Studia inżynierskie

Specjalność na kierunku
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpie­czeństwo
i higiena pracy

specjalność:

Bezpie­czeństwo i 
higiena pracy studia inżynierskie

kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia inżynierskie
3,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Specjalność jest rekomendowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służb BHP.

Studia inżynierskie na specjalności Bezpie­czeństwo i higiena pracy spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.

W ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji można po pierwszym roku semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne: 

 • University of Pardubice, Parubice, Czechy
 • Visokaškola za sigurnost, Zagrzeb, Chorwacja
 • Democritus University of Thrace, Komotini, Grecja
 • VilniausGediminoTechnikosUniversitetas, Wilno, Litwa
 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia
 • Trenčianskauniverzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, Słowacja
 • Ege University, Izmir, Turcja
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy

Niestandardowy interdyscyplinarny program przygotowuje praktycznie do wykonywania pracy w służbach BHP. Zapewnia uzyskanie specjalistycznej wiedzy i kompetencji do sprawowania nadzoru nad warunkami pracy, doradztwa w zakresie bhp, szacowania ryzyka zawodowego oraz prowadzenia szkoleń.

Bezpie­czeństwo i higiena pracy – program kształcenia

Program kształcenia na specjalności obejmuje m.in.: zagadnienia związane z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.

Absolwent będzie znał wytyczne w celu wdrażania dyrektyw i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy określonych przez Komisję Europejską.

„W zawodzie BHP-owca nie tylko wykształcenie i doświadczenia mają znaczenie.

Ważne są także cechy osobowości, które posiada pracownik zatrudniony w służbie bhp. Liczą się tzw. kompetencje miękkie np. samodzielność czy umiejętność przeprowadzania negocjacji.”

– mówi Justyna Ligęza specjalista BHP, absolwentka WSZOP.

Grafika symbolizująca eksperta bhp
Ekspert BHP

z raportu CIOP-PIB Diagnoza i prognoza rynku usług BHP oraz charakterystyka służby BHP w Polsce

Na pewno dużym takim czynnikiem [zwiększającym zapotrzebowanie na służbę BHP] jest świadomość w zakresie bezpieczeństwa, która napłynęła do nas z międzynarodowych koncernów, gdzie kultura bezpieczeństwa jest na bardzo wysokim poziomie. I to widać w tych zakładach pracy, które działają na terenie Polski, że ta świadomość jest na podobnym poziomie, co w całej korporacji i to się przenosi powoli na pozostałe zakłady, które chcą inwestować w bezpieczeństwo, które są typowo nasze.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (35 rat)
590 zł
opłata semestralna (7 rat)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
20 950 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
21 650 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: