specjalność:

Migracje w aspekcie
bezpieczeństwa

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Migracje w aspekcie
bezpieczeństwa

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia magisterskie

4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Zdobycie cennych umiejętności praktycznych z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Zajęcia na specjalności prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć terenowych przez ekspertów – praktyków, mających doświadczenie
w Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Absolwenci będą stanowili bardzo dobrze przygotowaną kadrę, posiadającą aktualną wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów migracyjnych, mając na uwadze, iż w niedalekiej przyszłości nastąpi zwiększenie się wielokulturowości Polski.

Laboratorium Kryminalistyki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt służy symulacjom oględzin miejsca zdarzenia i przygotowuje do pracy w sekcjach kryminalnych. W skład laboratorium wchodzi Pracownia Ruchu Drogowego oraz profesjonalnie wyposażona w wariograf, aparaturę audiowizualną oraz lustro weneckie Sala Przesłuchań.

Laboratorium Informatyki Śledczej studenci poznają profesjonalne programy do odzyskiwania utraconych danych oraz zabezpieczania tajnych informacji. Zajęcia są kontynuacją wykładu z bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych. Po zaliczeniu przedmiotów absolwenci otrzymują Certyfikat.

Zajęcia terenowe z taktyki działań w ochronie granic są wspomagane przez sprzęt optyczny do śledzenia osób oraz noktowizory. W ramach ćwiczeń studenci poznają różne rodzaje broni i sposoby posługiwania się nimi.

Pozyskanie wiedzy z zakresu procedur związanych
z wyjazdem, pobytem i podejmowaniem pracy przez cudzoziemców w Polsce.

Zdobycie wiedzy umożliwiającej opracowywanie oraz wdrażanie przedsięwzięć integracyjnych dla cudzoziemców.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa – program kształcenia

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z napływem imigrantów i uchodźców. Poznają tak korzyści, jak i zagrożenia związane z migracjami ludności w Europie. Zapoznają się z obowiązujący w tym zakresie prawem polskim i międzynarodowym. Poznają funkcjonowanie instytucji i organizacji chroniących granice Unii Europejskiej, zajmujących się emigrantami i uchodźcami.

Ważnym elementem kształcenia są zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyfrowym, informatyka śledcza, działania operacyjne w zakresie rozpoznania zagrożeń terrorystycznych.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Autorski program WSZOP

- zobacz jak i czego się nauczysz na studiach magisterskich

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Pierwszy etap studiów magisterskich to przede wszystkim opanowanie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa, psychologii czy komunikacji kryzysowej.

Grafika ozdobna

Kształcenie kierunkowe

Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności konkretnych metod postępowania i technik działania, w tym śledczych, kryzysowych, interwencji, postępowania administracyjnego, praw detektywa czy posługiwania się bronią.

Grafika ozdobna

Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim w zależności od wybranej specjalności różnego rodzaju szkolenia i treningi, jak strzelecki, posługiwania się bronią, walki obronnej wręcz czy pomocy przedmedycznej.

Grafika ozdobna

Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Gruntownie przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

W związku z rosnącym w Europie i Polsce problemem migracji ludności, wzrasta potrzeba specjalistów w tym zakresie.

Dlatego program specjalności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie instytucji państwowych i samorządowych – Straży Granicznej, Policji, ABW, wydziałów urzędów różnych szczebli zajmujących się problemami emigrantów.

Grafika ilustrująca specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
595 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
12 050 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 450 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 16 września 2023 r.
wpisowe 50 zł

przy złożeniu dokumentów dodo końca rekrutacji.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content