specjalność:

Bezpieczeństwo
i porządek publiczny

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

specjalność:

Bezpieczeństwo
i porządek publiczny

kierunek:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia licencjackie

6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
 • interdyscyplinarny charakter – łączy psychologię, prawo, socjologię, resocjalizację, etykę i nauki humanistyczne.
 • zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków (in. przez sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, psychologów z ośrodków diagnostycznych)
 • profesjonalnie wyposażone Laboratoria kryminalistyczne
 • praktyki, staże, wizyty studyjne w odpowiednio wybranych instytucjach właściwych dla specjalności
 • obóz szkoleniowo-kondycyjny po pierwszym roku studiów (samoobrona, techniki interwencji, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, wspinaczka) – w ramach studiów, bez opłat dodatkowych
 • możliwość zrealizowania semestru studiów za granicą (Program Erasmus+) w europejskich uczelniach partnerskich
 • zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów dla absolwentów aplikujących do pracy w Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji
Atuty specjalności

Zajęcia prowadzone m.in. przez emerytowanych, doświadczonych funkcjonariuszy Policji, CBŚP, CBA.

Studenci specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny po zakończeniu pierwszego roku studiów wyjeżdżają na kilkudniowy obóz treningowy. Obóz odbywa się w miejscach, gdzie uczestnicy mogą zarówno cieszyć się pięknem naszej polskiej przyrody, jak i sprawdzić w trudnych warunkach. Intensywny program obozu obejmuje zajęcia z samoobrony, technik interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Zobacz galerię ›

Zdjęcie z obozu treningowego

Zdobycie specjalistycznej wiedzy praktycznej
i teoretycznej m.in. z zakresu zwalczania przestępczości i innych zagrożeń sensu largo.

W ramach studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne po pierwszym roku można jeden semestr studiów odbyć za granicą (program
Erasmus +)

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Studia licencjackie

  6 semestrów

  Studia dzienne

  Studia zaoczne

 • interdyscyplinarny charakter – łączy psychologię, prawo, socjologię, resocjalizację, etykę i nauki humanistyczne.
 • zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków (in. przez sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, psychologów z ośrodków diagnostycznych)
 • profesjonalnie wyposażone Laboratoria kryminalistyczne
 • praktyki, staże, wizyty studyjne w odpowiednio wybranych instytucjach właściwych dla specjalności
 • obóz szkoleniowo-kondycyjny po pierwszym roku studiów (samoobrona, techniki interwencji, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, wspinaczka) – w ramach studiów, bez opłat dodatkowych
 • możliwość zrealizowania semestru studiów za granicą (Program Erasmus+) w europejskich uczelniach partnerskich
 • zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów dla absolwentów aplikujących do pracy w Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji

Bezpieczeństwo i porządek publiczny – program kształcenia

Specjalność studiów bezpieczeństwo i porządek publiczny przygotowuje absolwentów do pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem publicznym (utrzymania porządku oraz reagowania na sytuacje kryzysowe).

Program obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • metod i technik wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
 • oceny stanu zagrożeń i jego monitorowania w ujęciu społecznym, politycznym i ekonomicznym
 • ochrony osób, mienia i obiektów
 • roli administracji w zarządzaniu kryzysowym,
 • bezpieczeństwa w komunikacji publicznej i transporcie
 • systemów ratownictwa w Polsce
 • czynności operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania
 • taktyki interwencji oraz technik użycia środków przymusu bezpośredniego.

Po studiach na specjalności bezpieczeństwo i porządek publiczny możesz podjąć pracę w administracji publicznej, w służbach państwowych oraz służbach mundurowych zajmujących się porządkiem publicznym. Studiując we WSZOP na specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny zostaniesz przygotowany do pracy w komórkach zajmujących się organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym również bezpieczeństwa imprez masowych. Na studiach poznasz również: techniki użycia środków przymusu bezpośredniego, dowiesz się jak wygląda monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, poznasz specjalistyczne techniki operacyjne.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada specjalistyczną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności w zakresie: bezpieczeństwa imprez masowych, zapobiegania i działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach licencjackich!

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
630 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
19 120 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
20 020 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

*na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

*na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
20% zniżki dla pracowników służb mundurowych

przysługuje na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content