca 92 843,59 zł.

2006 rok

Rozwój i komputeryzacja biblioteki. Powiększenie księgozbioru

Wartość projektu to 25 000,00 zł, w tym kwota przyznana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji równa 15 000,00 zł.

Skip to content