wydawnictwo

O Wyda­wnictwie

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach ma na celu upowszechnianie działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni, koncentrując się na publikacji wydawnictw zwartych: monografii, podręczników akademickich, skryptów, materiałów konferencyjnych oraz wydawnictw ciągłych: Zeszytów Naukowych WSZOP (7  pkt. parametrycznych), co umożliwia pracownikom publikowanie osiągnięć naukowych jak również wspieranie dydaktyki.

Dorobek wydawniczy WSZOP obejmuje 91 pozycji, w tym:

  • 23 podręczniki akademickie i skrypty
  • 42 monografii naukowych
  • 14 numerów Zeszytów Naukowych WSZOP
  • 3 numery Studiów Kulturowych
Skip to content