Laboratorium Elektrotechniki i Energetyki

W Laboratorium Elektrotechniki i Energetyki studenci, podczas zajęć laboratoryjnych, poznają podstawowe prawa rządzące przepływem prądu w elementach obwodu elektrycznego. Do ćwiczeń wykorzystuje się dedykowane panelepowszechnie stosowane, nowoczesne przyrządy pomiarowe. Studenci praktycznie poznają prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, zasadę i parametry pracy transformatora. Część stanowisk laboratoryjnych dedykowana jest tematyce bezpieczeństwa użytkowania sieci elektrycznej. Uczestnicy zajęć mają możliwość zaznajomienia się z praktycznymi pomiarami skuteczności działania zabezpieczeń elektrycznych.

Pracownia dysponuje stanowiskami do badań wyłączników różnicowoprądowych, impedancji pętli zwarcia oraz wartości rezystancji izolacji, jak również wyposażona jest w panel symulujący sytuacje rzeczywiste, które są związane z bezpieczeństwem użytkowania sieci elektrycznej, pozwalający na naukę prawidłowej interpretacji uzyskiwanych wyników pomiarów.

Aparatura

Laboratorium Elektrotechniki i Energetyki wyposażone jest w: mierniki uniwersalne, transformatory, autotransformatory, opornice zmienne, mierniki impedancji, wyłączniki RCD, watomierze, woltomierze, amperomierze, dedykowane panele ćwiczeniowe, mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych MPR-200, mierniki rezystancji izolacji MIC-3, mierniki rezystancji i impedancji pętli zwarcia KEW-4120A, mierniki parametrów sieci elektrycznej MPI-520 wraz z tablicą demonstracyjną DB-1.

Zdjęcie z Laboratorium Elektrotechniki i Energetyki

Ćwiczenia realizowane w laboratorium:

 • pomiary parametrów obwodów prądu stałego,
 • pomiary wykonywane na oprogramowaniu NI LabView – komputerowy system pomiarowy,
 • pomiary parametrów obwodów prądu stałego,
 • pomiary parametrów prądu zmiennego.

Możliwe jest wykorzystanie sprzętu pomiarowego do prowadzenia badań w zakresie podstawowym:

 • skuteczności zabezpieczeń instalacji elektrycznej,
 • skuteczności instalacji odgromowej,
 • oceny działania wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiarów rezystancji izolacji,
 • parametrów drgań,
 • natężenia oświetlenia,
 • pomiarów temperatury,
 • poziomu natężenia pola elektromagnetycznego,
 • tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych z wykorzystaniem oprogramowania National Instruments LabView w wersji Professional i Full, z wykorzystaniem kart pomiarowych National Instruments USB-6008,
 • oraz innych zgodnych z założeniami pracy dyplomowej studenta oraz możliwościami pomiarowymi laboratorium.
Skip to content