specjalność:

Europejski menedżer BHP

kierunek:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

specjalność:

Europejski menedżer BHP

kierunek:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia magisterskie

1,5 roku
Studia zaoczne

Atuty specjalności

Grafika z napisem studia z certyfikatem

Studenci uzyskują certyfikat: Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001

Absolwenci specjalności Europejski menedżer BHP uzyskują uprawnienia inspektora bhp na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 poz. 2468).

Szkolimy z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, zgodnie z wytycznymi postępowania Polskiej Rady Resuscytacyjnej.

Kompetencje językowe w ramach lektoratu  z języka angielskiego (certyfikowany lektorat dla najlepszych studentów).

Studia na specjalności Europejski menedżer BHP zapewniają zapoznanie z zarówno regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa pracy, w kontekście unormowań i standardów w UE, wytycznymi we wdrażaniu dyrektyw i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy, określonych przez Komisję Europejską, jak i dobrymi praktykami w realizacji zadań przez służby bhp w krajach członkowskich. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z krajów UE, a studenci uzyskują wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej polityki bezpieczeństwa pracy.

Studia na specjalności Europejski Menedżer BHP to szansa na zdobycie umiejętności, które mogą pozwolić podjąć pracę w sektorze BHP, w zakładach przemysłowych firm zagranicznych. Studenci mogą podjąć naukę na studiach magisterskich, które trwają 1,5 roku. W programie studiów przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu szacowania ryzyka zawodowego, prawa pracy w ujęciu międzynarodowym, podejmowane są tematy odnośnie systemu szkoleń w zakresie BHP.

W ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji można po pierwszym roku jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne: 

 • University of Pardubice, Parubice, Czechy
 • Visokaškola za sigurnost, Zagrzeb, Chorwacja
 • Democritus University of Thrace, Komotini, Grecja
 • VilniausGediminoTechnikosUniversitetas, Wilno, Litwa
 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia
 • Trenčianskauniverzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, Słowacja
 • Ege University, Izmir, Turcja
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • Skutki zagrożeń w procesach pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Techniczne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawo pracy w ujęciu międzynarodowym
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie zagrożeń fizycznych i psychofizycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie zagrożeń chemicznych i biologicznych
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Kultura bezpieczeństwa

Studia Europejski menedżer BHP realizowane są pod patronatem naukowym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz posiadają rekomendację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP.

Europejski menedżer BHP – program kształcenia

Studia magisterskie Europejski menedżer BHP mogą być początkiem bardzo ciekawej drogi zawodowej i rozwoju naukowego. Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu w służbach bhp i znajdą zatrudnienie w każdej branży, zwłaszcza tam, gdzie stałe monitorowanie warunków pracy jest niezbędne z uwagi na szczególne zagrożenia.

Studenci realizują prace dyplomowe i projektowe
w unikatowych, specjalistycznych laboratoriach badawczych WSZOP Zagrożeń Chemicznych w Środowisku Pracy oraz Zagrożeń Fizycznych w Środowisku. Instytucjami wspierającymi praktyczny program kształcenia są międzynarodowe firmy działające w Polsce, m.in. DENIOS oraz 3M z Wrocławia.

Europejski menedżer BHP – sylwetka absolwenta

Studia Europejski Menedżer BHP przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem pracy. Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę w zakresie obsługi firm lub też pełnić funkcję pracownika służby BHP. Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw osobom, które swoją przyszłość chcą związać z pracą w międzynarodowych firmach.

Studenci mogą także podjąć pracę w instytucjach i stowarzyszeniach europejskich, a z uwagi na istotę ważności zagadnienia – w organizacjach międzynarodowych działających w obszarze ochrony i bezpieczeństwa pracy. Studia mają charakter interdyscyplinarny – zapewniają wiedzę z zakresu nauk inżynierskich, społecznych, jak również prawnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich oraz do pracy w instytucjach badawczych.

Film o specjalności

Odtwórz wideo

„Ta nowa specjalność ma kształcić osoby, które będą mogły znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych firm zagranicznych

znajdujących się na terenie Polski, ale też przedsiębiorstwach polskich, które aktywnie działają na terenie Unii Europejskiej.”

– mówi prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan

Grafika ilustrująca studia na specjalności Europejski menedżer bhp
Zdjęcie prof. Adama Lipowczana
prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan

– Ta specjalizacja jest pierwszą tego typu specjalizacją na terenie Polski,
a jej założenia programowe, konsultowane ze specjalistami zagranicznymi, mają uwzględniać istniejące różnice przede wszystkim w legislacji bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Grafika symbolizująca eksperta bhp
Ekspert BHP

z raportu CIOP-PIB Diagnoza i prognoza rynku usług BHP oraz charakterystyka służby BHP w Polsce

BHP jest potwornie szerokim wachlarzem interdyscyplinarnych dziedzin
i teraz jest naprawdę niewielu wirtuozów w BHP, którzy potrafią się wszystkim na odpowiednio wysokim poziomie zająć. Dlatego pracodawca, taki świadomy pracodawca, który chce dobrze mieć poprowadzone bezpieczeństwo pracy, zleca wykonanie konkretnych zadań takim firmom, które mają odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Czyli zaczyna rodzić się specjalizacja w tym zawodzie.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (15 rat)
630 zł
opłata semestralna (3 raty)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
9 560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
10 010 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content