specjalność:

Bezpieczeństwo
w administracji publicznej

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Bezpieczeństwo
w administracji publicznej

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia magisterskie

4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana
z zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym, podejmowaniem odpowiednich działań i ich koordynowaniem w sytuacjach kryzysowych, np. katastrof naturalnych.

Wysoko wykwalifikowana kadra.

Współpraca z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zdobyta wiedza stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania stawiane administracji publicznej, dzięki której absolwent będzie w stanie przyczynić się do jej sprawnego funkcjonowania.

Zdobycie docenianej na rynku pracy wiedzy w sferze przeprowadzania identyfikacji zagrożeń
(nie tylko o zasięgu regionalnym), tworzenia strategii przeciwdziałania zagrożeniom i właściwego reagowania na nie w przypadku ich wystąpienia.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można po pierwszym roku semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Bezpieczeństwo w administracji publicznej – program kształcenia

Wszyscy, których interesują zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa mogą wybrać specjalność Bezpieczeństwo w administracji publicznej.

Program kształcenia pozwala na uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności w obszarze działalności jednostek administracji bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i lokalnym, w tym zadań administracji w sytuacji zagrożeń bezpośrednich, kształtowania i realizacji polityki w zakresie gospodarki przestrzennej, zasad zarządzania kryzysowego, zwalczania przestępczości gospodarczej czy też bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Studia magisterskie na specjalności Bezpieczeństwo w administracji publicznej są dedykowane dla osób zainteresowanych pracą w sektorze publicznym, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa. Jak również w pracy w sektorze prywatnym w tym firmach z branży bezpieczeństwa. 

Program studiów na specjalności Bezpieczeństwo w administracji publicznej obejmuje wiele tematów, przede wszystkim związanych z detektywistyką i kryminalistyką, bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, zarządzaniem kryzysowym. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę na stanowiskach związanych z audytem bezpieczeństwa, doradztwem w dziedzinie bezpieczeństwa, projektowaniem i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa, w dziale analizy i zarządzania ryzykiem.

Autorski program WSZOP

- zobacz jak i czego się nauczysz na studiach magisterskich

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Pierwszy etap studiów magisterskich to przede wszystkim opanowanie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa, psychologii czy komunikacji kryzysowej.

Grafika ozdobna

Kształcenie kierunkowe

Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności konkretnych metod postępowania i technik działania, w tym śledczych, kryzysowych, interwencji, postępowania administracyjnego, praw detektywa czy posługiwania się bronią.

Grafika ozdobna

Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim w zależności od wybranej specjalności różnego rodzaju szkolenia i treningi, jak strzelecki, posługiwania się bronią, walki obronnej wręcz czy pomocy przedmedycznej.

Grafika ozdobna

Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Gruntownie przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
630 zł
opłata semestralna (4 raty)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
12 560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
13 160 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

*na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

*na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
20% zniżki dla pracowników służb mundurowych

przysługuje na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content