specjalność:

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

kierunek:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

specjalność:

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

kierunek:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia inżynierskie

3,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Specjalność jest rekomendowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służb BHP.

Studia inżynierskie na specjalności Bezpie­czeństwo i higiena pracy spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.

W ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji można po pierwszym roku semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne: 

 • University of Pardubice, Parubice, Czechy
 • Visokaškola za sigurnost, Zagrzeb, Chorwacja
 • Democritus University of Thrace, Komotini, Grecja
 • VilniausGediminoTechnikosUniversitetas, Wilno, Litwa
 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia
 • Trenčianskauniverzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, Słowacja
 • Ege University, Izmir, Turcja
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy

Studia inżynierskie na specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy zapewniają zdobycie wiedzy na temat tego jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych, jak dbać o poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Studenci nabywają wiedzę w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. We WSZOP stawiamy na praktyczne metody kształcenia, nasi wykładowcy uczą praktycznego podejścia do wykonywania pracy w służbach BHP.

 • Czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku pracy
 • Czynniki fizyczne i psychofizyczne w środowisku pracy
 • Toksykologia przemysłowa
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Szacowanie ryzyka zawodowego
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Wypadki przy pracy
 • Profilaktyka zdrowotna i choroby zawodowe
 • Organizacja i metodyka pracy służb bhp
 • Prawna ochrona pracy
 • Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Niestandardowy interdyscyplinarny program przygotowuje praktycznie do wykonywania pracy w służbach BHP. Zapewnia uzyskanie specjalistycznej wiedzy i kompetencji do sprawowania nadzoru nad warunkami pracy, doradztwa w zakresie bhp, szacowania ryzyka zawodowego oraz prowadzenia szkoleń.

Bezpie­czeństwo i higiena pracy – program kształcenia

Program kształcenia na specjalności obejmuje m.in.: zagadnienia związane z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.

Absolwent będzie znał wytyczne w celu wdrażania dyrektyw i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy określonych przez Komisję Europejską.

Dopełnieniem zajęć laboratoryjnych są praktyki zawodowe i zajęcia terenowe – wizyty studyjne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – sylwetka absolwenta

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedna ze specjalności, która posiada rekomendację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP. Absolwenci tej specjalności nabywają pełne wykształcenie, wiedzę i umiejętności w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach specjalisty ds. bhp, eksperta bhp, jak również w służbach BHP.

„W zawodzie BHP-owca nie tylko wykształcenie i doświadczenia mają znaczenie.

Ważne są także cechy osobowości, które posiada pracownik zatrudniony w służbie bhp. Liczą się tzw. kompetencje miękkie np. samodzielność czy umiejętność przeprowadzania negocjacji.”

– mówi Justyna Ligęza specjalista BHP, absolwentka WSZOP.

Grafika symbolizująca eksperta bhp
Ekspert BHP

z raportu CIOP-PIB Diagnoza i prognoza rynku usług BHP oraz charakterystyka służby BHP w Polsce

Na pewno dużym takim czynnikiem [zwiększającym zapotrzebowanie na służbę BHP] jest świadomość w zakresie bezpieczeństwa, która napłynęła do nas z międzynarodowych koncernów, gdzie kultura bezpieczeństwa jest na bardzo wysokim poziomie. I to widać w tych zakładach pracy, które działają na terenie Polski, że ta świadomość jest na podobnym poziomie, co w całej korporacji i to się przenosi powoli na pozostałe zakłady, które chcą inwestować w bezpieczeństwo, które są typowo nasze.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (35 rat)
630 zł
opłata semestralna (7 rat)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
22 120 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
23 170 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
10% zniżki z wynikiem maturalnym min. 80%

na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wynik dotyczy matury z matematyki na poziomie podstawowym)
darmowy pierwszy i drugi semestr

dla laureatów i finalistów ogólnopolskiej olimpiady chemicznej/fizycznej/ ekologicznej/matematycznej/ informatycznej na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content