Studia licencjackie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Krymi­nologia
i krymina­listyka

specjalność:

Krymino­logia
i krymina­listyka studia licencjackie

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Praktyczne zajęcia m.in. z zakresu przeprowadzania okazania osób, z wykorzystaniem lustra fenickiego (obserwacyjnego), oględzin miejsca zdarzenia (w tym miejsca znalezienia zwłok), przesłuchania świadka, podejrzanego, przeprowadzania badań poligraficznych, ujawniania i zabezpieczania śladów dermatoskopijnych, traseologicznych.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów, praktyków opiniujących m.in. nowe wynalazki
z zakresu techniki kryminalistycznej.

Logo Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii

Możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działające Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii ›

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Studiowanie na specjalności kryminologia i kryminalistyka pozwala na zdobycie wiedzy z obszaru przeciwdziałania przestępczości i rozwiązywania problemów kryminalnych.
Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie studiów to: dokumentowanie miejsc zdarzenia z wykorzystaniem technik specjalnych w fotografii kryminalistycznej, wiktymologia, wiktymizacja, metody badań kryminologicznych, profilowanie sprawców przestępstw, zaburzenia osobowości, psychopatologia.

Przedmioty specjalnościowe:

 • audiowizualne metody stosowane w kryminalistyce
 • psychospołeczne i kryminalistyczne podstawy wiktymologii
 • resocjalizacja
 • praktyczne aspekty kryminologii
 • zaburzenia psychiczne w funkcjonowaniu społecznym człowieka
 • typy i modele profilowania

Kryminologia i kryminalistyka – wymagania rekrutacyjne

Proces rekrutacji w naszej uczelni przebiega w sposób jasny i nieskomplikowany. Jakie wymagania powinien spełnić przyszły kandydat? To proste! Wystarczy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online, skompletować wymagane dokumenty, po dokonaniu rejestracji odwiedzić nasze biuro rekrutacji w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

Kryminalistyka, kryminologia studia I stopnia – WSZOP

Kandydaci mogą podjąć studia na specjalności Kryminalistyka i kryminologia w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Podejmij studia I stopnia ( studia licencjackie we WSZOP i poznaj teoretyczne i praktyczne aspekty zjawisk społecznych związanych z przyczynami przestępczości oraz zdobądź szereg cennych umiejętności, które pozwolą Ci ubiegać się o pracę w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach licencjackich!

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Zdjęcie dra Arkadiusza Szajny
dr Arkadiusz Szajna

Nie powinniśmy stawiać znaku równości między poligrafem a wykrywaczem kłamstw, ponieważ ten ostatni nie istnieje. Po przeprowadzeniu badań poligraficznych w opinii nie wskazuje się, że ktoś kłamał, lecz stwierdza, iż badany reagował przy odpowiedziach na pytania relewantne w sposób typowy dla osób nieprawdomównych. Ponadto należy wyraźnie, stanowczo podkreślić, iż w sprawach karnych jedynie sąd decyduje o prawdomówności i winie, mając na uwadze całość zgromadzonego materiału dowodowego – w tym również opinię biegłego z zakresu badań poligraficznych.

O tym, że studia z zakresu kryminologii i kryminalistyki są interesujące „decyduje ich szeroki zakres poznawczy, interdyscyplinarny charakter i związana z nimi metodologia właściwa naukom formalnym, empirycznym, biologicznym, społecznym oraz technicznym.

Wiąże się to przede wszystkim z pojęciem śladu kryminalistycznego - „niemego świadka” każdego przestępstwa.

Ma on wpływ na całe postępowanie wykrywcze –  zarówno sądowe, jak i prokuratorskie. Jeżeli do tych czynności dodamy zagadnienie profilaktyczne, będziemy dysponować całym szeregiem przedmiotowym, dostarczającym wiedzę o przestępstwie, przestępcy i o tym, jak się przed nimi chronić i zabezpieczać.”

– prof. dr hab. Antoni Feluś

Zdjęcie ilustrujące wypowiedź prof. dr hab. Antoniego Felusia
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
590 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
18 100 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 700 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: