Laboratorium Informatyki Śledczej

Laboratorium stanowi komponent studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrze dla specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Kryminalistyka i Migracje w aspekcie bezpieczeństwa. Stanowi odrębną sieć informatyczną. Studenci zapoznają się na ćwiczeniach z  profesjonalnymi programami stosowanymi w praktyce  śledczej, służącymi do odzyskiwania utraconych danych oraz zabezpieczania tajnych informacji. Jest wyposażone m.in. w programy:

 • VMWare Workstation Pro

Służy do uruchamiania wirtualnego środowiska operacyjnego, co stanowi niezbędną funkcję w pracy w laboratoriach kryminalistycznych oraz biegłych z zakresu informatyki śledczej.

 • X-Ways

Służy do analizy danych, pozwala na pracę nad fizycznymi nośnikami danych (dyski, pamięć USB), umożliwia odzyskiwanie skasowanych lub ukrytych danych, ich odczytywanie z fragmentów plików, analizę plików wideo oraz wyszukiwanie danych na podstawie słów kluczowych.

 • AIDA64 Engineer

Umożliwia m.in. zbieranie informacji o zainstalowanym systemie operacyjnym i aplikacjach, pozwala w szybki sposób wykonać analizę oprogramowania zainstalowanego w komputerze wraz z jego licencjami.

 • Magnet Axiom

Umożliwia odnajdywanie korespondencji w komunikatorach internetowych oraz poczcie elektronicznej, a także historii przeglądanych stron internetowych.

 • Xopero
Umożliwia backup i odzyskiwanie danych ze stacji roboczych, baz danych, skrzynek pocztowych, a także serwerów fizycznych i wirtualnych. Dodatkowo aplikacja Management Center pozwala zdalnie konfigurować wszystkie procesy backupu w sieci.
 
 • IT Manager
Oprogramowanie stworzone do inwentaryzacji i zarządzania działającym sprzętem oraz aplikacjami w przedsiębiorstwie. Dodatkowo scala on funkcjonalność Helpdesk, pomagając w szybszym rozwiązaniu usterek sprzętu i oprogramowania.
 
 • Cisco Packet Tracer

Wieloplatformowe narzędzie do symulacji sieci, które pozwala układać węzły i linie łączące oraz emulować sieci komputerowe. Wykorzystywane jest również do tworzenia topologii sieci i poznawania podstawowych pojęć CCNA.

Dodatkowo w pracowni:

 • przy każdym stanowisku zainstalowano router WIFI oraz switch zarządzalny,
 • na potrzeby prowadzenia zajęć zainstalowano dodatkowy serwer, zaporę internetową, zarządzalny zasilacz UPS, drukarkę sieciową oraz dodatkowe oprogramowanie do:
  a) tworzenia wirtualnych maszyn,
  b) diagnostyki i audytu sprzętu komputerowego oraz informacji o systemie,
  c) szybkiego tworzenia i odzyskiwania danych z backupu,
  d) audytu/ewidencji sprzętu i oprogramowania oraz zdalnego zarządzania siecią, e) informatyki śledczej.
Skip to content