specjalność:

Kryminologia
i kryminalistyka

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Kryminologia
i kryminalistyka

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia licencjackie

  6 semestrów

  Studia dzienne

  Studia zaoczne

 • interdyscyplinarny charakter – łączy psychologię, prawo, socjologię, resocjalizację, etykę i nauki humanistyczne.
 • zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków (in. przez sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, psychologów z ośrodków diagnostycznych)
 • profesjonalnie wyposażone Laboratoria kryminalistyczne
 • praktyki, staże, wizyty studyjne w odpowiednio wybranych instytucjach właściwych dla specjalności
 • obóz szkoleniowo-kondycyjny po pierwszym roku studiów (samoobrona, techniki interwencji, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, wspinaczka) – w ramach studiów, bez opłat dodatkowych
 • możliwość zrealizowania semestru studiów za granicą (Program Erasmus+) w europejskich uczelniach partnerskich
 • zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów dla absolwentów aplikujących do pracy w Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji

Specjalność kryminologia i kryminalistyka łączy w sobie wiedzę z zakresu aspektów przestępczości oraz  metod śledczych, pozyskiwania i analizy dowodów. Program koncentruje się na przygotowaniu studentów do pracy w służbach kryminalistycznych.

Program obejmuje zagadnienia:

 • metody zbierania, analizy i interpretacji materiałów dowodowych w procesie śledczym
 • techniki analizy statystyk kryminalnych oraz przygotowania raportów i ekspertyz kryminalistycznych
 • zagadnienia prawa karnego
 • czynniki determinujące zachowania przestępcze oraz skutki przestępstw dla ofiar
 • strategie i programy resocjalizacyjne oraz ich skuteczność w zapobieganiu recydywie
 • mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych oraz ich związek z zachowaniami przestępczymi, patologie społeczne
 • metody identyfikacji charakterystycznych cech i zachowań sprawców przestępstw oraz ich zastosowanie w praktyce śledczej.

Kryminologia i kryminalistyka – program kształcenia

Studiowanie na specjalności kryminologia i kryminalistyka pozwala na zdobycie wiedzy z obszaru przeciwdziałania przestępczości i rozwiązywania problemów kryminalnych.

Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie studiów to: dokumentowanie miejsc zdarzenia z wykorzystaniem technik specjalnych w fotografii kryminalistycznej, wiktymologia, wiktymizacja, metody badań kryminologicznych, profilowanie sprawców przestępstw, zaburzenia osobowości, psychopatologia.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Proces rekrutacji w naszej uczelni przebiega w sposób jasny i nieskomplikowany. Jakie wymagania powinien spełnić przyszły kandydat? To proste! Wystarczy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online, skompletować wymagane dokumenty, po dokonaniu rejestracji odwiedzić nasze biuro rekrutacji w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

Kandydaci mogą podjąć studia na specjalności Kryminalistyka i kryminologia w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Podejmij studia I stopnia ( studia licencjackie we WSZOP i poznaj teoretyczne i praktyczne aspekty zjawisk społecznych związanych z przyczynami przestępczości oraz zdobądź szereg cennych umiejętności, które pozwolą Ci ubiegać się o pracę w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

Studiowanie na specjalności kryminologia i kryminalistyka pozwala na zdobycie wiedzy z obszaru przeciwdziałania przestępczości i rozwiązywania problemów kryminalnych.

Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie studiów to: dokumentowanie miejsc zdarzenia z wykorzystaniem technik specjalnych w fotografii kryminalistycznej, wiktymologia, wiktymizacja, metody badań kryminologicznych, profilowanie sprawców przestępstw, zaburzenia osobowości, psychopatologia.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach licencjackich!

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Zdjęcie dra Arkadiusza Szajny
dr Arkadiusz Szajna

Nie powinniśmy stawiać znaku równości między poligrafem a wykrywaczem kłamstw, ponieważ ten ostatni nie istnieje. Po przeprowadzeniu badań poligraficznych w opinii nie wskazuje się, że ktoś kłamał, lecz stwierdza, iż badany reagował przy odpowiedziach na pytania relewantne w sposób typowy dla osób nieprawdomównych. Ponadto należy wyraźnie, stanowczo podkreślić, iż w sprawach karnych jedynie sąd decyduje o prawdomówności i winie, mając na uwadze całość zgromadzonego materiału dowodowego – w tym również opinię biegłego z zakresu badań poligraficznych.

O tym, że studia z zakresu kryminologii i kryminalistyki są interesujące „decyduje ich szeroki zakres poznawczy, interdyscyplinarny charakter i związana z nimi metodologia właściwa naukom formalnym, empirycznym, biologicznym, społecznym oraz technicznym.

Wiąże się to przede wszystkim z pojęciem śladu kryminalistycznego - „niemego świadka” każdego przestępstwa.

Ma on wpływ na całe postępowanie wykrywcze –  zarówno sądowe, jak i prokuratorskie. Jeżeli do tych czynności dodamy zagadnienie profilaktyczne, będziemy dysponować całym szeregiem przedmiotowym, dostarczającym wiedzę o przestępstwie, przestępcy i o tym, jak się przed nimi chronić i zabezpieczać.”

– prof. dr hab. Antoni Feluś

Zdjęcie ilustrujące wypowiedź prof. dr hab. Antoniego Felusia
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
630 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
19 120 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
20 020 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

*na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

*na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
20% zniżki dla pracowników służb mundurowych

przysługuje na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content