Studia inżynierskie

Specjalność na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Procesy
automaty­zacji
i robotyzacji przemy­słowej

specjalność:

Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej

kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia inżynierskie
3,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne

Studia na specjalności przygotowują do pracy specjalistów w dziedzinie automatyzacji urządzeń technologicznych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów wytwórczych. Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności integracji systemów automatyki oraz wiedzy na temat przebiegu procesu przemysłowego, uwzględniając automatyzację i robotyzację linii technologicznej. Elementem praktycznego kształcenia na specjalności jest specjalistyczny program PLC.

Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Mają one na celu eliminację pracy operatora podczas bezpośredniego wytwarzania wyrobu, przez co zmienia się charakter pracy człowieka. Operator przy procesach zautomatyzowanych odpowiedzialny jest m.in. za: czyszczenie, konserwację i reagowanie na problemy urządzenia. Wprowadzenie do przedsiębiorstwa automatyzacji i robotyzacji wpływa na wydajność, precyzję oraz bezpieczeństwo wykonywanych procesów.

Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m. in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (42 raty)
400 zł
opłata semestralna (7 rat)
2 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
15 400 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
16 800 zł
Zniżki

przy złożeniu dokumentów do 30 września br: 

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł
  UWAGA! Przy złożeniu dokumentów do 15.09.2021 r. opłata wpisowa 0 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: