szkoly partnerskie

Szkoły Partnerskie

WSZOP przez cały rok akademicki współpracuje ze szkołami w celu upowszechniania nauki i kultury oraz popularyzacji studiów. W gronie szkół partnerskich WSZOP jest trzydzieści placówek z województwa śląskiego i innych rejonów Polski.

Zakres partnerstwa

W ramach partnerstwa uczniowie liceów i techników mogą uczestniczyć w zajęciach z cyklu Ciekawe lekcje (zajęcia odbywają się na terenie szkoły) lub Akademie (odbywające się w laboratoriach WSZOP):

  • Akademia Bezpieczeństwa
  • Akademia Młodego Inżyniera
  • Akademia Tłumacza

Szczegółową ofertę zajęć i formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

Najlepsi absolwenci szkół partnerskich mogą zdobyć Promesę Rektora na darmowy rok studiów we WSZOP.

Wydarzenia dla szkół

We WSZOP regularnie odbywają się również wydarzenia skierowane do szkół, takie jak Dzień Kultury Krajów Anglojęzycznych, Południe grozy we WSZOP, Dzień Maturzysty, Dzień Social Mediów czy Seminarium Zielona energia WSZOP. Uczelnia organizuje również konkursy tematyczne dla uczniów oraz Konferencję studencko-uczniowską Tryumf nauki w walce z przestępczością.

Klasa Akademicka WSZOP

W roku akademickim 2022/23 we WSZOP został uruchomiony projekt Klasa Akademicka WSZOP. W ramach inicjatywy dla wytypowanej przez szkołę klasy organizowane są raz w miesiącu specjalne zajęcia z zakresu nauk o bezpieczeństwie lub nauk technicznych. 

W roku akademickim 2023/24 projektem zostały objęte klasy z 4 szkół partnerskich WSZOP:

  • Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu 
  • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
  • Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Uczniowie klas o profilach mundurowych i kryminalistycznych z Piekar Śląskich, Zabrza i Tarnowskich Gór uczestniczą w zajęciach z zakresu takich dziedzin jak kryminologia, kryminalistyka, prawo czy psychologia. Poznają praktyczne aspekty pracy w policji, służbie więziennej, służbach specjalnych oraz armii. 

W Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu została utworzona pierwsza Inżynierska Klasa Akademicka WSZOP. Projekt pod kierownictwem dr. inż. Witolda Kriesera pozwala przyszłym mechatronikom poznać techniczne i psychologiczno-socjologiczne aspekty bezpieczeństwa pracy. Uczniowie podczas zajęć w szkole i w laboratoriach Uczelni odkrywają tajniki przemysłu 4.0. 

Wydarzenia

W piątek 26 kwietnia 2024 r. zostały wręczone Promesy Rektora WSZOP dla wyróżniających się absolwentów naszych szkół partnerskich

W piątek 12 kwietnia 2024 r. odbyła się druga edycja WSZOP Festiwalu

Nasza Szkoła partnerska ZST w Bytomiu bierze udział w wyzwaniu Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Szkoły partnerskie WSZOP

Kontakt

Koordynator współpracy ze szkołami

Krystyna Sobecka
zastępca kierownika Działu Promocji, Rekrutacji i ABK
@ ksobecka@wszop.edu.pl
32 355 97 72 wew. 72

Skip to content