laboratorium materialoznawstwa

Laboratorium Materiałoznawstwa

W ramach laboratorium działają dwie odrębne pracownie: Badań wytrzymałościowych oraz Nauki o materiałach. Studenci podczas zajęć dydaktycznych m.in. identyfikują mikrostruktury materiałów z użyciem mikroskopów metalograficznych oraz badają ich twardość i wytrzymałość na rozciąganie, wykrywają zanieczyszczenia siarką w próbkach stali i badają wpływ obróbki cieplnej na właściwości stopów metali.

Wyposażenie

 • maszyna wytrzymałościowa
 • twardościomierze – stacjonarne i przenośny
 • mikroskopy
 • stanowisko do preparatyki i przygotowania próbek badawczych składające się z przecinarki metalograficznej, praski do inkludowania (inkludarki) oraz szlifierko-polerek
 • dwa piece elektryczne
 • stanowisko do hartowania metali
 • waga laboratoryjna

Dla celów dydaktycznych w zakresie badań tensometrycznych przygotowane zostały zestawy do badania zginania.

Zakres prowadzonych ćwiczeń

W Laboratorium Materiałoznawstwa realizowane są ćwiczenia o następującej tematyce:

 • rozwiązywanie problemów inżynierskich – dobór metod badawczych
 • badania własności mechanicznych – badania twardości
 • badania własności mechanicznych – statyczna próba rozciągania metali
 • badania własności mechanicznych – statyczna próba rozciągania metali z dokładnym pomiarem wydłużeń
 • zginanie
 • aplikacja wyników badań do rozwiązywania problemów inżynierskich
 • badanie makroskopowe materiałów inżynierskich
 • obróbka cieplna i próba hartowności Jominy’ego
 • badania nieniszczące – badania defektoskopowe, badania penetracyjne, badania magnetyczne
 • rozwiązywanie problemów inżynierskich – dobór metod badawczych
 • badania materiałów przy użyciu różnych typów mikroskopów optycznych
 • badania endoskopowe oraz techniką replik
 • badania warstwy wierzchniej materiałów
 • ilościowa ocena struktury materiałów
 • aplikacja wyników badań do rozwiązywania problemów inżynierskich
Skip to content