Gdzie znajdziesz pracę po Bezpie­czeństwie wewnę­trznym?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, dają bardzo duże i szerokie możliwości zatrudnienia. Pracę można znaleźć w różnym charakterze w wielu miejscach związanych z bezpieczeństwem, zarówno w służbach, jak i w instytucjach, administracji czy prywatnych firmach.

Praca
w Policji
Praca w Straży Miejskiej
Praca w Straży Granicznej
Praca w Służbie
więziennej
Praca w Agencjach ochrony osób i mienia
Praca w Agencjach detektywi­stycznych
Praca w Służbach specjalnych (ABW, BOR)
Praca w Sztabach kryzysowych
Praca w firmach zajmujących się organizacją imprez masowych
Praca w instytucjach administracji publicznej
Praca w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego
Praca w laboratoriach badających materiały dowodowe
Praca w zespołach monitoringu
Praca w działach zapewniających bezpieczeństwo cybernetyczne
Praca w pionach odpowiadających za bezpieczeństwo informacji
Praca w zespołach ds. bezpieczeństwa migracyjnego
Praca w Straży Pożarnej
Praca w Wojsku Polskim
Skip to content