Studia licencjackie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpie­czeństwo
i porządek
publiczny

specjalność:

Bezpie­czeństwo
i porządek publiczny studia

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Studenci specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny po zakończeniu pierwszego roku studiów wyjeżdżają na kilkudniowy obóz treningowy. Obóz odbywa się w miejscach, gdzie uczestnicy mogą zarówno cieszyć się pięknem naszej polskiej przyrody, jak i sprawdzić w trudnych warunkach. Intensywny program obozu obejmuje zajęcia z samoobrony, technik interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Zobacz galerię ›

Zdjęcie z obozu treningowego

Zdobycie specjalistycznej wiedzy praktycznej
i teoretycznej m.in. z zakresu zwalczania przestępczości i innych zagrożeń sensu largo.

Zajęcia prowadzone m.in. przez emerytowanych, doświadczonych funkcjonariuszy Policji, CBŚP, CBA.

W ramach studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne po pierwszym roku można jeden semestr studiów odbyć za granicą (program
Erasmus +)

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Bezpieczeństwo i porządek publiczny to specjalność, która przygotowuje specjalistów z obszaru przeciwdziałania i likwidowania skutków zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia obywateli i majątku ogólnonarodowego.
Program studiów obejmuje w szczególności metody i techniki wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, ocenę stanu zagrożeń i jego monitorowania w ujęciu społecznym, politycznym i ekonomicznym, zagrożenia terroryzmem, czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz trwające przez dwa semestry zajęcia z technik użycia środków przymusu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny – przedmioty specjalnościowe:

 • techniki użycia środków przymusu bezpośredniego,
 • bezpieczeństwo imprez masowych,
 • taktyka i techniki operacyjne,
 • monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo wielkich aglomeracji.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach licencjackich!

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
590 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
18 100 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 700 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: