Laboratorium Materiałoznawstwa

W ramach laboratorium działają dwie pracownie: Badań wytrzymałościowych oraz Nauki o materiałach. Studenci podczas zajęć, m.in. identyfikują mikrostruktury materiałów z użyciem mikroskopów metalograficznych, badają ich twardość i wytrzymałość. Wykrywają zanieczyszczenia siarką w próbkach stali, badają wpływ obróbki cieplnej na właściwości stopów metali.

Zdjęcie ilustrujące pracę w Laboratorium Materiałoznawstwa

Aparatura

W Laboratorium znajdziemy maszynę wytrzymałościową, przecinarkę metalograficzną, prasę do inkludowania, szlifierko-polerki, twardościomierze, jak również piece elektryczne. Znajduje się w nim także stanowisko do preparatyki i przygotowania próbek do badań, mikroskopy, stanowisko do hartowania metali, stanowiska do badań tensometrycznych, waga laboratoryjna.

Zakres prowadzonych ćwiczeń

W Laboratorium Materiałoznawstwa realizowane są ćwiczenia o następującej tematyce:

 • badanie makroskopowe materiałów inżynierskich,
 • obróbka cieplna i próba hartowności Jominiego,
 • badania nieniszczące,
 • rozwiązywanie problemów inżynierskich- dobór metod badawczych,
 • próba statyczna rozciągania metali,
 • badania własności mechanicznych- twardości,
 • zginanie,
 • udarność,
 • badania materiałów przy użyciu różnych typów mikroskopów,
 • badania endoskopowe oraz techniką replik,
 • badania warstwy wierzchniej materiałów,
 • ilościowa ocena struktury materiałów,
 • aplikacja wyników badań do rozwiązywania problemów inżynierskich.
Skip to content