specjalność:

Psychokryminalistyka

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

specjalność:

Psychokryminalistyka

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Atuty specjalności

Zajęcia realizowane w profesjonalnie wyposażonym Laboratorium Kryminalistyki ›

Psychokryminalistyka zajmuje się zarówno sprawcami przestępstw, jak i ich ofiarami. Studenci, którzy wybiorą tę specjalność poznają metody pracy z poszkodowanymi, dowiedzą się jak zbierać i analizować ślady, rekonstruować
miejsca zdarzenia, badać prawdziwość podpisów, identyfikować pismo, wykrywać i dowodzić winę sprawcy oraz co robić, by zapobiec przyszłym przestępstwom. Zajęcia praktyczne są realizowane w Laboratorium Kryminalistyki, którego potencjał jest porównywalny do tych, którymi dysponuje Policja. To w nim, oraz podczas praktyk zawodowych, przyszli specjaliści sprawdzają swoją wiedzę teoretyczną w praktyce – uczą się analizy
zachowań, metod profilowania, mediacji, negocjacji, skutecznego przesłuchiwania winnych i ofiar.

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak: prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów
i praktyków. Pracownicy Zakładu Psychologii Sądowej WSZOP posiadają wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii m.in. w sprawach nieletnich na zlecenie organów procesowych.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus+).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Studia licencjackie

  6 semestrów

  Studia dzienne

  Studia zaoczne

 • interdyscyplinarny charakter – łączy psychologię, prawo, socjologię, resocjalizację, etykę i nauki humanistyczne.
 • zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów i praktyków (in. przez sędziów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, psychologów z ośrodków diagnostycznych)
 • profesjonalnie wyposażone Laboratoria kryminalistyczne
 • praktyki, staże, wizyty studyjne w odpowiednio wybranych instytucjach właściwych dla specjalności
 • obóz szkoleniowo-kondycyjny po pierwszym roku studiów (samoobrona, techniki interwencji, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, wspinaczka) – w ramach studiów, bez opłat dodatkowych
 • możliwość zrealizowania semestru studiów za granicą (Program Erasmus+) w europejskich uczelniach partnerskich
 • zwolnienie z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów dla absolwentów aplikujących do pracy w Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji

Specjalność psychokryminalistyka wyposaża absolwentów w kompetencje do pracy w obszarze psychologicznej analizy przestępczości zarówno pod kątem sprawcy jak i ofiary przestępstwa, a także interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne obejmują wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów przestępczości, efektywnego zapobiegania łamaniu prawa oraz wspierania procesu dochodzeniowo-śledczego.

Program specjalności obejmuje takie zagadnienia jak:

 • specyfika pracy w policji i służbach interwencyjnych
 • przyczyny popełniania przestępstw, metody i środki służące wykrywaniu sprawców
 • charakterystyczne cechy i zachowania sprawców przestępstw oraz metody identyfikacji sposobu działania
 • mechanizmy działania układu nerwowego oraz ich wpływ na zachowanie człowieka
 • techniki przesłuchań oraz interpretacji zachowania podejrzanych
 • metody profilowania nieznanych sprawców przestępstw
 • mechanizmy powstawania i leczenia zaburzeń psychicznych oraz ich związek z zachowaniami przestępczymi
 • udzielanie wsparcia podczas interwencji w sytuacjach kryzysowych (przestępstwa, katastrofy, zdarzenia traumatyczne)
 • psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw
 • mechanizmy adaptacyjne oraz reakcje psychologiczne człowieka na sytuacje izolacji – izolacja więzienna, sytuacje kryzysowe.

W trakcie prowadzonych zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania różnych technik przesłuchań, mediacji, negocjacji w stosunku do sprawców przestępstw. WSZOP jako jedna z nielicznych uczelni wyższych prowadzi zajęcia na specjalności Psychokryminalistyka w Laboratorium Kryminalistyki. W naszej uczelni stawiamy przede wszystkim na kształcenie praktyczne. W ramach zajęć absolwenci zdobywają wiedzę dotyczącą metod profilowania, rekonstruowania miejsca zdarzenia, i analizowania dowodów w sprawie. Psychokryminalistyka to studia, na których studenci mogą zgłębić tajniki wiedzy niezbędnej do pracy w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.


Studia na specjalności Psychokryminalistyka umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu wielu nauk humanistycznych. Studia pozwolą zaznajomić się z psychologii, kryminalistyki, logiki, prawa, kryminologii, socjologii i pedagogiki. Psychokryminalistyka to specjalność, która daje duże perspektywy zawodowe. Studia licencjackie na tym kierunku to świetne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy oprócz zamiłowania do nauk humanistycznych chcieliby w przyszłości podjąć pracę, która wiąże się z kontaktem ze sprawcami i ofiarami przestępstw. Absolwenci studiów na specjalności Psychokryminalistyka mogą znaleźć zatrudnienie w służbach mundurowych, służbie więziennej, w agencjach detektywistycznych, w ośrodkach socjoterapeutycznych, pomocowych, edukacyjno – wychowawczych.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach licencjackich!

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Zdjęcie dra Leszka Woszczka
dr Leszek Woszczek

Dlaczego niektórzy stają się przestępcami? Na tak postawione pytanie od wieków uczeni starają się znaleźć odpowiedź. I tak psychologia, psychologia sądowa, kryminologia oraz psychokryminalistyka wskazują m.in. na czynniki biologiczne, socjologiczne oraz psychologiczne. Jednakże przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych wskazują ponad wszelką wątpliwość, że prawidłowy proces socjalizacji, odpowiednie warunki szkolne, środowisko rówieśnicze wpływają ostatecznie na prawidłowy rozwój osobowości, rozwój intelektualny, społeczny, moralny itd.

Studiowanie psychokryminalistyki powinno poszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie badań nad przestępczością oraz doskonalenia sposobów zapobiegania przestępczości.

Poznaj ludzką psychikę i motywy działań, interdyscypli­narnie, praktycznie, w gronie najlepszych specjalistów.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają spełniać się w zespołach policyjnych, służb interwencyjnych czy w ośrodkach edukacyjno-wychowawczych. Pozwolą zdobyć pracę, która jest niezwykle ważna dla nowoczesnego społeczeństwa i jego bezpiecznego rozwoju.

Grafika ilustrująca specjalność Psychokryminalistyka
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
630 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 000 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
560 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie semestralnej
19 120 zł
całkowity koszt studiów przy opłacie miesięcznej
20 020 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2024 r.

Zniżki
bezpłatny drugi semestr studiów

*na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
25% zniżki na drugi semestr studiów

*na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2024 r.
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2024 r.
20% zniżki dla pracowników służb mundurowych

przysługuje na pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content