laboratorium metrologii

Laboratorium Metrologii

W Laboratorium Metrologii realizowane są zajęcia praktyczne, prezentujące studentom obecnie stosowane metody i techniki pomiarowe. Wykorzystywane zestawy ćwiczeniowe pozwalają na poznanie podstawowych zasad pomiaru przyrządami analogowymi i cyfrowymi wraz z analizą niepewności uzyskanego wyniku pomiaru. Studenci mają szansę poznać możliwości i sposoby wykorzystania czujników i układów przetworników pomiarowych do pomiarów podstawowych wielkości fizycznych, powszechnie używanych w życiu codziennym i zawodowym, takich jak napięcie i natężenie prądu elektrycznego, rezystancja, masa, odkształcenie, temperatura, ciśnienie, wielkość przemieszczenia, parametry drgań. Realizacja niektórych ćwiczeń opiera się o nowoczesne stanowiska kontrolno-pomiarowe, wykorzystujące systemy komputerowe, działające w oparciu o specjalizowane karty firmy National Instruments i oprogramowanie LabVIEW, które ukazują szerokie możliwości dzisiejszej metrologii.

Aparatura

Laboratorium Metrologii wyposażone jest w następujący sprzęt dydaktyczny: zasilacze, mierniki uniwersalne, autotransformatory, oscyloskopy analogowe i cyfrowe, generatory sygnałowe, czujniki: ciśnienia, temperatury, odkształcenia, drgań, wagi tensometryczne, suwmiarki mechaniczne i cyfrowe, pompy ciśnień, zestawy komputerowe z oprogramowaniem LabVIEW, karty pomiarowe i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.

Ćwiczenia realizowane w laboratorium:

  • pomiary wielkości mechanicznych (masy, siły, momentów gnących),
  • pomiary temperatury,
  • pomiary drgań i wyważanie obiektu wirującego,
  • pomiary wymiarów geometrycznych,
  • pomiary ciśnienia.
Skip to content