Studia licencjackie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Psycho-
krymina­listyka

specjalność:

Psycho­kryminalistyka

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Psychokryminalistyka zajmuje się zarówno sprawcami przestępstw, jak i ich ofiarami. Studenci, którzy wybiorą tę specjalność poznają metody pracy z poszkodowanymi, dowiedzą się jak zbierać i analizować ślady, rekonstruować
miejsca zdarzenia, badać prawdziwość podpisów, identyfikować pismo, wykrywać i dowodzić winę sprawcy oraz co robić, by zapobiec przyszłym przestępstwom. Zajęcia praktyczne są realizowane w Laboratorium Kryminalistyki, którego potencjał jest porównywalny do tych, którymi dysponuje Policja. To w nim, oraz podczas praktyk zawodowych, przyszli specjaliści sprawdzają swoją wiedzę teoretyczną w praktyce – uczą się analizy
zachowań, metod profilowania, mediacji, negocjacji, skutecznego przesłuchiwania winnych i ofiar.

Zajęcia realizowane w profesjonalnie wyposażonym Laboratorium Kryminalistyki ›

Na podstawie Porozumienia, zawartego z Komendą Główną Policji, absolwenci WSZOP, aplikujący do pracy w Policji, mają możliwość zaliczenia zdobytej na studiach wiedzy jako połowy obowiązkowego szkolenia policyjnego.

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak: prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów
i praktyków. Pracownicy Zakładu Psychologii Sądowej WSZOP posiadają wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii m.in. 
w sprawach nieletnich na zlecenie organów procesowych.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus+).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Nasza Uczelnia jest jedną z dwóch tylko uczelni na Śląsku, które kształcą w zakresie psychokryminalistyki.
Zdobyte w trakcie studiów wykształcenie z zakresu psychokryminalistyki pozwala absolwentom poznać i zrozumieć kontekst psychologiczny i społeczny sytuacji, w których jednostka wchodzi w konflikt z prawem.

Ciekawy program kształcenia, realizowany przez doświadczoną kadrę dydaktyków obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące: psychofizjologii człowieka, roli psychologa w realizacji zadań kryminologicznych, ćwiczeń z zakresu procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, psychologii śledczej, profilowania sprawców przestępstw, wiktymologii.

Przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy psychofizjologii człowieka,
 • aspekty psychologiczne w praktyce kryminalistycznej,
 • typy i modele profilowania,
 • funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji,
 • zaburzenia psychiczne w funkcjonowaniu społecznym człowieka,
 • interwencje kryzysowe.

Autorski program WSZOP

zobacz jak i czego się nauczysz na studiach licencjackich!

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów licencjackich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Podstawy są bardzo ważne. Od tego zaczynamy: zdobędziesz przede wszystkim wiedzę z zakresu prawa, psychologii, logiki, etyki czy komunikacji społecznej.

Grafika ozdobna
Kształcenie kierunkowe
Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności profilować, postępować z ludźmi w skrajnych warunkach, resocjalizować, interweniować, zabezpieczać, technik i taktyk operacyjnych czy stosowania przymusu bezpośredniego.

Grafika ozdobna
Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, obóz szkoleniowo-kondycyjny organizowany jesienią, trening interpersonalny czy pomoc przedmedycza dla wszystkich specjalności oraz dodatkowo różnego rodzaju szkolenia jak strzeleckie czy używania środków przymusu w zależności od specjalności.

Grafika ozdobna
Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Kompleksowo przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Poznaj ludzką psychikę i motywy działań, interdyscypli­narnie, praktycznie, w gronie najlepszych specjalistów.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają spełniać się w zespołach policyjnych, służb interwencyjnych czy w ośrodkach edukacyjno-wychowawczych. Pozwolą zdobyć pracę, która jest niezwykle ważna dla nowoczesnego społeczeństwa i jego bezpiecznego rozwoju.

Grafika ilustrująca specjalność Psychokryminalistyka
Zdjęcie dra Leszka Woszczka
dr Leszek Woszczek

Dlaczego niektórzy stają się przestępcami? Na tak postawione pytanie od wieków uczeni starają się znaleźć odpowiedź. I tak psychologia, psychologia sądowa, kryminologia oraz psychokryminalistyka wskazują m.in. na czynniki biologiczne, socjologiczne oraz psychologiczne. Jednakże przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych wskazują ponad wszelką wątpliwość, że prawidłowy proces socjalizacji, odpowiednie warunki szkolne, środowisko rówieśnicze wpływają ostatecznie na prawidłowy rozwój osobowości, rozwój intelektualny, społeczny, moralny itd.

Studiowanie psychokryminalistyki powinno poszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie badań nad przestępczością oraz doskonalenia sposobów zapobiegania przestępczości.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (36 rat)
400 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
13 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
14 400 zł
Zniżki

przy złożeniu dokumentów do 30 września br: 

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł
  UWAGA! Przy złożeniu dokumentów do 15.09.2021 r. opłata wpisowa 0 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: