specjalność:

Organizacja produkcji
w branży motoryzacyjnej

kierunek:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

specjalność:

Organizacja produkcji
w branży motoryzacyjnej

kierunek:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia magisterskie

1,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne

Branża motoryzacyjna w Polsce należy do kluczowych filarów gospodarki. Polska jest trzecim krajem w Europie z największą liczbą zatrudnionych w motoryzacji zarówno w sektorze automotive, jak i transporcie drogowym. Tak więc gospodarka 4.0 potrzebuje wykwalifikowanej kadry menadżerskiej specjalizującej się w ściśle określonych dziedzinach przemysłu motoryzacyjnego.

  • Sterowanie procesem produkcji
  • Materiały inżynierskie dla motoryzacji
  • Logistyka w produkcji
  • Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej
  • BHP
  • Automatyzacja procesów produkcji
  • Normalizacja w branży motoryzacyjnej
  • Technologie produkcji w branży motoryzacyjnej
  • Zarządzanie projektami
  •  

Program kształcenia na specjalności Organizacja produkcji w branży motoryzacyjnej obejmuje zagadnienia związane z technologią produkcji w branży motoryzacyjnej, zarządzaniem projektami, automatyzacją procesów produkcji, zarządzaniem jakością w branży motoryzacyjnej, logistyką w produkcji, sterowaniem procesami produkcji, materiałami wykorzystywanymi w motoryzacji, systemami MRP (ang. Material Requirements Planning – planowanie zapotrzebowania materiałowego), a także ocenami ryzyka i bezpieczeństwem pracy w produkcji.

Dopełnieniem zajęć laboratoryjnych są praktyki zawodowe i zajęcia terenowe – wizyty studyjne.

Studia magisterskie w tym zakresie pozwalają zdobyć kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających znajomości systemów MRP, metod kontroli jakości materiałów w procesie produkcji, układów automatyki i sterowania i procesów logistycznych.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia procesu audytowania, który stanowi wymóg na każdym etapie produkcji w branży motoryzacyjnej.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (15 rat)
595 zł
opłata semestralna (3 raty)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
9 175 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
9 475 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
wpisowe 50 zł

przy złożeniu dokumentów do końca rekrutacji.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content