specjalność:

Psychokryminalistyka

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

specjalność:

Psychokryminalistyka

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie

6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Zajęcia realizowane w profesjonalnie wyposażonym Laboratorium Kryminalistyki ›

Psychokryminalistyka zajmuje się zarówno sprawcami przestępstw, jak i ich ofiarami. Studenci, którzy wybiorą tę specjalność poznają metody pracy z poszkodowanymi, dowiedzą się jak zbierać i analizować ślady, rekonstruować
miejsca zdarzenia, badać prawdziwość podpisów, identyfikować pismo, wykrywać i dowodzić winę sprawcy oraz co robić, by zapobiec przyszłym przestępstwom. Zajęcia praktyczne są realizowane w Laboratorium Kryminalistyki, którego potencjał jest porównywalny do tych, którymi dysponuje Policja. To w nim, oraz podczas praktyk zawodowych, przyszli specjaliści sprawdzają swoją wiedzę teoretyczną w praktyce – uczą się analizy
zachowań, metod profilowania, mediacji, negocjacji, skutecznego przesłuchiwania winnych i ofiar.

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak: prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów
i praktyków. Pracownicy Zakładu Psychologii Sądowej WSZOP posiadają wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii m.in. w sprawach nieletnich na zlecenie organów procesowych.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus+).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Psychokryminalistyka – program kształcenia

Nasza Uczelnia jest jedną z dwóch uczelni na Śląsku, które kształcą w zakresie psychokryminalistyki.

Zdobyte w trakcie studiów wykształcenie z zakresu psychokryminalistyki pozwala absolwentom poznać i zrozumieć kontekst psychologiczny i społeczny sytuacji, w których jednostka wchodzi w konflikt z prawem.

Ciekawy program kształcenia, realizowany przez doświadczoną kadrę dydaktyków, obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące: psychofizjologii człowieka, roli psychologa w realizacji zadań kryminologicznych, ćwiczeń z zakresu procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, psychologii śledczej, profilowania sprawców przestępstw, wiktymologii.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Głównym Policji, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są zwolnieni z części szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

W trakcie prowadzonych zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania różnych technik przesłuchań, mediacji, negocjacji w stosunku do sprawców przestępstw. WSZOP jako jedna z nielicznych uczelni wyższych prowadzi zajęcia na specjalności Psychokryminalistyka w Laboratorium Kryminalistyki. W naszej uczelni stawiamy przede wszystkim na kształcenie praktyczne. W ramach zajęć absolwenci zdobywają wiedzę dotyczącą metod profilowania, rekonstruowania miejsca zdarzenia, i analizowania dowodów w sprawie. Psychokryminalistyka to studia, na których studenci mogą zgłębić tajniki wiedzy niezbędnej do pracy w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.


Studia na specjalności Psychokryminalistyka umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu wielu nauk humanistycznych. Studia pozwolą zaznajomić się z psychologii, kryminalistyki, logiki, prawa, kryminologii, socjologii i pedagogiki. Psychokryminalistyka to specjalność, która daje duże perspektywy zawodowe. Studia licencjackie na tym kierunku to świetne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy oprócz zamiłowania do nauk humanistycznych chcieliby w przyszłości podjąć pracę, która wiąże się z kontaktem ze sprawcami i ofiarami przestępstw. Absolwenci studiów na specjalności Psychokryminalistyka mogą znaleźć zatrudnienie w służbach mundurowych, służbie więziennej, w agencjach detektywistycznych, w ośrodkach socjoterapeutycznych, pomocowych, edukacyjno – wychowawczych.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach licencjackich!

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Zdjęcie dra Leszka Woszczka
dr Leszek Woszczek

Dlaczego niektórzy stają się przestępcami? Na tak postawione pytanie od wieków uczeni starają się znaleźć odpowiedź. I tak psychologia, psychologia sądowa, kryminologia oraz psychokryminalistyka wskazują m.in. na czynniki biologiczne, socjologiczne oraz psychologiczne. Jednakże przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych wskazują ponad wszelką wątpliwość, że prawidłowy proces socjalizacji, odpowiednie warunki szkolne, środowisko rówieśnicze wpływają ostatecznie na prawidłowy rozwój osobowości, rozwój intelektualny, społeczny, moralny itd.

Studiowanie psychokryminalistyki powinno poszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie badań nad przestępczością oraz doskonalenia sposobów zapobiegania przestępczości.

Poznaj ludzką psychikę i motywy działań, interdyscypli­narnie, praktycznie, w gronie najlepszych specjalistów.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają spełniać się w zespołach policyjnych, służb interwencyjnych czy w ośrodkach edukacyjno-wychowawczych. Pozwolą zdobyć pracę, która jest niezwykle ważna dla nowoczesnego społeczeństwa i jego bezpiecznego rozwoju.

Grafika ilustrująca specjalność Psychokryminalistyka
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
595 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 875 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
550 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
18 350 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 950 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
wpisowe 0 zł

przy złożeniu dokumentów do 15 marca 2024 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów do 4 marca 2024 r.

Proces rekrutacji

Jak zapisać się na studia we WSZOP? 

To proste! Wypełnij formularz online a następnie dostarcz niezbędne dokumenty do Działu Rekrutacji. Szczegóły przebiegu procesu rekrutacji znajdziesz tutaj:

Skip to content