Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. - logo

Certyfikat pozwala na nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania audytów w obszarach objętych Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Certyfikat poprzedzony jest kursem obejmującym takie zagadnienia jak:

  • omówienie zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • omówienie znaczących zagrożeń
  • omówienie korzyści dla firmy z wdrażania Systemu Zarządzania BHP
  • audytowanie według wytycznych normy PN-ISO 45001:2018
  • ćwiczenia praktyczne: lista pytań audytowych, prowadzenie wywiadu audytowego, odniesienie dowodów z audytu, identyfikacja niezgodności, analiza raportów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM.

Skip to content