Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

University of Occupational Safety Management in Katowice

ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

NIP: 954-23-96-559

Rektor – prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
@: bmochnacki@wszop.edu.pl

Prorektor – dr Anna Sikorska
@: asikorska@wszop.edu.pl

Biuro Rektora

Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 1
@: biurorektora@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70 wew. 50

Kanclerz – Małgorzata Sikorska
@: msikorska@wszop.edu.pl

Kierownik Kancelarii – Justyna Krzepkowska
@: jkrzepkowska@wszop.edu.pl

Kancelaria
Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 5
@: kancelaria@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70
T: 32 355 97 80
T: 32 355 97 90
F: 32 258 92 64

Dział Promocji – Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 20

@: promocja@wszop.edu.pl

kierownik Działu Promocji, Rekrutacji i ABK – Barbara Kolmaga
@: bkolmaga@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 73 wew. 71

specjalista ds. promocji,
z-ca kierownika Działu Promocji, Rekrutacji i ABK
Krystyna Sobecka
@: ksobecka@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 72 wew. 26

specjalista ds. promocji – Przemysław Kowal
@: pkowal@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 72 wew. 27

grafik, copywriter – Magdalena Ławniczek
@: mlawniczek@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 72 wew. 27

operator filmowy – Kamil Niesłony
@: knieslony@wszop.edu.pl

Biuro Rekrutacji – Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 16

@: rekrutacja@wszop.edu.pl

młodszy specjalista ds. promocji i rekrutacji – Agnieszka Morgała 
@: amorgala@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 73

 Godziny otwarcia: 

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 10:00 – 17:00 
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00
 • sobota: 8:00 – 16:00

Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 117
@: dziekanat.hs@wszop.edu.pl

Magdalena Zębala
@: mzebala@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 91
T: 32 355 97 97 wew. 13

Karolina Syniawa
@: ksyniawa@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 91
T: 32 355 97 97 wew. 13 

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10 – 15:30

Katowice, ul. Bankowa 8, 
@: dziekanat.nt@wszop.edu.pl

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka
pokój 119
T: 32 355 97 92
T: 32 355 97 97 wew 14

Magdalena Zębala – Kierunek Zarządzanie
@: mzebala@wszop.edu.pl
pokój 117
T:32 355 97 91
T: 32 355 97 97 wew 13

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10 – 15:30

Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 117

Karolina Syniawa
@: ksyniawa@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 91
T: 32 355 97 97 wew. 13

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10 – 15:30

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
40-007 Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 13

Ilona Małyszek
Specjalista ds. dostępności i studiów podyplomowych
@: podyplomowe@wszop.edu.pl

@: imalyszek@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 97 wew. 30

Godziny otwarcia: 

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 08:00-16:00
 • środa: 07:00-15:00
 • czwartek: 08:00-16:00
 • piątek: 8:00-16:00
 • sobota 8:00-16:00
 • niedziela nieczynne

Inspektor ochrony danych – dr Anna Sikorska

@: ido@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70 w. 18

Rzecznik Praw Akademickich – dr Arkadiusz Szajna

@:aszajna@wszop.edu.pl

Biblioteka WSZOP

Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 15
Starszy bibliotekarz – Marzena Kłusek
@: biblioteka@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 83

Godziny otwarcia Biblioteki:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-16:00
 • środa: 10:00-16:00
 • czwartek: 10:00-16:00
 • piątek: 10:00-16:00
 • sobota: 09:00-15:00
 • niedziela: nieczynne

Pliki do pobrania

Wydawnictwo
Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 118
T: 32 355 97 70 wew. 74

Sekretarz Wydawnictwa – mgr inż. Aneta Siwczyk
@: wydawnictwo@wszop.edu.pl

Dyżury wydawnicze:
wtorek, czwartek, piątek godz. 11.00-14.00

Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością WSZOP
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
pokój 018A (przyziemie)

Wejście bez barier architektonicznych znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00-16:00
T: 32 355 97 97 wew. 09 
@: con@wszop.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością – Barbara Kolmaga
@: bkolmaga@wszop.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością – Henryk Gaweł
@: hgawel@wszop.edu.pl

Specjalista ds. dostępności – Ilona Małyszek
@: imalyszek@wszop.edu.pl

Biuro czynne od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
Koordynator programu Erasmus+ – Agnieszka Cichy
@: acichy@wszop.edu.pl

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej – Karolina Zarzycka
@: kzarzycka@wszop.edu.pl

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej – Olena Koshchenko
@: okoshchenko@wszop.edu.pl
Viber: 501 624 010

Dział Współpracy Międzynarodowej
Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 203 A, 203 B

T: 32 355 97 97 wew. 51, 32
F: 32 209 10 39

Koordynator ds. Programu Erasmus+ – Agnieszka Cichy
@: erasmus@wszop.edu.pl

Biuro ds. Programu Erasmus+
Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 203A

T: 32 355 97 97 wew. 51

Opiekun KU AZS WSZOP – Tadeusz Wohn
@: twohn@wszop.edu.pl
T: 601 657 111

Klub Uczelniany AZS WSZOP
Katowice, ul. Ścigały 9

Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 16 a

@: kasa@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 80

Logo ERIF

Godziny otwarcia Kasy:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10-15:30
 • niedziela: nieczynne

Ważne informacje:

 • W związku z pracą specjalisty ds. rozliczeń od wtorku do soboty, Kwestura WSZOP informuje, iż wpłaty do banku z tytułu opłaty za studia są księgowane od wtorku do piątku do godziny 14.00. W związku z powyższym wpłaty dokonane do banku w piątek są widoczne w systemie elektronicznym dopiero we wtorek po godz. 12.00  następnego tygodnia.
 • Informujemy, iż czesne oraz inne opłaty związane z tokiem studiów należy wpłacać na swój indywidualny numer rachunku bankowego, który jest dostępny po zalogowaniu się w wirtualnym dziekanacie.
 • Podręczniki wydane przez Wydawnictwo WSZOP są dostępne w Kasie. Krótkie informacje o naszych publikacjach oraz aktualne ceny znajdziecie Państwo na stronie internetowej w dziale Wydawnictwo.

Kierownik Działu Administracji – Arkadiusz Łętkowski
@: aletkowski@wszop.edu.pl

Dział Administracji
Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 14
T: 32 355 97 97 w. 08

Portiernia w budynku przy ul. Bankowej 8 w Katowicach
T: 32 355 97 90 w. 05

Portiernia w budynku przy ul. Ścigały 9 w Katowicach
T: 32 353 12 50

Portiernia w budynku przy al. Bolesława Krzywoustego 9 w Katowicach
T: 32 258 60 56

W przypadku problemów z prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej,
Wirtualnego Dziekanatu, Elektronicznego Niezbędnika Studenta prosimy o kontakt:

T: 32 355 97 79
@: helpdesk@wszop.edu.pl

Strona z formularzem zgłoszeniowym ›