Kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

University of Occupational Safety Management in Katowice

ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl
tel.: 32 355 97 70

NIP i REGON

NIP: 954-23-96-559
REGON: 27770549600000

Rektor – prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
@: bmochnacki@wszop.edu.pl

Prorektor – dr Anna Sikorska
@: asikorska@wszop.edu.pl

Biuro Rektora – pok. nr 1
@: biurorektora@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70 wew. 50
Specjalista w Biurze Rektora – Aleksandra Zaręba
@: azareba@wszop.edu.pl

Kanclerz – Małgorzata Sikorska
@: msikorska@wszop.edu.pl

Kierownik ds. kształcenia – Marta Igańska
@: miganska@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70 wew. 18

Kancelaria – pok. nr 5
@: kancelaria@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70 wew. 11
Specjalista ds. kancelaryjnych – Barbara Drąg
@: bdrag@wszop.edu.pl

Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych – dr inż. Aneta Siwczyk
@: asiwczyk@wszop.edu.pl

Dziekanat Kolegium Nauk Społecznych –  pok. nr 117
@: dziekanat.hs@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 91
T: 32 355 97 97 wew. 13

Starszy specjalista – Magdalena Zębala
@: mzebala@wszop.edu.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10 – 15:30

Dyrektor ds. studenckich – dr inż. Witold Krieser
@: wkrieser@wszop.edu.pl

Dziekanat Kolegium Nauk Technicznych –  pok. nr 117
@: dziekanat.nt@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 91
T: 32 355 97 97 wew. 14

Specjalista – Magdalena Stós
@: mstos@wszop.edu.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10 – 15:30

Dyrektor Kolegium Filologii – dr Elżbieta Krawczyk
@: ekrawczyk@wszop.edu.pl

Dziekanat Kolegium Filologii –  pok. nr 117
@: dziekanat.hs@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 91
T: 32 355 97 97 wew. 13

Starszy specjalista – Magdalena Zębala
@: mzebala@wszop.edu.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10 – 15:30

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń – pokój nr 13
@: podyplomowe@wszop.edu.pl

Starszy specjalista – Katarzyna Trzewiczek
@: ktrzewiczek@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 97 wew. 30

Godziny otwarcia: 

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 08:00-16:00
 • środa: 07:00-15:00
 • czwartek: 08:00-16:00
 • piątek: 8:00-16:00
 • sobota: nieczynne

Inspektor ochrony danych – dr Anna Sikorska
@: ido@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70 w. 18

Rzecznik Praw Akademickich – dr Arkadiusz Szajna
@:aszajna@wszop.edu.pl

Dział Promocji –  pok. nr 20
@: promocja@wszop.edu.pl

kierownik Działu Promocji, Rekrutacji i ABK – Barbara Kolmaga
@: bkolmaga@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 73 wew. 71

specjalista ds. promocji,
z-ca kierownika Działu Promocji, Rekrutacji i ABK
Krystyna Sobecka
@: ksobecka@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 72 wew. 72

grafik, copywriter – Magdalena Ławniczek
@: mlawniczek@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 72 wew. 27

grafik – Julia Grudzień
@: jgrudzien@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 72 wew. 27

operator filmowy – Kamil Niesłony
@: knieslony@wszop.edu.pl

Biuro Rekrutacji – pok. nr 16
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

specjalista ds. promocji i rekrutacji – Agnieszka Morgała
@: amorgala@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 73 

 Godziny otwarcia: 

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 8:00 – 16:00 
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00

Biblioteka – pok. nr 15

@: biblioteka@wszop.edu.pl

Bibliotekarka – Aleksandra Łapeta

@: alapeta@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 83

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek – piątek: 10:00-16:00
 • sobota: 9:00-16:00
 • niedziela: nieczynne

Przewodniczący Rady Wydawniczej – prof. dr hab. inż. Marek Trombski

Wydawnictwo – pok. nr 120
@: wydawnictwo@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 70 wew. 74

Sekretarz Wydawnictwa – dr inż. Aneta Siwczyk

Dyżury wydawnicze:
wtorek, czwartek, piątek godz. 11.00-14.00

Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością – pokój 018A (przyziemie)
@: con@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 97 wew. 09 

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością – Barbara Kolmaga
@: bkolmaga@wszop.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością – Henryk Gaweł
@: hgawel@wszop.edu.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek  8:00 – 16:00

Wejście bez barier architektonicznych znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia.

Dział Współpracy Międzynarodowej – pok. nr 203 A, 203 B
T: 32 355 97 97 wew. 51, 32

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
Koordynator programu Erasmus+ – Agnieszka Cichy
@: acichy@wszop.edu.pl

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej – Karolina Zarzycka
@: kzarzycka@wszop.edu.pl

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej – Olena Koshchenko
@: okoshchenko@wszop.edu.pl
Viber: 501 624 010

Godziny otwarcia:

 • wtorek – piątek 8:00-16:00

Biuro ds. Programu Erasmus+ – pok. nr 203A
@: erasmus@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 97 wew. 51

Koordynator ds. Programu Erasmus+ – Agnieszka Cichy

Klub Uczelniany AZS WSZOP – Katowice, ul. Ścigały 9

Opiekun KU AZS WSZOP – Tadeusz Wohn
@: twohn@wszop.edu.pl
T: 601 657 111

Kasa – pok. nr 7
@: kasa@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 80

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • piątek: 9:30-15:00
 • sobota: 8:10-15:30

Ważne informacje:

 • Wpłaty dokonane do banku w piątek, są widoczne w systemie elektronicznym we wtorek po godz. 12.00 następnego tygodnia.
 • Opłaty związane z tokiem studiów należy wpłacać na swój indywidualny numer rachunku bankowego (dostępny po zalogowaniu się w Wirtualnym Dziekanacie).
 • Potwierdzenie salda jest widoczne po zalogowaniu w Wirtualnym Dziekanacie.
 • Potwierdzenia kart obiegowych z tytułu płatności dokonuje właściwy Dziekanat.
 • Wyjaśnienia niezgodności salda dokonuje Kasa.
 • Podręczniki i publikacje Wydawnictwa WSZOP dostępne są w Kasie. 

Logo ERIF

Dział Administracji – pok. nr 14
T: 32 355 97 97 w. 08

Kierownik Działu Administracji – Arkadiusz Łętkowski
@: aletkowski@wszop.edu.pl

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny – Damian Bazydło
@: dbazydlo@wszop.edu.pl

Portiernia: Bankowa 8
T: 32 355 97 90 w. 05

Portiernia: Ścigały 9
T: 32 353 12 50

Portiernia: al. Bolesława Krzywoustego 9 
T: 32 258 60 56

W przypadku problemów z prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej,
Wirtualnego Dziekanatu, Elektronicznego Niezbędnika Studenta prosimy o kontakt:

T: 32 355 97 79
@: helpdesk@wszop.edu.pl

Strona z formularzem zgłoszeniowym ›

Skip to content